TOPLU ULAŞIM İŞLETMECİLİĞİ

Belgede İstanbul Büyükşehir Belediyesi (sayfa 151-160)

Otobüs İşletmeciliği Tablo 48

OTOBÜS TAŞIMACILIĞINA İLİŞKİN GENEL VERİLER

İETT/İOAŞ/ÖHO 2009 2010 2011 2012 2013

Hat Sayısı (Adet)

İETT Araç Sayısı (Adet) Durak Sayısı (Adet)

Sefer Sayısı (Sefer/Yıl) Yolcu Sayısı (Yolcu/Yıl)

Sarf edilen Yakıt Miktarı (L/Yıl) Katedilen Yol (Km/Yıl)

Özel Halk Otobüsü (Adet) (İOAŞ Araçları-953 Adet Dahil)

Kaynak. İETT Genel Müdürlüğü-İÖAŞ, 2013 NOT: 2013 Yılına Ait Hat ve Durak Sayıları Verileri ÖHO, İOAŞ ve İETT’ye, Sefer Sayısı, Katedilen Yol ve Sarfedilen Yakıt Verileri İOAŞ, İETT ve Metrobüs’e Yolcu Sayısı verileri İOAŞ ve İETT’yi Kapsamaktadır.

525

2.824 9.975

5.197.120 561.654.410

95.037.176 196.611.655

2059

532

2.768 9.855

5.049.443 576.256.727

96.850.844 196.283.356

2.055

585

2.609 10.851

4.964.509 558.051.516

94.089.356 196.137.341

2.445

641

2.695 11.252

6.209.302 585.266.993

103.728.250 190.540.386

2.654

700

3.059 11.574

5.796.317 664.086.938

119.221.250 218.529.819

3.106

İETT-5 Yıl Bakım Garantili Otobüs Alımı

İETT otobüs filosunu yenilemek, gençleştirmek ve halka daha konforlu, engelli erişimine uygun, çevreci otobüsler ile hizmet etmek amacıyla; 2013 yılı içerisinde 5 yıl bakım ve yedek parça garantili 1705 adet otobüs filoya eklenmiştir. Buna bağlı olarak filoda bulunan ve ekonomik ömrünü tamamlamış İKARUS ve MAN marka otobüslerin tümü 2013 yılı içerisinde servis dışına ayrılmıştır.

Garanti süresi 5 yıl olup, garanti sınırsız kilometre içindir. Ay-rıca 10 yıl paslanmazlık garantisi vardır. Garanti kapsamında yüklenicinin üstlendiği başlıca konular aşağıdaki gibidir:

• Araç bakım onarımları,

• Her türlü yedek parça temini ve montajı,

• Yağ, antifriz vb. tüm sıvıların temini ve ikmali,

• Lastik temini ve değişimi,

• Araç temizliği ve hijyeni,

• Araçların garaj içerisine park edilmesi ve manevra şoförlüğü,

• Garaj içerisindeki her türlü işletme giderleri (elektrik, su, do-ğalgaz, … vb.)’dir.

Alımı yapılan araçların başlıca özellikleri şu şekildedir;

• Otobüsler, Avrupa Birliğinde kullanılan son versiyon stan-dartlara göre üretilecektir.

• İstanbul halkının seçtiği sarı renkli beyaz damalı olacaktır.

Tablo 49

5 YIL BAKIM GARANTİLİ OTOBÜS VERİLERİ

FİRMALAR ARAÇ TİPİ TOPLAM (ADET)

KÖRÜKLÜ DİZEL

SOLO CNG (DOĞALGAZLI) SOLO DİZEL

Kaynak. İETT Genel Müdürlüğü, 2013

MERCEDES

KARSAN OTOKAR

TOPLAM

Tablo 50

İETT GARAJ BİLGİLERİ

Hizmete Açılış Tarihi

Garaj Adı Temel İşlevi Garajın Mevkii Toplam Alanı (m2) Kapalı Alanı (m2)

İkitelli Garajı

Pendik Park Garajı Yunus Park Garajı

Çobançeşme Park Garajı

TOPLAM Avcılar Park Garajı

1984

Kaynak. İETT Genel Müdürlüğü, 2013 NOT: 2013 Yılında Sancaktepe Park Garajı tamamlanmamış ancak hizmete açılmadığı için tabloda yer almamıştır.

