• Sonuç bulunamadı

Simedyan Akademi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Simedyan Akademi"

Copied!
30
0
0

Tam metin

(1)

Geometri | Çemberde Açı-1

Simedyan

(2)

Simedy

an A

kademi ÇEMBERİN TEMEL ELEMANLARI

ÇEMBER

ÇEMBER

Tanım: Düzlemde alınan ... bir noktadan (O) ... uzaklıktaki

noktaların geometrik yerine çember denir.

B O: Çemberin ...

B A,B,C: Çember ... noktalardan bazıları

B |OA|= ... = ... = ... r: Çemberin ... C O A B

(3)

Simedy

an A

kademi ÇEMBERİN TEMEL ELEMANLARI

ÇEMBER

KİRİŞ:

B Çemberin herhangi iki noktasını birleştiren doğru parçasına ... denir.

B Merkezden geçen kirişe ... denir.

B En uzun kiriş ... tır.

B [AB], [CD], [EF] birer ... tir.

B Merkezden uzaklaştıkça kiriş uzunluğu kısalır. |AB| > ... > ... B |AO| = ...= ... (Yarıçap) |AB|= ... (Çap) R: Çemberin çapı R= 2r A O E F D C B

(4)

Simedy

an A

kademi ÇEMBERİN TEMEL ELEMANLARI

ÇEMBER

KESEN:

B Bir çemberin farklı iki noktasında geçen doğruya ... denir.

B Kirişlerden herhangi birini taşıyan doğrulardan birine de ... denilebilir.

B Merkezden kirişe indirilen dikme, o kirişi ... parçaya ayırır.

K

O

d L

(5)

Simedy

an A

kademi ÇEMBERİN TEMEL ELEMANLARI

ÇEMBER

TEĞET:

B Çemberle kesişim kümesi ... olan doğruya teğet denir.

B Bir çemberde; merkez ile teğeti birleştiren doğru, dik bir açı oluşturur.

A O

(6)

Simedy

an A

kademi ÇEMBERİN TEMEL ELEMANLARI

ÇEMBER

YAY:

B Çember üzerinde alınan faklı iki nokta arasında kalan ... parçasına yay

denir. S Q P R PùSR: Çemberin ... yayı PùQR: Çemberin ... yayı

(7)

Simedy

an A

kademi ÇEMBERDE AÇI ÖZELLİKLERİ

ÇEMBER

ÇEMBERDE AÇI

Tam çemberin yay ölçüsü 360º dir.

Yarım çemberin yay ölçüsü 180º dir.

(8)

Simedy

an A

kademi ÇEMBERDE AÇI ÖZELLİKLERİ

ÇEMBER

Çemberde Açı Kuralları 1) Merkez Açı

B A

O a ...

Bir açıyı oluşturan iki ışının başlangıç noktası çemberin ... ise bu açının

ölçüsü gördüğü ... ölçüsü kadardır.

(9)

Simedy

an A

kademi ÇEMBERDE AÇI ÖZELLİKLERİ

ÇEMBER

2) Çevre Açı

B

A a 2a

C

Bir açıyı oluşturan iki ışının başlangıç noktası çemberin ... ise bu

açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsünün ...

(10)

Simedy

an A

kademi ÇEMBERDE AÇI ÖZELLİKLERİ

ÇEMBER NOT-1 D B A C a b

Aynı yayı gören çevre açıların ölçüleri ...

m(BëAC) = a olduğunda

m(BëAC) ... m(BëDC)

(11)

Simedy

an A

kademi ÇEMBERDE AÇI ÖZELLİKLERİ

ÇEMBER NOT-2

O

C

A

B

[BC] çap olduğunda, m(BéAC)= ... olur.

(12)

Simedy

an A

kademi ÇEMBERDE AÇI ÖZELLİKLERİ

ÇEMBER

İkisi bir arada (Merkez ve Çevre Açılar)

C O

A

B

a

Aynı yayı gören çevre açının ölçüsünün ... , aynı yayı gören merkez

açının ölçüsüne eşittir.

m(BéAC) = a olduğunda,

m(BéOC) = ... ve

(13)

Simedy

an A

kademi ÇEMBERDE AÇI ÖZELLİKLERİ

ÇEMBER

3) Teğet-Kiriş Açı

Teğet - Kiriş açının ölçüsü, gördüğü yayın ölçüsünün ... eşittir.

