• Sonuç bulunamadı

Simedyan Akademi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Simedyan Akademi"

Copied!
39
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

AYT |Parabol

Simedyan

(2)

Simedy

an A

kademi

KONU ANLATIMI

Parabol

a, b, c birer reel sayı ve a ≠ 0 olmak üzere

f(x)=... şeklinde yazılan fonksiyona ... fonksiyon denir.

II. dereceden fonksiyonun analitik düzlemdeki ... parabol denir.

(3)

Simedy an A kademi KONU ANLATIMI

Parabol

f(x) = (m+2)x3+ x2k-4 +x+3

fonksiyonunun grafiği parabol belirttiğine göre, m+k kaçtır?

(4)

Simedy an A kademi KONU ANLATIMI

Parabol

Örnek-2 f(x)= x2+(b+2)x-4

(5)

Simedy

an A

kademi

KONU ANLATIMI

Parabol

PARABOLÜN TEPE NOKTASI

T(r,k) Tepe noktasının ... Tepe noktasının ... k= ... veya k= ... ile bulunur. Parabolü ...

eksenidir. Parabole göre alınabilecek ... veya ... değeridir

(6)

Simedy an A kademi KONU ANLATIMI

Parabol

Örnek-3 f(x)= x2-(k+1)x+2k-4

parabolünün simetri ekseni x=2 olduğuna göre, parabol y eksenini hangi noktada keser?

(7)

Simedy an A kademi KONU ANLATIMI

Parabol

NOT f(x)= ax2+bx+c de

x=0 için parabolün ... eksenini kestiği

(8)

Simedy an A kademi KONU ANLATIMI

Parabol

Örnek-4 y= -x2+6x-8

(9)

Simedy an A kademi KONU ANLATIMI

Parabol

Örnek-5 f(x)= 3x2+18x+9-m

(10)

Simedy an A kademi KONU ANLATIMI

Parabol

Örnek-6 f(x)=x2-10x+18

(11)

Simedy an A kademi KONU ANLATIMI

Parabol

Örnek-7 f(x)=-2x2+mx+n-4

(12)

Simedy an A kademi KONU ANLATIMI

Parabol

Örnek- 8 f: [-6,2] ® R f(x)=x2+8x+12

(13)

Simedy an A kademi KONU ANLATIMI

Parabol

Örnek- 9

a,b Î R olmak üzere

A= a2+6a+3

B= -b2-6b-11

(14)

Simedy

an A

kademi

KONU ANLATIMI

Parabol

GRAFİK ÇİZİLİRKEN İZLENECEK YOLLAR 1) Eksenleri kestiği ... bulunur. x=0 için y=? ve y=0 için x=?

2) Tepe noktası bulunur.

3) Kolları ... bulunur.

a>0 ise a<0 ise

kollar ... kollar ...

B Parabol çizilirken x eksenini kesip kesmediği ... yoluyla bulabiliriz.

1) ä>0 ise parabol x eksenini ... iki noktada ...

2) ä =0 ise parabol x eksenine ...

(15)

Simedy an A kademi KONU ANLATIMI

Parabol

Örnek- 10 f(x)= x2-4x+6 grafiğini çiziniz.

(16)

Simedy an A kademi KONU ANLATIMI

Parabol

Örnek- 11 f(x)= -x2+6x-9

(17)

Simedy an A kademi KONU ANLATIMI

Parabol

Örnek- 12 f(x) = x2+2x+5 fonksiyonunun grafiğini bulunuz.

(18)

Simedy an A kademi KONU ANLATIMI

Parabol

T(r,k) ... ve ... olmalıdır. ... olur. T(r,k)

B Parabolün tepe noktası 0x

(19)

Simedy an A kademi KONU ANLATIMI

Parabol

Örnek- 13 y= mx2-(4-2m)x+2

(20)

Simedy an A kademi KONU ANLATIMI

Parabol

Örnek- 14 f(x)= x2-(3-k)x+5

(21)

Simedy an A kademi KONU ANLATIMI

Parabol

Örnek- 15

k parametre olmak üzere

f(x)= x2+2kx+k-3

(22)

Simedy an A kademi KONU ANLATIMI

Parabol

Örnek- 16 f(x)= x2+4x+k-2

parabolü 0x eksenini farklı iki noktada kestiğine göre, k'nın en geniş aralığı nedir?

(23)

Simedy an A kademi KONU ANLATIMI

Parabol

Örnek- 17 f(x)= -x2+8x-k+1

parabolü 0x eksenini kesmediğine göre, k'nın en küçük tam sayı değeri kaçtır?

(24)

Simedy an A kademi KONU ANLATIMI

Parabol

x1 x2 C ...