• Otobüsler tam erişilebilir olacaktır.

• Her araç içinde ve dışında kamera ve en az 5 gün kayıt sakla-yabilen güvenlik sistemi olacaktır.

• Her araçta yolcu bilgilendirme ekranı ile iç ve dış anons sis-temi olacaktır.

• Otobüslerde yoğun yolcu durumunu karşılayabilecek kapasi-te ve özellik• Otobüslerde yoğun yolcu durumunu karşılayabilecek kapasi-te klimalar kullanılacaktır

• Motor bölgesinde otomatik yangın algılama ve söndürme sistemi vardır.

Bu yeni alım modeli ile 5 yıl boyunca bakım-onarım, garaj, iş-letim giderleri noktasında %70 tasarruf sağlanması öngörül-mektedir.

İstanbul Otobüs A.Ş.-Otobüs Alımları

2012 yılı yapılan ihaleden 84 araç, 2013 yılında yapılan iha-leden de 325 araç bu dönem sefere başlayarak, araç sayısı 953’e ulaşmıştır. 2013 yılı içerisinde 110 adet 18 metre solo TEMSA marka CNG otobüs alınmış fakat henüz sefere baş-lanmamıştır.

Otobüs hizmet alım töreni, 2013

2005 yılı Mart ayında Şehir Hatları´nın İDO’ya devri, Şehir Hatları´nda yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Tasarımını İstanbulluların halk oylaması ile seçtiği 5 yeni yolcu vapuru ve panoramik görüş açısına sahip 3 yeni Haliç vapuru inşa edilmiş ve hizmete alınmıştır. Aynı dönemde, eski nesil yolcu vapurları ile tarihi önem ve değere sahip vapur iskelelerinin restorasyo-nu gerçekleştirilmiş ve bazı iskeleler yeniden inşa edilmiştir.

2010 yılı Eylül ayında da İstanbul Şehir Hatları Turizm ve Tic.

San. AŞ. kurularak, Şehir Hatları vapurları ve iskeleleri yeni şir-kete devredilmiştir. İstanbul Şehir Hatları, İstanbul içerisinde deniz ulaşımında etkin, verimli ve müşteri odaklı hizmet politi-kasıyla çalışmaktadır.

2013 yılında Küçüksu-İstinye Hattı ile birlikte hat sayısı 16’ ya çıkmıştır.

Yeni Nesil Şehir Hatları Vapuru, 2013

Restorasyonu Yapılan Beşiktaş Vapur İskelesi, 2013

Tablo 51

İSTANBUL ŞEHİR HATLARI A.Ş.’YE AİT GENEL BİLGİLER

Açıklama 2009 2010 2011 2012 2013

İskele (Adet)

Sefer (x1.000) (Adet) Hat (Adet)

Vapur (Adet)

Deniz Taksi (Adet) Taşınan Yolcu (x1.000) (Kişi)

49

205 18

33

6 49.626

49

182 15

34

13 45.079

49

223 15

34

16 43.781

49

216 15

32

16 50.218

49

225 16

27

16 53.558

Kaynak. İstanbul Şehir Hatları A.Ş., 2013

Grafik 2. . İstanbul Şehir Hatları A.Ş. Yıllara Göre Taşınan Yolcu Sayıları (Kişi)

49.626 56.780

45.079 43.781

50.218 53.557

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000

Tablo 52

İSTANBUL ŞEHİR HATLARI A.Ş.’YE FİLO BİLGİLERİ Gemi Tipi Vapur Sayısı

(Adet) Yolcu Kapasitesi

(Yolcu/Gemi) Toplam Yolcu Kapasitesi (Kişi)

