İnşaatı Tamamlanan Raylı Sistem Projeleri Tablo 10

Belgede İstanbul Büyükşehir Belediyesi (sayfa 110-114)

-13

3,5 6,5

23

4

3 4

Tamamlanan Raylı Sistem Projeleri

Projesi Tamamlanan Raylı Sistem Projeleri

Otogar-Bağcılar-İkitelli-Olimpiyat Köyü-Başakşehir Metrosu Yapımı ve Araç Temini İşi

Hafif metro (LRT) kısmı 5,8 km ve metro kısmı 15,9 km olmak üzere toplam 21,7 km’lik iki kısımdan oluşmaktadır.

Bu hattın 15,9 km.lik metro kısmının yapımı 2012 yılında ta-mamlanmış olup, hizmete alım için Otogar-Bağcılar (Kirazlı) Hafif Metro Hattı’nın yapımının tamamlanması beklenilmiştir.

• Bağcılar(Kirazlı)-Olimpiyat Köyü-Başakşehir Metrosu Hat Uzunluğu: 15,9 km

İstasyon Sayısı: 11

İstasyonlar: Kirazlı, Yenimahalle, Mahmutbey, İSTOÇ, Ziya Gö-kalp Mahallesi, Olimpiyat, İkitelli Sanayi, Turgut Özal, Siteler, Başak Konutları, Metrokent

Bağcılar-Mahmutbey-İkitelli Olimpiyat Köyü Metro Hattı 11 is-tasyon 1 viyadük ve depo araç bakım sahasından oluşmaktadır.

Olimpiyat İstasyonundan sonra yer alan depo sahası ve içeri-sinde yer alan atölye binası, yaklaşık 70.000 m2 alan üzerine kurulu olup, sahanın araç kapasitesi 120 adettir. Periyodik ve ağır bakım birimlerinin de yer aldığı atölye binası ise 10.000 m2 kapalı alandan oluşmaktadır.

• Otogar-Bağcılar (Kirazlı) Hafif Metro Hattı (LRT) Güzergah Uzunluğu: 5,8 km

İstasyon Sayısı: 5 istasyon

İstasyonlar: Esenler, Menderes, Üçyüzlü, Bağcılar, Kirazlı LRT (hafif metro) kısmı; Otogar İstasyonunda, Aksaray-Oto-gar-Havaalanı hattı ile entegre olarak başlamakta, Esenler il-çesinden geçerek (Esenler ve Menderes İstasyonları) Bağcılar ilçesine (Üçyüzlü, Bağcılar ve Kirazlı İstasyonları) ulaşmakta-dır. Bu noktada (Kirazlı İstasyonu) hafif metro kısmı son bul-maktadır. Kirazlı İstasyonu Metro+LRT ortak istasyonu olarak yapılmıştır. Hat üzerinde bulunan Esenler İstasyonu Aksaray-Otogar-Havaalanı hattı ile entegre bölge olması sebebiyle 22.02.2012 tarihinde işletmeye alınmıştır.

Tüm hat (Metro+LRT ) için 07.07.2013 tarihinde Sn. Başbakanı-mızın katılımıyla resmi olarak açılış gerçekleştirilmiştir.

TOPLAM

İnşaatı Tamamlanan Raylı Sistem Projeleri

Tablo 10

İNŞAATI TAMAMLANAN RAYLI SİSTEM PROJELERİ

Otogar-Bağılar-Kirazlı-Başakşehir-Olimpiyat Köyü Metro Hattı

Yenikapı-Unkapanı Metro Hattı (test aşaması)

Kadıköy-Kartal Ayrılıkçeşmesi Metro İstasyonu*

TOPLAM

21,7

2,61

-25,25 Uzunluk (km)

Hatlar Kapasite

(Yolcu/Saat/Yön) Bitiş

Haliç Metro Geçiş Köprüsü

(test aşaması) 0,94

70.000

70.000 70.000

70.000

-2013

2013 2013

2013

-Kaynak. Raylı Sistem Daire Başkanlığı, 2013

*2012 Yılında Hizmete Açılan Kadıköy-Kartal Metro Hattının Marmarayla Entegre İstasyonudur.

