• Sonuç bulunamadı

Simedyan Akademi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Simedyan Akademi"

Copied!
21
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

TYT | HIZ PROBLEMLERİ

Konu Anlatımı

Simedyan

Akademi

(2)

Simedy

an A

kademi

KONU ANLATIMI

HIZ PROBLEMLERİ

B Saatte V km hızla hareket eden bir aracın t saatte aldığı yol x km ise :

X = ... V = ... t = ...

(3)

Simedy

an A

kademi

KONU ANLATIMI

HIZ PROBLEMLERİ

B A ve B şehirlerinden aynı anda birbirlerine doğru sırasıyla V1 km/sa ve V2 km/sa hızlarla hareket eden iki araç t saat sonra C noktasında karşılaştıklarına göre,

t = ...

B A ve B şehirlerinden aynı anda aynı yönde, sırasıyla V1 km/sa ve V2 km/sa hızlarla hareket eden iki araç t saat sonra C noktasında karşılaştıklarına göre, t = ... A A B B C C V1 V1 V2 V2

(4)

Simedy

an A

kademi

KONU ANLATIMI

HIZ PROBLEMLERİ

B Dairesel pist üzerindeki aynı noktadan aynı anda zıt yönde hareket eden iki hareketli t süre sonra karşılaştıklarına göre :

t = ...

B Dairesel pist üzerindeki aynı noktadan aynı anda aynı yönde hareket eden iki hareketli t süre sonra karşılaştığına göre;

t = ... A A V1 V1 V2 V2

(5)

Simedy

an A

kademi

KONU ANLATIMI

HIZ PROBLEMLERİ

B Aracın gittiği toplam yolun, toplam zamana oranına ... denir.

B Bir araç Saatte V1 km hızla gittiği bir yolu, saatte V2 km hızla döndüğünde; gidiş-dönüşteki ortalama hızı :

B Vort = ...

B Akıntı sorularında :

B Va: Akıntının hızı

B Vy: Yüzücünün hızı olmak üzere;

B Yüzücünün akıntı yönündeki hızı : ...

B Yüzücünün akıntının tersi yönündeki hızı : ...

B Tren sorularında :

B Bir trenin, tüneli tamamen geçmesi için alması gereken yol : ... + ...

(6)

Simedy an A kademi KONU ANLATIMI

HIZ PROBLEMLERİ

Örnek-1

Bir araç 750 km’lik yolun 2

3 ünü saatte 100 km hızla, kalan yolu ise

saatte 50 km hızla gitmiştir. Buna göre, bu araç yolun tamamını kaç

(7)

Simedy an A kademi KONU ANLATIMI

HIZ PROBLEMLERİ

Örnek-2

Bir araç A ile B şehirleri arasındaki yolu saatte 80 km hızla gitmiş ve 120 km hızla

(8)

Simedy an A kademi KONU ANLATIMI

HIZ PROBLEMLERİ

Örnek-3

700 km lik yolun bir kısmında yol çalışması vardır. Bu yolu gidecek olan bir araç, çalışma olmayan yolu 5 saatte gitmiştir. Çalışmanın olduğu yolu ise

hızını saatte 30 km azaltarak 6 saatte gitmiştir. Buna göre, çalışma olan yol

(9)

Simedy

an A

kademi

KONU ANLATIMI

HIZ PROBLEMLERİ

A ve B şehirlerinden saatteki hızları sırasıyla 60 km ve 80 km olan iki araç aynı anda birbirine doğru hareket ediyor.

Örnek-4

A B

60 km/sa

560 km

80 km/sa

A ile B arası 560 km olduğuna göre, bu iki araç karşılaştıktan kaç saat sonra,

(10)

Simedy an A kademi KONU ANLATIMI

HIZ PROBLEMLERİ

Örnek-5 A B C 60 km/sa 85 km/sa

A ve B şehirlerinden saatteki hızları sırasıyla 85 km ve 60 km olan iki araç aynı anda aynı yöne doğru harekete başladıktan 10 saat sonra C şehrinde karşılaşıyorlar. Buna göre, |AB| kaç km’ dir ?

(11)

Simedy

an A

kademi

KONU ANLATIMI

HIZ PROBLEMLERİ

İki araç aynı anda A şehrinden B şehrine doğru hareket ediyor. Hızlı olan araç yolu yarıladığında yavaş olan araç, yolun 90 km sini gitmiş oluyor. Yavaş olan araç yolu yarıladığında ise hızlı olan araç, yolun 160 km sini gitmiş oluyor.

Buna göre, A ile B şehirleri arasındaki uzaklık kaç km’ dir ?

(12)

Simedy

an A

kademi

KONU ANLATIMI

HIZ PROBLEMLERİ

Sabit bir hızla yürüyen Melih, evden okula giderken yolun 1

4 ünü yürüdüğünde matematik ödevini yanına almadığını fark ediyor. Melih yoluna devam ederse dersin başlamasından 5 dakika önce, eve dönerek defterini alıp tekrar yola çıkar-sa dersin başlamasından 5 dakika sonra okula varacağına göre, ev ile okul arasını

kaç dakikada almaktadır ?