A B a ... Teğet Kiriş

(14)

Simedy

an A

kademi ÇEMBERDE AÇI ÖZELLİKLERİ

ÇEMBER

Üçü bir arada (Merkez, Çevre ve Teğet-Kiriş Açılar)

C O A B a D

m(AéBC) = a (Çevre Açı)

m(AïC) = ... (Gördüğü Yay)

m(AéOC) = ... (Merkez Açı)

(15)

Simedy

an A

kademi ÇEMBERDE AÇI ÖZELLİKLERİ

ÇEMBER 4) Paralel Kirişler C A D B

>

>

[DC] // [AB] olduğunda, m(AïD) ... m(BïC)

(16)

Simedy

an A

kademi ÇEMBERDE AÇI ÖZELLİKLERİ

ÇEMBER

5) Eşit Kirişler

Bir çemberde eşit kirişler, eşit ... çizerler.

C A D B E F |AB| = |CD| = |EF| ´ |AïB| = ... = ... olur.

(17)

Geometri | Çemberde Açı-2

Simedyan

(18)

Simedy

an A

kademi ÇEMBERDE AÇI ÖZELLİKLERİ

ÇEMBER 6) Çift Teğet A B P a ...

Bir çembere, dış bölgesindeki bir noktadan çizilen iki teğet arasındaki açı ile

bu açının gördüğü yay ... dir.

Yani ;

m(AéPB) = a olursa;

(19)

Simedy

an A

kademi ÇEMBERDE AÇI ÖZELLİKLERİ

ÇEMBER 7) Tek Teğet A D C B O a

...

Yarım bir çembere dış bölgesindeki bir noktadan çizilen teğet ve çapı

üze-rinde taşıyan doğru arasındaki açı ve bu açının gördüğü yay ... dir.

Yani,

m(AéCD) = a olursa;

(20)

Simedy

an A

kademi ÇEMBERDE AÇI ÖZELLİKLERİ

ÇEMBER 8) İç Açı A E D B C a

Bir çemberin iç bölgesindeki iki kirişin arasında kalan açı ya da bu açının

ters açısı, gördüğü yayların ... dır.

Yani;

a= ... + ...

...

(21)

Simedy

an A

kademi ÇEMBERDE AÇI ÖZELLİKLERİ

ÇEMBER 9) Dış Açı A C B D P a

Çember dışındaki bir noktadan, iki kesen çizildiğinde oluşan a açısı, bu

kesenlerin çemberde ayırdığı işaretli yayların ...

Yani;

a = ... - ...

...

(22)

Simedy

an A

kademi ÇEMBERDE AÇI ÖZELLİKLERİ

ÇEMBER 10) Kirişler Dörtgeni A B C D a b ... ...

Dört kenarı da ... olan dörtgene denir.

Kirişler dörtgeninde karşı köşelerdeki açılar ... dir. m(ëA) + m(ëC) = ... m(ëB) + m(ëD) = ... Örneğin; m(ëA) = a ´ m(ëC) = ... m(ëB) = b ´ m(ëD) = ... olur.

(23)

Simedy

an A

kademi ÇEMBERDE AÇI ÖZELLİKLERİ

ÇEMBER

Çember Belirten Özel Durumlar

1) Düzlemde alınan sabit bir noktadan ... uzaklıkta bulunan

nokta-lardan çember geçer.

A ´ Çemberin ... dir. B, C, D ´ Çember ... dir. A D C B A D C B

(24)

Simedy

an A

kademi ÇEMBERDE AÇI ÖZELLİKLERİ

ÇEMBER

2) İki ya da daha fazla üçgenin hipotenüsleri ortak ise bu üçgenlerin dik

köşelerinden çember geçer.

A D C B [BC] ´ Çemberin ... dır. A, D ´ Çemberin ... dir. A C B

(25)

Simedy

an A

kademi ÇEMBERDE AÇI ÖZELLİKLERİ

ÇEMBER

İki Çember

A- Çemberler ayrık ise

A

B

C D

Toplam: ...

İki çemberin ortak teğerleri çizildiğinde çemberlerin birbirine bakan yayları toplamı ... dır.

AB ile DC doğruları paralel olursa bu kural ...

(26)

Simedy

an A

kademi ÇEMBERDE AÇI ÖZELLİKLERİ

ÇEMBER

B- Çemberler dıştan teğet ise

A

B

T

C D

İki çember birbirlerine dıştan teğer ise bu çemberlerin birbirlerine bakan

yayların toplamı ... dir.

Ayrıca;

|AD| = ...