Otogar-Bağcılar-İkitelli-Olimpiyat Köyü-Başakşehir Metrosu Açılış Töreni, 2013

Otogar-Bağcılar-İkitelli-Olimpiyat Köyü-Başakşehir Metrosu Açılış Töreni, 2013

yürüme ve ikaz bantları, tutunma barları ve engelli asan-sörleri tesis edilmiş, yüzeyden perona erişim kolaylığı sağlanmıştır.

• Görme engelli vatandaşlarımız için toplamda 10 km zemine kabartılı yürüme yolu yapılarak istasyon girişinden perona kadar güvenli erişim sağlanmıştır.

• Rayların altına, titreşimi önleyici elastomer yastık uygula-narak, trenin sebep olduğu gürültü ve vibrasyon en aza in-dirilmiş seyahat konforu arttırılmıştır.

• Uluslararası Standartlar doğrultusunda yolcu güvenlik sis-temleri uygulanmıştır.

Metro ve LRT Hattı Entegrasyon Bilgileri:

• Bugüne kadar ulaşımda zaman zaman sıkıntı çekilen Olim-piyat Stadı’na, proje kapsamında yapılan Olim• Bugüne kadar ulaşımda zaman zaman sıkıntı çekilen Olim-piyat İstas-yonu ile erişim sorun olmaktan çıkarılmıştır. Talebin yoğun olacağı maç, konser vb. etkinliklerde, Bağcılar-Kirazlı İs-tasyonu, TEM üzerinde erişimi kolay olan İSTOÇ isİs-tasyonu, Başakşehir veya erişilebilen hatlar üzerindeki “Park Et De-vam Et” noktalarından kolayca Olimpiyat Stadına ulaşım imkânı sağlanmıştır.

• 37 Sanayi sitesi ve 27.300 işyeri biriminden oluşan halen 210 bin kişinin çalıştığı İOSB (İkitelli Organize Sanayi Bölgesi) içerisindeki 3 adet istasyon ile bölge halkı ve işyeri çalışan-larının ulaşım entegrasyonu sağlanmıştır.

• Hat üzerindeki entegrasyon noktaları;

1. Kirazlı İstasyonu: Bakırköy sahili ile deniz ulaşımı ve sahil yoluna entegrasyonu sağlayacak“Kirazlı-Bakırköy (İDO) Hattı” bağlantısı,

2. Mahmutbey İstasyonu: İhale aşamasında olan “Mecidiye-köy-Mahmutbey Metro Hattı” bağlantısı,

3. İkitelli Sanayi İstasyonu: İkitelli Organize Sanayi bölgesini, Basın ekspres yolu üzerinden Mevcut Yenibosna İstasyo-nuna bağlayan hat olacaktır.

• Başakşehirden binen yolcular, Kirazlı İstasyonunda Hafif Metro Hattına (LRT) aktarma yaparak, Mevcut Aksaray-Otogar- Havaalanı Hattına ulaşma imkânı bulacaklardır.

• Yapım çalışmaları devam eden, Aksaray-Yenikapı uzantısı-nın tamamlanması ile Otogar-Bağcılar-Olimpiyat-Başak-şehir Hattının;

- Marmaray Hattı,

- Marmaray Hattı bağlantısı ile Kadıköy-Kartal ve Üsküdar-Ümraniye- Çekmeköy Metro Hatları,

- Hacıosman-Taksim-Yenikapı Metro Hattı bağlantıları sağ-lanmış olacaktır.

• Kirazlı İstasyonunda 350 araçlık otopark ve İETT Yolcu Ak-tarma Merkezi

• Metrokent İstasyonunda 75 araçlık otopark ve İETT Yolcu Aktarma Merkezi

• Yenimahalle İstasyonunda 100 araçlık otopark

• Mahmutbey İstasyonunda Otobüs ve Minibüs Aktarma Merkezi

• Üçyüzlü İstasyonunda 30 araçlık otopark

• Menderes İstasyonunda 40 araçlık açık ve 35 araçlık kapalı olmak üzere 75 araçlık otopark

• Bağcılar İstasyonu üzerinde ve çevresinde, Bağcılar Mey-dan düzenlemesi ve 4 katlı, yaklaşık 1000 araç kapasiteli kapalı otopark projesi, Etüd ve Projeler Daire Başkanlığın-ca yürütülmektedir.