10.500

21.000 9.000

1.800 2.100

1.500 1.800

600 5

14 5

3

Kaynak. İstanbul Şehir Hatları A.Ş., 2013

TOPLAM 27 - 42.300

Haliç Vapuru Vapur

Kaynak. Ulaşım Daire Başkanlığı, 2013

Tablo 53

İSPARK A.Ş.’NİN İŞLETTİĞİ OTOPARK KAPASİTELERİ

Ölçü 2009

Otopark Türü 2010 2011 2012 2013

Yol Kenarı Otopark

Açık Otopark Katlı Otopark

TOPLAM

Araç

Araç Araç

Araç

15.523

29.120 7.022

51.665

15.691

31.061 7.566

54.318

15.093

31.122 10.248

56.463

16.000

34.000 11.150

61.150

15.895

36.475 16.268

68.638

Tablo 54

İSPARK A.Ş.’NİN İŞLETTİĞİ OTOPARKLARIN YERİ VE TÜRÜNE GÖRE DURUMU

Anadolu Yakası Avrupa Yakası TOPLAM

Sayı

(Adet) Sayı

(Adet) Sayı

(Adet) Kapasite Araç

(Adet) Kapasite Araç

(Adet) Kapasite Araç

(Adet) Açık Otopark

Yol Kenarı Otopark Katlı Otopark

TOPLAM

89

36 8

133

13.436

3.491 4.677

21.604

161

213 25

399

23.039

12.404 11.591

47.034

250

249 33

532

36.475

15.895 16.268

68.638

Kaynak. Ulaşım Daire Başkanlığı, 2013

Otopark İşletmeciliği

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. maddesi uyarınca Belediye Meclisi’nin 18.02.2005 tarih ve 349 sayılı kararı ile İstanbul genelinde, Belediyemizin hüküm ve tasar-rufu altında bulunan taşınmazlardaki otoparkların

işletilme-si 26.10.2005 tarih ve 7613 sayılı Başkanlık Oluru ile İSPARK A.Ş.’ye verilmiştir.

İSPARK A.Ş. halihazırda İstanbul’un 39 ilçesinin 29 ’unda, 532 noktada toplam 68.638 araç kapasiteli park alanının işletme-sini yapmaktadır.

El Terminali Sistemi

Otopark işletmeciliğinde otomasyona geçişin önemli aşama-larından biri olan El Terminali projesi 1.320 adet cihaz ve ek do-nanım ile uygulamaya girmiştir. İlk olarak 13.10.2008 tarihinde Şişli ilçesi Nişantaşı semti Valikonağı Caddesi’nde 5 noktada başlatılmıştır.

31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 29 İlçedeki 377 noktada 1.175 adet el terminali ile cihazların kullanımına devam edilmektedir.

13 Ekim 2008-31 Aralık 2013 tarihleri arasında el terminali ile toplam 79.595.040 adet işlem yapılmıştır.

Teknolojik Otopark Sistemleri

Lift sistemi normal şartlarda 1 aracın park edebileceği alana asansör (lift) sistemi kurularak üst üste 2 veya daha fazla araç konulmasını sağlayan mekanik bir sistemdir. İstanbul’da trafiğin yoğun olduğu özellikle merkezi noktalarında devreye alınan sistem, kısıtlı alana daha fazla araç park ettirme imkânı sunmaktadır. Otomatik, yarı otomatik, mekanik lift ve dönme dolap sistemleri belli noktalarda toplam 900 kapasiteyle devreye alınmıştır.

El Terminali Sistemi, 2013 Park Sistemleri, 2013

Otopark Türü

Teknolojik Otoparklar Dönme Dolap Sistemi

Dönme Dolap teknolojisi ile 4 araçlık otopark alanına 24 araç park edilebiliyor.

Teknolojik Otoparklar Mekanik Lift Sistemi

Mekanik Lift Teknolojisi ile 1 araçlık otopark alanına 2 araç park edilebiliyor.

