• Sonuç bulunamadı

Simedyan Akademi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Simedyan Akademi"

Copied!
25
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

AYT |

II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler

ve

Eşitsizlik Sistemleri

Simedyan

(2)

Simedy

an A

kademi KONU ANLATIMI

II.Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

a, b, c, € R, a ≠ 0 ve x bilinmeyen olmak üzere f(x) = ax2+bx+c verilsin. ..., ..., ... ve ...

biçimindeki açık önermelerin her birine ... ... denir.

Eşitsizliği sağlayan x gerçek sayılarının kümesine ... kümesi denir. Bu tür eşitsizliklerin çözüm kümesi ... tablosu ile bulunur.

(3)

Simedy

an A

kademi KONU ANLATIMI

II.Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

f(x) = ax2+bx+c fonksiyonunun işaret incelemesi

1) ∆ > 0 ise denklemin x1 < x2 gibi iki farklı gerçek kökü vardır.

Buna göre f(x) = ax2+bx+c a>0 ... -¥ ... a<0 +¥

(4)

Simedy

an A

kademi KONU ANLATIMI

II.Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

2) ∆ = 0 ise denklemin birbirine eşit iki gerçek kökü vardır.

Buna göre

f(x) = ax2+bx+c

a>0

...

(5)

Simedy

an A

kademi KONU ANLATIMI

II.Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

3) ∆ < 0 ise denklemin gerçek kökü yoktur.

Buna göre

f(x) = ax2+bx+c

a>0 a<0

(6)

Simedy

an A

kademi KONU ANLATIMI

II.Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

SONUÇ

ç Fonksiyonun işareti en ... kökün ... başlanarak yazılır.

ç İşaret her çarpandaki başkatsayı işaretlerinin çarpılması ( bölünmesi ) ile bulunur.

ç İşaretler sola doğru gidildikçe tek katlı köklerde ..., çift katlı köklerde ise ... kalır.

(7)

Simedy

an A

kademi KONU ANLATIMI

II.Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

II. Dereceden Eşitsizliklerin Çözümünde Aşağıdaki Yollar İzlenir. I ) Verilen ifade ... ayrılır.

II) Her bir çarpanın ... bulunur. III) Denklemin ... belirlenir.

IV) Bulunan ... yerleştirilir. En sağdan başlayarak ... incelemesi

yapılır. Köklerin ... olup olmadığını, tek yada çift katlı olup olmadığına dikkat edilir.

(8)

Simedy

an A

kademi KONU ANLATIMI

II.Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

Örnek-1

(9)

Simedy

an A

kademi KONU ANLATIMI

II.Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

Örnek-2

(10)

Simedy

an A

kademi KONU ANLATIMI

II.Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

Örnek-3

(11)

Simedy

an A

kademi KONU ANLATIMI

II.Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

Örnek-4

(12)

Simedy

an A

kademi KONU ANLATIMI

II.Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

Örnek- 5

(13)

Simedy

an A

kademi KONU ANLATIMI

II.Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

Örnek- 6

x-5

(14)

Simedy

an A

kademi KONU ANLATIMI

II.Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

Örnek- 7

(x2-1) . (-x2-2)

(15)

Simedy

an A

kademi KONU ANLATIMI

II.Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

Örnek- 8

2

(16)

Simedy

an A

kademi KONU ANLATIMI

II.Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

Örnek- 9

3x.(x2-4) |x-1|

(17)

Simedy

an A

kademi KONU ANLATIMI

II.Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

Örnek- 10

f(x) = (m-7)x2+2(m-1)x-1 fonksiyonu için her x Î R

(18)

Simedy

an A

kademi KONU ANLATIMI

II.Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

Örnek- 11

x2-3kx+k-3 = 0 denkleminin kökleri x1 ve x2’ dir. 1

x1+ 1

(19)

Simedy

an A

kademi KONU ANLATIMI

II.Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

Örnek- 12

(3-m)x2+6x+m2-1 = 0

denkleminin biri pozitif diğeri negatif iki gerçel kökü olduğuna göre, m nin alabileceği değerlerin kümesi nedir ?

(20)

Simedy

an A

kademi KONU ANLATIMI

II.Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

Örnek- 13

Buna göre, x2-4x≥ 0 eşitsizliğini sağlayan x değerlerinin çözüm kümesini f(x) bulunuz.

f : R ® R tanımlı f fonksiyonu için

-2 0 3

(21)

Simedy

an A

kademi KONU ANLATIMI

II.Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ

İki ya da daha fazla eşitsizliğin oluşturduğu sisteme ... ... denir.

Eşitsizlik sistemini oluşturan eşitsizliklerin ... kümelerinin ... eşitsizlik sisteminin çözüm kümesini oluşturur.

(22)

Simedy

an A

kademi KONU ANLATIMI

II.Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

Örnek- 1

x2-2x≤ 0

x2-3x-4<0

(23)

Simedy

an A

kademi KONU ANLATIMI

II.Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

x(5-x)> 0 3x2-5x-2<0

eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi (a,b) olduğuna göre, a+b toplamı kaçtır?

(24)

Simedy

an A

kademi KONU ANLATIMI

II.Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

Örnek- 1

3x+6

6-2x > 0 x-2

x2-1 >0

(25)

Simedy

an A

kademi KONU ANLATIMI

II.Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

x+3<x2-x<-2x+4

eşitsizlik sisteminin çözüm kümesini bulunuz.

Referanslar

Benzer Belgeler

Bu denklemi sağlayan(x, y ) ikilisine denklemin çözümü

Bir toptancıda her biri 20 kg olan 6 paket, her biri 10 kg olan 5 paket vardır. Buna göre, bu paketlerden toplam ağırlığı 100 kg olan koliler yapılmak isteniyor. Bu koliler

Buna göre, bu açılışta üç çeşit içecek alan davetli sayısı kaçtır?... Simedy an A kademi AYT Küme Problemleri

Buna göre, Hadise bu marketten aldığı android işletim sistem- li olmayan yerli üretim telefon venn şemasında gösterilmek istenirse nasıl bir çizim yapılmalıdır?... Simedy an

bağlacı ile bağlanmasıyla elde edilen bileşik önermeye denir ve ....

parabolü 0x eksenini kesmediğine göre, k'nın en küçük tam sayı değeri kaçtır?.. çözüme alınır.. Bütün ifadeler ...

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ POLİNOMLAR SORU-7 P(x-2)=2x 2 -4x+3..

depodaki benzin miktarının dolu depodaki benzin miktarına oranını göstermektedir. Deposunda bir miktar benzin bulunan bir araç, bir akaryakıt istasyonuna uğrayıp çeyrek