(27)

Simedy

an A

kademi ÇEMBERDE AÇI ÖZELLİKLERİ

ÇEMBER B T C Toplam: ... B m(BïT) + m(TïC) = ... B T C B m(BéTC) = ... Yani; [BT] ... [TC]

(28)

Simedy

an A

kademi ÇEMBERDE AÇI ÖZELLİKLERİ

ÇEMBER

O1 r1 T O2 d

r2

İki çember birbirlerine dıştan teğet olduğunda; çemberlerin merkezlerini birleştiren doğru ortak teğetten geçer.

|O1O2| = ... + ... d: Çemberlerin ortak ... NOT

(29)

Simedy

an A

kademi ÇEMBERDE AÇI ÖZELLİKLERİ

ÇEMBER

C- Çemberler iki noktada kesişiyorsa

A ve B çemberin ... noktaları

[AB] : Çemberlerin ortak ...

A B O1 O2 K T K ve T : Çemberlerin ... noktaları ortak ... ortak ...

(30)

Simedy

an A

kademi ÇEMBERDE AÇI ÖZELLİKLERİ

ÇEMBER

D- Çemberler dıştan teğet ise

B

C K

T A

İki çember şekildeki gibi A noktasında ... ise;

Referanslar

Benzer Belgeler

Açıortay üzerindeki herhangi bir noktadan açının kenarlarına çizilen dik uzunluklar eşittir... ABN üçgeninde [AB] kenarına ait yükseklik ANC üçgeninde[AC] kenarına

Radyan cinsinden verilen negatif yönlü açıların esas ölçüsü bulunurken, verilen açı pozitif yönlü açı gibi düşünülerek esas ölçü bulunur.. Bulunan değer 2

Yandaki açı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?. A) M

Üzerlerinde kütleleri yazılı olan ağırlıklar, eşit kollu terazinin kefelerine şekildeki gibi yerleştirilmiştir..

Simedy an A kademi ÇEMBERDE AÇI SORU ÇÖZÜMÜ-1 10.. Simedy an A kademi ÇEMBERDE AÇI SORU

Simedy an A kademi ÇEMBERDE AÇI SORU ÇÖZÜMÜ-2 6. E ve F çemberlerin

Simedy an A kademi ÇEMDERDE UZUNLUK ÇEMBER |PA| ..... uzak- lıktaki kirişlerin

Bir açının bütünleri ile tümlerinin toplamı 160° olduğuna göre, bu açının ölçüsü kaç

Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında, gruptaki terim sayısı tek ise ortadaki sayı, çift ise ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasına o veri

B Dairesel pist üzerindeki aynı noktadan aynı anda zıt yönde hareket eden iki hareketli t süre sonra karşılaştıklarına göre :.. t

Bu denklemi sağlayan(x, y ) ikilisine denklemin çözümü

denkleminin biri pozitif diğeri negatif iki gerçel kökü olduğuna göre, m nin alabileceği değerlerin kümesi nedir

Bir toptancıda her biri 20 kg olan 6 paket, her biri 10 kg olan 5 paket vardır. Buna göre, bu paketlerden toplam ağırlığı 100 kg olan koliler yapılmak isteniyor. Bu koliler

Buna göre, bu açılışta üç çeşit içecek alan davetli sayısı kaçtır?... Simedy an A kademi AYT Küme Problemleri

Buna göre, Hadise bu marketten aldığı android işletim sistem- li olmayan yerli üretim telefon venn şemasında gösterilmek istenirse nasıl bir çizim yapılmalıdır?... Simedy an

bağlacı ile bağlanmasıyla elde edilen bileşik önermeye denir ve ....

parabolü 0x eksenini kesmediğine göre, k'nın en küçük tam sayı değeri kaçtır?.. çözüme alınır.. Bütün ifadeler ...

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ POLİNOMLAR SORU-7 P(x-2)=2x 2 -4x+3..

depodaki benzin miktarının dolu depodaki benzin miktarına oranını göstermektedir. Deposunda bir miktar benzin bulunan bir araç, bir akaryakıt istasyonuna uğrayıp çeyrek

Buna göre, elinde sarı, kırmızı, beyaz, lacivert ve yeşil renkte 5 boyası olan bir kişi, ortak kenarlı altıgenler farklı renkte olması koşuluyla kaç farklı

Simedy an A kademi TRİGONOMETRİ Konu Anlatımı Örnek-16 0<x<90° olmak üzere sinx-cosx sinx+cosx = 1 2 eşitliğini sağlayan, sinx değeri kaçtır?.. Simedy an A

D:9, çD:, 9çD biçiminde üç basamaklı doğal sayılar oluşturuluyor. Bu sayılar küçükten büyüğe sıralandığında 132, 241, 413 sayıları elde ediliyor. Buna göre, ç:

Mağazada satılan televizyon sayısı, fırın sayısından 14 fazladır.. Aşağıda verilen dairesel grafikte, bir memurun aylık harcamaları verilmiştir. Bu memurun eline ayda 3600