Bisiklet Park

Kent içi ulaşımda ekolojik, ekono-mik, psikolojik ve doğal yaşama en uygun ulaşım aracı olan bisikletler için geliştirilen bisiklet parklar, İstanbul’un farklı noktalarında hiz-mete sunulmaya başlamıştır. 2013 yılı sonu itibariyle 116 noktada 582 kapasiteli bisiklet park hizmeti

Teknolojik Otoparklar Dönme Dolap Sistemi, 2013

Teknolojik Otoparklar Mekanik Lift Sistemi, 2013

Lokasyonlar Lift Tipi Ünite Araç Kapasitesi (Adet)

Cihangir (Katlı)

Eminönü (Açık) Cihangir (Katlı)

Şişli Eser (Açık)

Kadıköy Evlendirme Dairesi (Açık) Kartal Atatürk Çay Bahçesi (Açık)

Kadıköy Evlendirme Dairesi (Açık) Mercan (Açık) Merter (Katlı)

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Darüşşafaka kapalı otoparkı

Kadıköy İSKİ Arıtma Önü Açık Kadıköy HSBC bank yanı

Maslak P+R

TOPLAM Darüşşafaka Yeraltı

Yarı Otomatik

Dönme Dolap Sistemi Yarı otomatik

Mekanik Lift Dönme Dolap Sistemi

Mekanik Lift Mekanik Lift

28 26

56

900 52 1

6 ünite 1

35 1 ünite (8’lik)

120

72 26

70 8 Yarı Otomatik

Mekanik Lift Mekanik Lift

Mekanik Lift

Mekanik Lift Mekanik Lift

Dönme Dolap Sistemi Dönme Dolap Sistemi

1

74 16

12

45 13

2 ünite (8’lik) 4 ünite (12’lik)

112

148 32

24

90 26

16 48

Kaynak. Ulaşım Daire Başkanlığı, 2013

Tamamlanan Otopark İşletmeciliği Projeleri Tablo 56

TAMAMLANAN OTOPARK İŞLETMECİLİĞİ PROJELERİ

İlçe Proje Adı Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Araç Kapasitesi

(Peron)/(Adet) Kartal

Fatih Eyüp

Kadıköy

Beyoğlu Kadıköy

Fatih

Gülsuyu Metro İstasyonu Otoparkı Yapım İşi

Elektromekanik Dönme Dolap Sistemi Alibeyköy Cep Otogarı

Elektromekanik Dönme Dolap Sistemi

Mekanik Lift Sistemi Mekanik Lift Sistemi

Mekanik Lift Sistemi

17.08.2012

01.03.2013 17.09.2012

05.03.2013

12.03.2013 12.03.2013

17.03.2013

13.02.2013

01.09.2013 23.02.2013

01.09.2013

01.09.2013 01.08.2013

17.08.2013

150

72 102 Peron

24

32 160

148

Akıllı Bisiklet Parklar

Proje, Anadolu yakasında Kadıköy-Kartal arası 10 noktada 100 bisikletle hayata geçirildi.

Park Et & Devam Et Otopark Projesi

Toplu taşımayı teşvik etmek, zararlı egzoz emisyonu ve küre-sel ısınma etkisini, yol işgalini önlemek, daha az yakıt tüketimi sağlamak, trafik odaklı stresi azaltmak, zaman kazanmak ve yol kenarı otoparklarda daha fazla sirkülasyon sağlamak

ama-cıyla “Park Et & Devam Et” projeleri 38 noktada 9.338 kapasi-teyle hayata geçirilmiştir. Bu proje ile Metro, Metrobüs, İDO, Şehir Hatları ve Tramvay kullanımı teşvik edilmektedir.