Kadıköy-Kartal Metrosu Ayrılıkçeşmesi İstasyonu İkmal İnşaatı

“Kadıköy-Kartal Metrosu Ayrılıkçeşmesi İstasyonu İkmal İnşa-atı” işi kapsamında yapımı tamamlanan Ayrılık Çeşmesi İstas-yonu Kadıköy-Kartal Metro Hattı’nın Kadıköy İstasİstas-yonundan sonraki ikinci istasyonu olup, Marmaray Hattı’nın entegrasyon noktasıdır.

İstasyonun tüm kaba inşaatı, ince işleri ve elektromekanik iş-leri 29 Ekim 2013 tarihinde tamamlanarak, Marmaray Hattı ile birlikte yolculu işletmeye açılmıştır. Bu iş kapsamında;

Merdiven tünellerinin ince işleri,

İstasyonda iki yapıyı birbirine bağlayan ve mimari proje-sinde konumu belirtilen tünelin imalatı ve ince işleri,

İstasyon konkors ve teknik hacim yapısının kaba ve ince inşaat işlerinin imalatı,

Marmaray Ayrılık Çeşmesi İstasyonu konkors katı üst tab-liye imalatı,

Marmaray Ayrılık Çeşmesi İstasyonu’na ait hemzemin pe-ron kaba ve ince inşaat işlerinin imalatı yapılmıştır.

Toplam İETT Otobüs Hareket Amirliği Alanı:

Toplam Kapalı Otopark Alanı:

Toplam Açık Otopark Alanı:

6.252 m2 1.390 m2 (35 Araç) 13.026 m2 (595 Araç)

Kadıköy-Kartal Metrosu Ayrılıkçeşmesi İstasyonu, 2013

Haliç Metro Geçiş Köprüsü projesinin tamamlanmasına müte-akip, Marmaray’la Yenikapı’ya, Yenikapı’dan da metro hattına geçiş yapılarak, Taksim Metro Hattı ile Hacıosman İstasyonu-na kadar, ayrıca Yenikapı’dan Aksaray LRT hattıİstasyonu-na geçilerek, Atatürk Havaalanına kadar yolculuk yapılmasına imkan sağla-nacaktır. Ayrılıkçeşmesi İstasyonunun yolculu işletmeye alın-ması ve Marmaray Hattı ile entegrasyonunun sağlaalın-ması neti-cesinde; İstanbul’un Anadolu Yakasındaki metro ağı ile Avrupa Yakasındaki metro ağı birbirine bağlanmıştır.

Yenikapı-Unkapanı Arası Metro Hattı

• Vezneciler İstasyonu

Bu istasyonda 2 adet konkors yapısı tasarlanmıştır. 1. Konkors yapısı Vezneciler Kız Yurdu önünde, 2. konkors yapısı ise Bü-yük Reşit Paşa Caddesindedir. Konkors yapılarında İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü yetkilileri nezaretinde Koruma Kurulu Kararları doğrultusunda arkeolojik kazı çalışmaları de-vam etmektedir.

1.Konkors yapısında arkeolojik kazı çalışmaları esnasında bu-lunan Bizans mozayiği ve diğer buluntular, Koruma Kurul Onayı ile kaldırılmıştır. 2.Konkors yapısında, yapılan jeoradar sonu-cunda yoğun arkeolojik buluntular olduğu tespit edildiğinden, arkeolojik kazı çalışmaları devam etmektedir.

Her iki konkors yapısına ait teknik hacimlerin yer aldığı arakat tünelleri ile Süleymaniye bölgesi çıkış yapısı tamamlanmıştır.

İstasyon yapısı iki ayrı çıkış yapısından oluşmaktadır. Arkeo-lojik kazı çalışmaları bitirilmiş olan 1. Konkorsta inşaat çalış-maları tamamlanmış olup, Elektro-Mekanik ve İnce İşler ta-mamlanma aşamasına getirilmiştir. Arkeolojik kazıların halen devam ettiği 2. Konkors yapısında ise kazı çalışamaları son aşamasında olup, Koruma Kurulu Kararı beklenmektedir.

• Yenikapı İstasyonu

Yenikapı İstasyonu; Taksim-Yenikapı Metro Hattı, Marmaray ve Aksaray-Havaalanı, Başakşehir-Olimpiyat Stadı Metro Hatlarının birleştiği, yolculuk entegrasyonun gerçekleşeceği çok önemli bir istasyondur.

