• Sonuç bulunamadı

Simedyan Akademi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Simedyan Akademi"

Copied!
15
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

TYT | GRAFİK PROBLEMLERİ

VERİ

Konu Anlatımı

Simedyan

(2)

Simedy an A kademi KONU ANLATIMI GRAFİK PROBLEMLERİ VERİ Örnek-1

A ile B şehirleri arasındaki yol üzerinde, şekilde gibi A’dan 8 km uzaklıkta D1 ve D1’den 12 km uzaklıkta D2 otobüs durakları bulunmaktadır. Buna göre, A’dan B’ye doğru sabit hızla yol alan bir aracın D1 ve D2 duraklarına olan

uzaklıkları toplamının zamana göre değişimini gösteren grafiği çiziniz. Uzaklık (km)

Zaman

(3)

Simedy an A kademi KONU ANLATIMI GRAFİK PROBLEMLERİ VERİ Örnek-2

Yukarıdaki doğrusal grafiklerden birincisi zamana bağlı olarak bir boya

ustasının boyadığı duvar alanını, ikinicisi ise zamana bağlı olarak ustanın boya kutusunda kalan boya miktarını göstermektedir.

Bu boya ustası, 40 kg boyanın tümüyle kaç m2 lik duvar boyayabilir ? Alan(m2) Saat Boya (kg) Saat II. grafik I. grafik 4 7 12 40 60

(4)

Simedy an A kademi KONU ANLATIMI GRAFİK PROBLEMLERİ VERİ

Tecrübeli bir aşçı bir muhallebinin kıvamında olabilmesi için şeker ve unun aşağıdaki doğrusal grafikte verilen miktarlarda kullanılması gerektiğini

belirtmiştir. Örnek-3

Buna göre, şeker ve unun toplam miktarının 28 kg olduğu kıvamlı bir muhallebide kaç kg şeker vardır ?

Şeker (kg) Un (kg) 3 1 2 3 4 5 7 9

(5)

Simedy an A kademi KONU ANLATIMI GRAFİK PROBLEMLERİ VERİ Örnek-4

Bir çiftçinin bahçesindeki meyve ağaçlarının dağılımı aşağıdaki dairesel grafikte gösterilmiştir.

Bahçedeki dut ağaçlarının sayısı kiraz ağaçlarının sayısından 9 fazla olduğuna göre, erik ağaçlarının sayısı kaçtır?

Elma95º 60º

130º Dut Erik

(6)

Simedy an A kademi KONU ANLATIMI GRAFİK PROBLEMLERİ VERİ Örnek-5

Bir ürünün miktarlara bağlı olarak değişen birim satış fiyatı yukarıdaki doğrusal grafikte gösterilmiştir.

a-c = 30 olduğuna göre, a-b farkı kaçtır ?

Satış Fiyatı (TL) Birim 3 c b a 12 30

(7)

Simedy an A kademi KONU ANLATIMI GRAFİK PROBLEMLERİ VERİ Örnek-6

Dört balıkçının katıldığı bir ‘‘balık tutma yarışı’’nda, yarışmacıların tuttukları balık sayıları A,B,C,D arasında

A = 2B = 3C = 6D eşitliği vardır.

Yarışma sonucu dairesel grafikte gösterildiğinde B tane balık tutan yarışmacıya ait daire diliminin merkez açısı kaç derecedir ?

(8)

Simedy an A kademi KONU ANLATIMI GRAFİK PROBLEMLERİ VERİ Örnek-7

Aşağıdaki doğrusal grafiklerden birincisinde kabuklu bademden elde edilen iç badem miktarı, ikincisinde ise iç bademden elde edilen badem yağı miktarı gösterilmiştir.

Buna göre, 48 kg kabuklu bademden kaç litre badem yağı elde edilir?

Kabuklu badem (kg) İç badem (kg)

İç badem (kg) Badem yağı (lt)

5 2

(9)

Simedy an A kademi KONU ANLATIMI GRAFİK PROBLEMLERİ VERİ Örnek-8

Bir değirmende bulunan 180 kg buğday, un yapmak için kullanıldığında

kalan buğday ve üretilen un miktarları arasındaki doğrusal bağıntının grafiği yukarıdaki gibidir.

Buna göre, bu değirmende 15 kg un üretildiğinde kalan buğday miktarı kaç kg’dir ? Kalan Buğday (kg) Üretilen un (kg) 180 100 25

(10)

Simedy an A kademi KONU ANLATIMI GRAFİK PROBLEMLERİ VERİ Örnek-9

Aşağıdaki grafikte, beş öğrencinin matematik sınavından aldıkları notlar ile ilgili bilgiler verilmiştir.

B Ali ve Cem aynı notu almışlardır.

B Berna, Cem’den 5 puan fazla almıştır.

B Deniz, Ali’den 7 puan az almıştır.

B Esra, Berna’dan 18 puan az almıştır.

Buna göre, bu kişilerin not ortalaması kaçtır ?

