• Sonuç bulunamadı

Simedyan Akademi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Simedyan Akademi"

Copied!
13
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Geometri | Çemberde Uzunluk

Konu Anlatımı

Simedyan

Akademi

(2)

Simedy an A kademi ÇEMDERDE UZUNLUK ÇEMBER A Teğet O d [OA] ... d

(3)

Simedy an A kademi ÇEMDERDE UZUNLUK ÇEMBER |PA| ... |PB|

A

B

P

(4)

Simedy an A kademi ÇEMDERDE UZUNLUK ÇEMBER O C A B [OC] ^ [AB] olduğunda, |AC| ... |CB|

(5)

Simedy an A kademi ÇEMDERDE UZUNLUK ÇEMBER B C D F E A O Merkeze ... uzak-lıktaki kirişlerin ... eşittir. |OE | ... |OF| olduğunda, |AB|... |DC|

(6)

Simedy an A kademi ÇEMDERDE UZUNLUK ÇEMBER B C D F E A O Merkeze ... kirişlerin boyları daha ... |OE| ... |OF| olduğunda |AB| ... |DC|

(7)

Simedy an A kademi ÇEMDERDE UZUNLUK ÇEMBER P

Bir çember içindeki herhangi bir noktadan (P) geçen

en kısa kiriş: en uzun kiriş:

(8)

Simedy an A kademi ÇEMDERDE UZUNLUK ÇEMBER D C B r2 O2 r1 O1 A

İki çember ayrık ise,

|O1O2| ... r1+r2 ve

(9)

Simedy an A kademi ÇEMDERDE UZUNLUK ÇEMBER D C B O2 O1 A

İki çember ayrık ise çemberler arası, en kısa uzaklık: ...

(10)

Simedy an A kademi ÇEMDERDE UZUNLUK ÇEMBER B r R d O2 O1 A

d doğrusu ayrık iki çemberin ortak teğeti olduğunda ve

|O1A|=R ve |O2B|= r ise |AB|2+ ...=...

(11)

Simedy an A kademi ÇEMDERDE UZUNLUK ÇEMBER B C d O2 O1 A r2 r1

İki çember dıştan teğet olduğunda, |O1O2|= ...

(12)

Simedy an A kademi ÇEMDERDE UZUNLUK ÇEMBER

A

B

O1

r

2

O2

r

1

İki çember iki noktada kesişiyorsa;

...< |O1O2| < ...

Eğer, m(O1éAO2)= 90° oluyorsa çemberler ... kesişiyorlardır ve |O1O2|2= ...+ ...

(13)

Simedy an A kademi ÇEMDERDE UZUNLUK ÇEMBER B C E D A

İki çember dıştan teğet olduğunda, [DE] ... [BC]

Referanslar

Benzer Belgeler

B Dairesel pist üzerindeki aynı noktadan aynı anda zıt yönde hareket eden iki hareketli t süre sonra karşılaştıklarına göre :.. t

Bu denklemi sağlayan(x, y ) ikilisine denklemin çözümü

denkleminin biri pozitif diğeri negatif iki gerçel kökü olduğuna göre, m nin alabileceği değerlerin kümesi nedir

Bir toptancıda her biri 20 kg olan 6 paket, her biri 10 kg olan 5 paket vardır. Buna göre, bu paketlerden toplam ağırlığı 100 kg olan koliler yapılmak isteniyor. Bu koliler

Buna göre, bu açılışta üç çeşit içecek alan davetli sayısı kaçtır?... Simedy an A kademi AYT Küme Problemleri

Buna göre, Hadise bu marketten aldığı android işletim sistem- li olmayan yerli üretim telefon venn şemasında gösterilmek istenirse nasıl bir çizim yapılmalıdır?... Simedy an

bağlacı ile bağlanmasıyla elde edilen bileşik önermeye denir ve ....

parabolü 0x eksenini kesmediğine göre, k'nın en küçük tam sayı değeri kaçtır?.. çözüme alınır.. Bütün ifadeler ...