Akıllı Bisiklet Parkları, 2013

Park Et & Devam Et Otopark, 2013

Park Et & Devam Et Otopark Sistemi, 2013

Kaynak. Ulaşım Daire Başkanlığı, 2013

Şişli

Şişli Fatih

Fatih

Pendik Avcılar

Mecidiyeköy Katlı Tadilat Yapım İşi

Maçka Katlı Tadilat Yapım İşi Mercan Katlı Tadilat Yapım İşi

Gedikpaşa Katlı Tadilat Yapım İşi

Sabiha Gökçen havaalanı P+R Açık Otoparkı Yapım ve Tadilat İşi Avcılar Merkez Cami Katlı Otoparkı Tadilat Yapım İşi

10.05.2013

20.07.2013 20.06.2013

15.07.2013

10.08.2013 17.08.2013

10.12.2013

17.12.2013 10.11.2013

23.11.2013

20.11.2013 23.11.2013

550

400 700

630

1.000 100

Taksi Durakları ve Akıllı Taksi Yönetimi

Aktarım merkezlerinde toplu ulaşım bitiş noktalarında ve taksi ihtiyacının bulunduğu noktalarda yaklaşık 28 ilçede tak-si durağı işletmetak-sine uygun yeni yerlerin tespiti ile ilgili arazi çalışmaları devam ettirilmekte olup uygun bulunan alanların başvuruları da UKOME’ye iletilmektedir. 2013 sonu itibariyle 46 noktada toplam 357 kapasiteli taksi durağının kontrolü İS-PARK tarafından sağlanmaktadır.

Tarabya Tekne Parklarının başarısının ardından 4 yeni tekne park projesinin daha hayata geçirilmesi için start verilmiştir.

Bebek, Kuruçeşme, Paşabahçe ve Beykoz’a yapılacak Tekne Parklar için gerekli teknik araştırmalar tamamlandıktan sonra Proje Tanıtım Dosyası hazırlanmıştır. İlgili projeler ve dosya-lar incelenmesi maksadıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulmuştur. Bahsi geçen 4 Yeni Tekne Park Proje çalışmaları devam etmektedir.

Heliport Projeleri-1, 2013

Konsept Taksi Durağı, 2013

Tarabya ve İstinye Marina İşletmeciliği, 2013

Yeri Mevcut Durum

Kadıköy Heliport

Beyoğlu Sütlüce Heliport Üsküdar Kısıklı Heliport

Maltepe Sahil Dolgu Alanı Yenikapı Sahil Dolgu Alanı Şişli Evlendirme Dairesi

Kaynak. Ulaşım Daire Başkanlığı, 2013

Tamamlandı (2010) Tamamlandı (2012)

Proje Aşamasında

Tablo 58

TOPLU TAŞIMADA KULLANILAN ELEKTRONİK BİLET VERİLERİ

2009

Açıklama 2010 2011 2012 2013

İstanbul Kart

Sınırlı Kullanım Bilet Jeton

Akbil TOPLAM

40.497

5.536.777 123.802.151

984.894.742 1.114.274.167

191.628.060

3.637.556 132.574.883

840.644.352 1.168.484.851

779.904.861

22.395.320 107.430.392

417.476.241 1.327.206.814

1.369.372.550

16.235.888 74.141.314

91.414.489 1.551.164.241

1.468.863.361

8.593.245 36.836.052

60.797.134 1.575.089.792

Kaynak. BELBİM A.Ş., 2013

Tablo 59

TOPLU TAŞIMADA KULLANILAN SATIŞ SİSTEMLERİNDEKİ İŞLEM SAYILARI 2009

Açıklama 2010 2011 2012 2013

Akbil 24

PC/İnsanlı Satış Makinesi Otomatik Satış

Makineleri

AKDOM/POS BiletMatik

3.037.515

26.047.129 7.820.824

42.113.297

79.018.765

-2.091.839

2.130.976 16.796.820

65.202.360

86.221.995

-1.368.914

-21.231.655

95.700.724

118.407.468 106.175

100.272

-25.802.593

143.297.942

173.693.187 4.492.380

-26.454.841

141.384.029

182.230.704 14.391.834 TOPLAM

Büyükşehir Belediyesi

FAALİYET RAPORU

2013

SOSYAL DESTEK

Belgede İstanbul Büyükşehir Belediyesi (sayfa 151-160)