87 Not(Puan)

(11)

Simedy an A kademi KONU ANLATIMI GRAFİK PROBLEMLERİ VERİ Örnek-10

Simedyan Akademi’nin 2020 yılında basmış olduğu toplam 7200 adet Matematik, Üçgenler ve Dörtgenler kitaplarının dağılımı yandaki dairesel grafikte gösterilmiştir.

2020 yılında basılan bu üç kitaptan

toplam 5180 adet satılmıştır. Her bir tür kitap için, satılan kitap sayısının üretilen kitap sayısına oranı yüzde olarak

yandaki sütun grafiğinde verilmiştir.

Buna göre, Üçgenler kitabının satış yüzdesi kaçtır ?

120º 140º 100º Üçgenler Dörtgenler Matematik 75 80 Kitap Türü Satış Yüzdesi (%)

(12)

Simedy an A kademi KONU ANLATIMI GRAFİK PROBLEMLERİ VERİ Örnek-11

Bir veri grubunda, veriler küçükten büyüğe doğru sıralandığında, en büyük değer ile en küçük değer arasındaki farka açıklık denir. Aşağıdaki tabloda bir şehrin bir haftalık sıcaklık değerlerine ait veriler gösterilmiştir.

Bu tabloya göre, veri grubunun açıklığı 11 olduğuna göre x’in alabileceği değerler toplam kaçtır ?

Gün Pzt Salı Çrş Perş Cuma Cmt Pazar

Sıcaklık

(13)

Simedy an A kademi KONU ANLATIMI GRAFİK PROBLEMLERİ VERİ Örnek-12

Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında, gruptaki terim sayısı tek ise ortadaki sayı, çift ise ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasına o veri grubunun medyanı (ortancası) denir.

Bir çay firması sunduğu yeni bir çay çeşidi için müşterilerine 1’den 5’e kadar

rakam-larla puanlandırılan bir müşteri memnuniyet anketi uygulamıştır. Bu ankete katılanlar tarafından verilen puanların kişi sayısına göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Buna göre, bu ankete katılanlar tarafından verilen puanların oluşturduğu veri grubunun medyanı kaçtır ?

Verilen

Puan 1 2 3 4 5

(14)

Simedy an A kademi KONU ANLATIMI GRAFİK PROBLEMLERİ VERİ Örnek-13

Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında veri sayısı tek ise ortadaki sayıya, veri sayısı çift ise ortadaki iki sayının aritmetik

orta-lamasına o veri grubunun medyanı, veri grubunda en çok tekrar eden sayıya ise o veri grubunun modu (tepe değer) denir.

Doğal sayılardan oluşan ve küçükten büyüğe doğru sıralanmış 4,a,9,b,13,c,33

veri grubunda sadece iki değer birbirine eşittir.

Bu veri grubunun mod, medyan ve aritmetik ortalama değerleri birbirine eşit olduğuna göre, c kaçtır ?

(15)

Simedy an A kademi KONU ANLATIMI GRAFİK PROBLEMLERİ VERİ ÖSYM

x1, x2, x3, ... , xn şeklinde n elemandan oluşan veri grubu için bu veri grubundaki sayıların toplamının veri sayısına bölümüne aritmetik ortalama ( X ) denir ve

X= x1+x2+x3+...+xn

n

eşitliği ile gösterilir.

Bu veri grubunun standart sapması (S) ise

S= (x1-X)2 +(x2-X)2 +(x3-X)2+...+(xn-X)2

n-1

ile hesaplanır.

Bir firmanın sunduğu yeni bir pasta çeşidini, belirli bir haftanın hafta içi günlerinde satın alan kişi sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Günler Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Kişi

Sayısı 7 15 9 13 11

Referanslar

Benzer Belgeler

Bu denklemi sağlayan(x, y ) ikilisine denklemin çözümü

denkleminin biri pozitif diğeri negatif iki gerçel kökü olduğuna göre, m nin alabileceği değerlerin kümesi nedir

Bir toptancıda her biri 20 kg olan 6 paket, her biri 10 kg olan 5 paket vardır. Buna göre, bu paketlerden toplam ağırlığı 100 kg olan koliler yapılmak isteniyor. Bu koliler

Buna göre, Hadise bu marketten aldığı android işletim sistem- li olmayan yerli üretim telefon venn şemasında gösterilmek istenirse nasıl bir çizim yapılmalıdır?... Simedy an

bağlacı ile bağlanmasıyla elde edilen bileşik önermeye denir ve ....

parabolü 0x eksenini kesmediğine göre, k'nın en küçük tam sayı değeri kaçtır?.. çözüme alınır.. Bütün ifadeler ...

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ POLİNOMLAR SORU-7 P(x-2)=2x 2 -4x+3..

depodaki benzin miktarının dolu depodaki benzin miktarına oranını göstermektedir. Deposunda bir miktar benzin bulunan bir araç, bir akaryakıt istasyonuna uğrayıp çeyrek