İstanbul Metro Sisteminin en büyük entegre istasyonudur. Aç-kapa olarak inşa edilen istasyon hafif raylı sistem ve metronun ortak istasyonu olarak planlanmıştır. Ayrıca Marmaray İstas-yonu ile yolcu entegrasİstas-yonu mevcuttur. Yanında 482 araçlık otopark yapılması planlanmaktadır.

Toplam inşaat alanı (istasyon ve otopark) yaklaşık 59.000 m²’dir. İstasyon yapısı 3 katlı olarak zeminden 20 m derinlikte ve 482 araçlık otopark yapısı ise 12 m derinlikte yeraltında ta-sarlanmıştır. Bu istasyona başlanabilmesi için 6 yıllık bir süre zarfında, 23.250 m²’lik bir alanda 6-10 m arasında değişen de-rinlikte olmak üzere bu güne kadar toplam 201.474 m³ arkeo-lojik kazı yapılmıştır. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü denetiminde istasyon alanında yürütülen arkeolojik kazılarda çok sayıda tarihi buluntuya rastlanmıştır. Kazı alanındaki bu-luntuların uzmanlarca incelenmesi sonucu İstanbul’un tarihinin 8.500 yıl öncelerine dayandığının tespiti yapılmıştır.

Şu ana kadar yapılan arkeolojik kazı çalışmalarında 5.-15. yüzyıl aralığına tarihlenen 23 adet ahşap gemi batığına rastlanılmış-tır. Batıkların tamamı İstanbul Üniversitesi Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü uzmanları tarafından tuzdan arındırma havuzuna taşınmış olup konservasyon çalış-maları devam etmektedir. Bu çalışçalış-maların tamamlanmasından sonra maketleri hazırlanıp, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdür-lüğünün belirleyeceği yerde sergilenecektir.

Yenikapı İstasyon alanındaki küçük kilise (şapel) temel kalıntı-sı, Koruma Kurulu Kararı doğrultusunda İstanbul Arkeoloji Mü-zeleri Müdürlüğü yetkilileri nezaretinde belgeleme çalışmaları yapılarak, geçici olarak istasyon alanı içinde uygun görülen bir bölgeye kaldırılmıştır.

Arkeolojik kazılar sebebiyle yapım faaliyetleri planlanan tak-viminden uzun süre alan Yenikapı İstasyonunda; elektro-me-kanik imalatı (ince işler dahil) işleri tamamlanma aşamasına gelmiştir.

Marmaray Projesi Yenikapı İstasyonu ve Aksaray-Yenikapı LRT hattı ile entegre olan İstanbul Metrosu Yenikapı İstasyonu yolcu aktarımında raylı sistemlerde büyük avantaj sağlayacaktır.

Vezneciler İstasyonu İnşaatı, 2013

Tablo 11

İSTANBUL METROSU TAKSİM-YENİKAPI ARASI ELEKTROMEKANİK SİSTEMLERİ TEMİN, MONTAJ VE İŞLETMEYE ALMA İŞLERİ

İstanbul Metrosu Taksim-Yenikapı Arası Elektromekanik Sistemleri Temin, Montaj

ve İşletmeye Alma İşleri Metro

Hatlar Tür Uzunluk (km) Kapasite (Yolcu/Saat/Yön)

5,9 70.000

Kaynak. Raylı Sistem Daire Başkanlığı, 2013

İstanbul Metrosu’nun Taksim-Yenikapı arasındaki yaklaşık 5.200 m’lik kısmında, yapımı biten Şişhane-Hacıosman Metro Hattı Elektro-Mekanik sistemleri ile mutlak uyum içinde ola-cak şekilde, 5.200 m’lik çift metro hattı (0,936 km.si viyadük ve açılabilir çelik köprü üzerinde) ile bu hat üzerinde yer alan Haliç, Vezneciler ve Yenikapı İstasyon Binaları ince işleri, giriş-çıkış yapıları, rayların döşenmesi, elektrik temini ve dağıtımı, sinyalizasyon, haberleşme, aydınlatma, yürüyen merdiven, asansör, havalandırma, sıhhi tesisat işlerinin ve metro araçla-rının projelendirme ve yapımı ile sistemle ilgili işletme ve ba-kım gözetimi ve eğitimi ile 700 m.lik Hafif Raylı Sistem Aksa-ray-Yenikapı Bağlantısının inşaat ve elektro-mekanik işleridir.