(13)

Simedy

an A

kademi

KONU ANLATIMI

HIZ PROBLEMLERİ

Hızları dakikada 40 m ve 50 m olan iki hareketli dairesel bir pist üzerindeki A noktasından aynı anda zıt yönde harekete başlıyor.

Örnek-6

A 50m/dk 40m/dk

Pistin çevresi 720 m olduğuna göre, karşılaşmadan kaç dakika sonra yavaş

(14)

Simedy an A kademi KONU ANLATIMI

HIZ PROBLEMLERİ

Örnek-7 A B O 35m/dk 40m/dk 120º

Şekildeki O merkezli dairesel pistte m(AéOB) = 120° dir. A noktasından 35 m/dk hızla, B noktasından 45 m/dk hızla iki hareketli aynı anda

birbirine doğru harekete başladıktan 20 dk sonra ikinci kez karşılaştıklarına göre, pistin çevresi kaç m dir ?

(15)

Simedy an A kademi KONU ANLATIMI

HIZ PROBLEMLERİ

ÖSYM

Hızları saatte 15 km ve 18 km olan iki bisikletli dairesel bir parkur üzerinde aynı noktadan aynı anda aynı yöne doğru harekete başlıyor.

Yavaş olan bisikletli 3. turu tamamladığında hızlı olan bisikletlinin 4. turu

(16)

Simedy an A kademi KONU ANLATIMI

HIZ PROBLEMLERİ

SIRA SENDE

Dikdörtgen şeklindeki bir pistin A noktasından belirtilen yönlerde, saatlerdeki hızları 3V ve 5V olan iki hareketli aynı anda harekete başlıyor. Bu iki hareketli ilk defa E noktasında karşılaşıyor.

|EC| = 25 km olduğuna göre, pistin çevresi kaç km dir ? A 5V 3V B C E 25 km D

(17)

Simedy an A kademi KONU ANLATIMI

HIZ PROBLEMLERİ

Örnek-9

Bir araç 420 km’lik bir yolun 3

7 sini saatte 90 km hızla, geriye kalan kısmını ise saatte V km hızla gitmiştir.

(18)

Simedy an A kademi KONU ANLATIMI

HIZ PROBLEMLERİ

Örnek-10

Bir yüzücü akıntıya karşı 12 dakikada yüzdüğü mesafeyi, akıntı yönünde 8 dakikada yüzmüştür. Buna göre, yüzücünün hızı, akıntının hızının kaç

(19)

Simedy an A kademi KONU ANLATIMI

HIZ PROBLEMLERİ

Örnek-11

Uzunlukları sırasıyla 2 km ve 800 m olan iki tünelden, birincinin bitiş noktasıyla ikincinin başlangıç noktası arasındaki uzaklık 13 km’dir.

Uzunluğu 200 m ve saatteki hızı 96 km olan bir tren, birinci tünele girdiği

(20)

Simedy an A kademi KONU ANLATIMI

HIZ PROBLEMLERİ

ÖSYM

İstanbul’dan Ankara’ya gitmek isteyen Abdullah, planladığı bir saatte yola

çıkıp aracıyla saatte 60 km hızla giderse 13.00’te, saatte 100 km hızla giderse saat 11.00’de Ankara’ya varacağını hesaplıyor.

Buna göre Abdullah’ın planladığı bu saatte yola çıkıp aynı gün saat

(21)

Simedy an A kademi KONU ANLATIMI

HIZ PROBLEMLERİ

ÖSYM

İki bölümden oluşan bir parkurda sabit hızlarla hareket eden üç araçla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir.

B Birinci araç, birinci bölümü saatte 30 km hızla 24 dakikada tamamlamıştır.

B İkinci araç, tüm parkuru saatte 84 km hızla 10 dakikada tamamlamıştır.

B Üçüncü araç, birinci bölümü yarım saatte tamamlamıştır.

Referanslar

Benzer Belgeler

Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında, gruptaki terim sayısı tek ise ortadaki sayı, çift ise ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasına o veri

Bu denklemi sağlayan(x, y ) ikilisine denklemin çözümü

denkleminin biri pozitif diğeri negatif iki gerçel kökü olduğuna göre, m nin alabileceği değerlerin kümesi nedir

Bir toptancıda her biri 20 kg olan 6 paket, her biri 10 kg olan 5 paket vardır. Buna göre, bu paketlerden toplam ağırlığı 100 kg olan koliler yapılmak isteniyor. Bu koliler

Buna göre, Hadise bu marketten aldığı android işletim sistem- li olmayan yerli üretim telefon venn şemasında gösterilmek istenirse nasıl bir çizim yapılmalıdır?... Simedy an

bağlacı ile bağlanmasıyla elde edilen bileşik önermeye denir ve ....

parabolü 0x eksenini kesmediğine göre, k'nın en küçük tam sayı değeri kaçtır?.. çözüme alınır.. Bütün ifadeler ...

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ POLİNOMLAR SORU-7 P(x-2)=2x 2 -4x+3..