MESLEK EDİNDİRMEYE YÖNELİK EĞİTİM (İSMEK) HİZMETLERİ

Belgede İstanbul Büyükşehir Belediyesi (sayfa 171-174)

Stratejik Hedef 3.2. Meslek Edindirme Faaliyetlerini Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak

Stratejik Hedef 3.5. Sosyal Destek Hizmetleri Konusunda Paydaşlarla, Gönüllülerle İşbirliğini Güçlendirmek

İBB Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İSMEK)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İSMEK), İstanbulluların, genel eğitim ihtiyacına cevap verebilmek, mesleki ve sanatsal bilgilerini geliştirmek, onları pasif tüketici olmaktan çıkarıp aktif üretici kılmak, kültürel, kentsel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, kent kültürü ve metropolde yaşama konusunda donanımlı hale getirmek amacıyla kurulmuş yaygın yetişkin eğitimi organizasyonudur.

2013 yılı sonu itibariyle 38 İlçede 238 Kurs Merkezinde (207 Kurs Merkezi, 31 İşbirliği Kursuna Eğitmen Desteği) 28 ana dalda Minibüs, Taksi dolmuşların engelli erişebilirliğe uygun hale

getirilmesi çalışmaları kapsamında, araç üreticisi firmalarla toplantılar düzenlenmiş, ilgili tüm esnaf odalarına ve ulaşım otoritelerine kanunda belirtilen süre içerisinde araçların en-gellilere uygun hale getirilmesi için gereğinin yapılması hususu

firmaların bir ara-ya gelmesini sağ-layan toplantılar düzenlenmiştir.

Üretici firmalar

tarafından bazı hatlarda minibüslere yönelik engelli kullanı-mına uygun araçların teslimatı başlamış olmakla birlikte, bu araçlar Büyükçekmece-Kavaklı-Beylikdüzü, Kadıköy-Pendik, Sarıyer-Beşiktaş, Şişli Şişhane gibi hatlarda faaliyet göster-mektedir.

Engelli Kullanımına Uygun Hale Getirilen Bir Minibüs, 2013

250 branşta hizmet vermektedir. 2012-2013 Eğitim Öğretim Döneminde 225.866 kursiyere eğitim verilmiş olup, eğitimler devam etmektedir. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle başvuru sayısı 260.853, kesin kayıtlı kursiyer sayısı ise 163.221’dir.

2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında 230.000 kursiyere eğitim verilmesi hedeflenmektedir.

İSMEK’in faaliyetleri; yaygın eğitim çalışmaları, kursiyerlere ve halka yönelik seminerler, sempozyumlar, yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılım, sergiler, geziler, yarışmalar, kursiyer ürünlerinin satışı, kursiyerlere istihdam rehberliği, sosyal ve kültürel etkinlikler ile yayınlar şeklinde birçok alanı kapsamaktadır.

Yaygın eğitim çalışmaları genel olarak Türk- İslam Sanatları, El Sanatları, Müzik Eğitimi, Dil Eğimi, Bilgisayar Eğitimi, Meslek ve Teknik Eğitimi, Spor Eğitimi, Sosyal ve Kültürel Eğitimler alanlarında gerçekleştirilmektedir.

Hedef kitle; ilköğretim yaşını geçmiş ve herhangi bir mesleki eğitim almamış ya da bir meslek sahibi olmuş ancak mesleğinde ilerlemek isteyenler, yeni bir sanat, beceri, hobi edinmek isteyen yetişkinler, çeşitli nedenlerle rehabilitasyona ihtiyacı olanlar, kente adaptasyon ihtiyacı olan gruplar, yeni çevre edinmek ve çevrelerini genişletmek isteyenler, aile bütçesine katkı sağlamak isteyenler ve bir işe ihtiyacı olanlar şeklinde sıralanabilir.

İSMEK Sergi Etkinlikleri, 2013

İSMEK’in Katılım Sağladığı Sergi, Fuar ve Etkinlikler-1, 2013

İSMEK’in Katılım Sağladığı Sergi, Fuar ve Etkinlikler-2, 2013

Grafik 1. Yıllara Göre İSMEK’teki Kurs Merkezi Sayıları

Kaynak. İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı, 2013 219

2010 2011- 2012-

2013-200

2009-2010

233 238

-2011 2012 2013 2014

228

180 230

200 240

220 210

190

Grafik 2. Yıllara Göre İSMEK’teki Branş Sayıları

Kaynak. İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı, 2013 150

2010- 2011- 2012-

2013-123

2009-2010

250 218

2011 2012 2013 2014

180

0 200

50 250

150 100

İsmek’in Katılım Sağladığı Sergi, Fuar Ve Etkinlikler 2013-2014 Eğitim döneminde 22 adet Sergi, 3 adet etkinlik, 2 sergi ve satış 1 adet festival 1 adet Branş Yarışması ve Ödül tö-reni düzenlenmiştir.