GRAFİĞİ VERİLEN PARABOLÜN DENKLEMİNİ YAZMA 1) y=f(x) r C ... 2) y=f(x) x y x y

(25)

Simedy an A kademi KONU ANLATIMI

Parabol

r k C ... 3) y=f(x) x y 4) f(x)= ... f(x)= ... x y

(26)

Simedy an A kademi KONU ANLATIMI

Parabol

Örnek- 18 -3 6 x -18

Yanda verilen parabolün denklemini yazınız.

y=f(x) y

Örnek- 18

-3 6 x

-18

Yanda verilen parabolün denklemini yazınız.

y=f(x) y

(27)

Simedy an A kademi KONU ANLATIMI

Parabol

Örnek- 19 2 8 y=f(x) x

y f(x) parabol grafiği veriliyor.

(28)

Simedy an A kademi KONU ANLATIMI

Parabol

Örnek- 20 A B x y=f(x)= x2-4x+2m-1

parabol grafiği veriliyor. |AB|= 2 br olduğuna göre, m kaçtır?

y=f(x) y

(29)

Simedy an A kademi KONU ANLATIMI

Parabol

Örnek- 21 K O L x y=f(x)= -x2+5x-3m-1

olan fonksiyon grafiği veriliyor.

|OL|= 4.|OK| olduğuna göre, m kaçtır?

y=f(x) y

(30)

Simedy

an A

kademi

KONU ANLATIMI

Parabol

Bir Parabol ile Doğrunun ve İki Parabolün Birbirlerine Göre Durumları

f(x)= ax2+bx+c

g(x)= dx2+ex+f

parabolleri ve

y=mx+n

doğrusunun birbirlerine göre durumları incelenirken; verilenler önce ... çözüme alınır.

Bütün ifadeler ... tarafa alınır.

... incelemesi yapılır. Buna göre;

1) ä>0 olduğunda parabol ile doğru (parabol-parabol) ... iki noktada ... 2) ä =0 olduğunda parabol ile doğru (parabol-parabol) birbirlerine ...

(31)

Simedy an A kademi KONU ANLATIMI

Parabol

Örnek- 22 f(x)= x2-x-5 parabolü ile g(x)= x+3

(32)

Simedy an A kademi KONU ANLATIMI

Parabol

Örnek- 22 y= 2x+4 doğrusu ile y= x2+6x+m+2

(33)

Simedy an A kademi KONU ANLATIMI

Parabol

Örnek- 23 y= x2-8x+10 ve y= -x2+2x+2

(34)

Simedy an A kademi KONU ANLATIMI

Parabol

Örnek- 24 y= -x2-7x y= x2+x+8 y A O K

şekildeki paraboller K noktasında teğettir. Buna göre, A(A¿KO) kaçtır?

(35)

Simedy an A kademi KONU ANLATIMI

Parabol

Örnek- 24 A O 2 C B x y=f(x) 8

y=f(x) parabolü x=2 noktasında 0x eksenine teğettir. OABC kare olduğuna göre,

A(OABC) kaç br2 dir?

(36)

Simedy

an A

kademi

KONU ANLATIMI

Parabol

Parabollerde Eşitsizlik Bölgeleri

x y x y x y x y ... ... ... ...

(37)

Simedy an A kademi KONU ANLATIMI

Parabol

Örnek- 25 y< x2-4x-12

(38)

Simedy an A kademi KONU ANLATIMI

Parabol

Örnek- 26 y+4x2+4x≤ 0 -x+2y+2> 0 eşitsizliğinin sisteminin bölgesini bulunuz.

(39)

Simedy an A kademi KONU ANLATIMI

Parabol

Örnek- 27 6 0 3 -1 x d y=f(x) 9

y Boyalı bölgenin gösterdiği eşitsizlik

Referanslar

Benzer Belgeler

Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında, gruptaki terim sayısı tek ise ortadaki sayı, çift ise ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasına o veri

B Dairesel pist üzerindeki aynı noktadan aynı anda zıt yönde hareket eden iki hareketli t süre sonra karşılaştıklarına göre :.. t

Bu denklemi sağlayan(x, y ) ikilisine denklemin çözümü

denkleminin biri pozitif diğeri negatif iki gerçel kökü olduğuna göre, m nin alabileceği değerlerin kümesi nedir

Bir toptancıda her biri 20 kg olan 6 paket, her biri 10 kg olan 5 paket vardır. Buna göre, bu paketlerden toplam ağırlığı 100 kg olan koliler yapılmak isteniyor. Bu koliler

Buna göre, bu açılışta üç çeşit içecek alan davetli sayısı kaçtır?... Simedy an A kademi AYT Küme Problemleri

Buna göre, Hadise bu marketten aldığı android işletim sistem- li olmayan yerli üretim telefon venn şemasında gösterilmek istenirse nasıl bir çizim yapılmalıdır?... Simedy an

bağlacı ile bağlanmasıyla elde edilen bileşik önermeye denir ve ....