İş kapsamında Taksim-Şişhane arası 30 Ocak 2009 tarihinde hizmete alınmıştır.

Şişhane-Yenikapi Metro Hatti kapsaminda; Haliç Metro Geçiş Köprüsü, Hat Tünelleri, Yenikapi ve Vezneciler İstasyonlarının hizmetine alınması için hattın genelindeki inşaat, ince işler ve elektromekanik çalişmalar tamamlanmak üzere olup, test ve devreye alma çalişmaları devam etmektedir.

Şişhane-Yenikapı Arası İstasyonlar

• 54 adet yürüyen merdiven ile yolcuların peron katına ulaşımı sağlanabilmektedir.

• 14 adet asansör ile engelli vatandaşlarımıza istasyonlardaki tüm girişlerde yüzeyden perona erişim kolaylığı sağlanmıştır.

• Görme engelli vatandaşlarımız için zemine kabartılı yürüme yolları yapılarak istasyon girişinden perona kadar güvenli eri-şim sağlanmaktadır.

Haliç Metro Geçiş Köprüsü İnşaatı

Şehzadebaşı ve Şişhane yönünden gelen tünelleri birleştire-cek ve Haliç üzerinden geçişi sağlayacak olan Haliç Metro Ge-çiş Köprüsü ardgerme, betonarme, yaklaşım viyadükleri, eğik askılı çelik köprü ve açılır kapanır çelik köprü bölümlerinden oluşmaktadır.

Köprü ortasında 180 m uzunluğunda bir adet istasyon (Haliç

İs-tasyonu) bulunmaktadır. Haliç İstasyonu Unkapanı ve Beyoğ-lu Giriş Yapıları ile Haliç’in iki yakasına da hizmet verebilecek-tir. Hat1 ve Hat2 peronlarından ibaret olan Haliç İstasyonu iki platformu 2 adet üst geçit ile birleştirilerek yolcu transferi sağlanacaktır.

Giriş yapılarında bulunan yürüyen merdivenler ve köprü pero-nuna çıkan asansörler ile yolcu trafiğinde erişim kolaylığı sağ-lanacaktır. Yapılan yürüyen merdivenler ve asansörler engelli vatandaşların ulaşımına uygun olarak tasarlanmıştır.

Haliç Metro Geçiş Köprüsünde köprü tabliye, yaya yürüme yol-ları, pilon ve kablo askı imalatyol-ları, mobil açılır-kapanır bölüm montajları, köprü viyadük bölgelerinde ray ve makas montajı ile giriş yapılarının kaba inşaat işleri bitirilmiş durumdadır.

Köprü üzerindeki elektro-mekanik sistemlerin montaj ve test çalışmaları ile istasyon ince işleri çalışmaları tamamlanma aşamasına gelmiştir.

Taksim-Şişhane-Yenikapı Hattında Haliç Metro Geçiş Köprüsü de dahil olmak üzere metro araçları ile test sürüşleri başlatıl-mış olup, çalışmalar halen devam etmektedir. Elektro-mekanik sistemlerin montaj, test ve devreye almaları süreçlerine para-lel olarak sistem emniyet testlerinin de sonuçlandırılmasıyla hizmete açılacaktır.

İstanbul Metrosu’nun en önemli aşamalarından biri olan

Haliç Metro Geçiş Köprüsü-1, 2013

Haliç Metro Geçiş Köprüsü-2 , 2013

Haliç Metro Geçiş Köprüsü’nün hizmete alınmasıyla birlikte, Hacıosman’dan metroya binen yolcular kesintisiz olarak Yeni-kapı Aktarma İstasyonuna ulaşacaklardır. Buradan Bakırköy-Atatürk Havalimanı, Bağcılar-Olimpiyatköyü-Başakşehir’e ve Marmaray bağlantısıyla, Kadıköy-Kartal’a ulaşmak mümkün olabilecektir.

Belgede İstanbul Büyükşehir Belediyesi (sayfa 110-114)