İSMEK Uluslararası Düzeyde Eğitimde Yetkinliği olan Ülkelerdeki Mesleki Eğitim Kurumlarına Ziyaret Kurulduğu günden itibaren İstanbulluların sanat ve mesleki eğitim ihtiyacını karşılayan İSMEK, farklı coğrafyalarda yetiş-kin eğitimi veren birçok ülkenin rol modeli olmaya devam edi-yor. Bununla birlikte, dünyanın yakın ve uzak coğrafyalarında gerçekleştirilmekte olan mesleki eğitim faaliyetlerini de takip ederek Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında 2013 yılı içerisinde Çin, Yunanistan, Fas, İngiltere, İspanya ve Finlandi-ya ZiFinlandi-yaretlerinde bulunulmuştur.

Uluslararası Hayat Boyu Öğrenme, 2013

İSMEK Yayınları, 2013

İSMEK Yayınları

İSMEK, vermiş olduğu ücretsiz sanat ve meslek eğitimi hizme-tinin yanında hemşerilerimize yine ücretsiz olarak yayınlarını ulaştırmaktadır. Bu kapsamda; İsmek Haber Bülteni 9.10 Sayı, İsmek El Sanatları Dergisi 15-16. Sayı, İsmek El Sanatları Albü-mü 2013, İsmek Branş Rehberi 2013-2014, Dalgalandımda Du-ruldum Ebru Sergisi Kataloğu,İstanbul’un İzdüşümleri Resim sergisi Kataloğu, Yüzleşme Çini Sergisi Kataloğu, Hat Sana-tından Enstander Sergi Kataloğu, Anlar Rölyef Sergi Kataloğu, Mehasin’i Selatin Tezhip Sergisi Kataloğu,Sarayı Hümayun Nakkaşhanesi Geleneksel El Sanatları Kataloğu, Aşkın Devrimi

Satış ve Pazarlama

İSMEK’te eğitim alarak eser ortaya koyan kursiyerlerin ürün-lerini değerlendirebilmek, etkin bir satış ve pazarlama yapısı oluşturabilmek amacıyla satış ve pazarlama birimi kurulmuş-tur. Satış ve pazarlama departmanı, kursiyerlere yeni satış merkezleri ile pazarlama kanalları açarak onların maddi kaza-nımlarının artmasına yardımcı olmaya çalışmaktadır. İSMEK’in kursiyerlerine ücretsiz olarak sunduğu satış hizmeti, Şişhane Satış Merkezi, Süleymaniye Satış Merkezi ve katılım sağlanan sergi ve fuarlarda devam etmektedir.

Tablo 8

DEZAVANTAJLI GRUPLARA YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİMLER

2009-2010 Eğitim Yılı Kursiyer Sayısı (Kişi)

2010-2011 Eğitim Yılı Kursiyer Sayısı (Kişi)

2011-2012 Eğitim Yılı Kursiyer Sayısı (Kişi)

2013-2014 Eğitim Yılı Kursiyer Sayısı (Kişi) Yer

Eğitim Türü

Dezavantajlı Gruplara Yönelik Mesleki Eğitimler

Mahkumlara Yönelik Eğitimler

Psikiyatrik Sorunu Olanlara Yönelik Eğitimler

Huzurevlerine Yönelik Eğitimler

Engellilere Yönelik Eğitimler

Bakırköy Kadın ve Çocuk Ceza İnfaz Kurumu

Esenler Metris Cezaevi Kartal Cezaevi Maltepe Çocuk Tutukevi Silivri Cezaevi Ümraniye Cezaevi Üsküdar Paşakapısı Tutukevi

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi

Şişli Şizofreni Gönüllüleri Derneği Bağcılar Eğt.Arş.Has.Bağcılar Toplum ve Ruh Sağ. Merkezi

Ataşehir Darülaceze Fatih Engelliler Merkezi Ümraniye Engelliler Merkezi Arnavutköy Engelliler Merkezi Beyoğlu İBB Sağ. ve Sos. Hizm.

Daire Başk. Eng. Md. Beyoğlu Engelliler Merkezi

Ümraniye İBB Sağ. ve Sos. Hizm.

Daire Başk. Eng. Müdr. Atakent Eng. Merkezi

2.431 705 1.162 1.096 1.010

604 574 753 1.261 903

762 1.450 557 1.615 1.556

151 120 120 254 168

2012-2013 Eğitim Yılı Kursiyer Sayısı (Kişi)

Kadın Koordinasyon Merkezi Faaliyetleri, 2013

Kadın Koordinasyon Merkezi Faaliyetleri, 2013

İstihdam Rehberliği

En az bir eğitim-öğretim yılı eğitimini tamamlamış ve sertifika almaya hak kazanmış İSMEK kursiyerleri ile iş yeri sahipleri bir araya getirilmiştir. İstihdam Rehberliği birimi kuruluşundan şu ana kadar toplam 1.597 kursiyeri iş sahibi yapılmıştır.

KADINLARA YÖNELİK SOSYAL

Belgede İstanbul Büyükşehir Belediyesi (sayfa 171-174)