• Sonuç bulunamadı

Simedyan Akademi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Simedyan Akademi"

Copied!
28
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

AYT | Polinom

Soru çözümü

Simedyan

Akademi

(2)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

POLİNOMLAR

SORU-1 P(x)= 3.xn-2+2x 18 n +x15-n+3

(3)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

POLİNOMLAR

SORU-2

İkinci dereceden bir P(x) polinomunda,

P(1)=P(2)= 0 P(3)= 6

(4)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

POLİNOMLAR

SORU-3 P(x)= (a-2)x2+(2a-b)x+a+b-c

(5)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

POLİNOMLAR

SORU-4 P(x)= 2x3-4x2-1 G(x)= x2-4x+2

polinomları veriliyor. Buna göre,

P3(x2).g(x3)

(6)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

POLİNOMLAR

SORU-5

P(x3)= (a-2)x4+ax3-2a+1

(7)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

POLİNOMLAR

SORU-6 P(x)= 2x4-3x2-x-3

(8)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

POLİNOMLAR

SORU-7 P(x-2)=2x2-4x+3

polinomu veriliyor. Buna göre, P(x+2) polinomunun katsayılar

(9)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

POLİNOMLAR

SORU-8 P(2x+1)=(3x-1)+2x.Q(x+1)+3

polinomu veriliyor. Q(x) polinomunun sabit polinomu 4 olduğuna göre,

(10)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

POLİNOMLAR

SORU-9 P(x) ve Q(x) birer polinom P(x).Q(x)= x3-x

(11)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

POLİNOMLAR

SORU-10 P(x)= (3x2-x-1)3

(12)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

POLİNOMLAR

SORU-11

P(x) bir polinom olmak üzere

(x-2).P(x)=x2-ax+8

(13)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

POLİNOMLAR

SORU-12 P(x) bir polinom P(x+1)+P(x-1)=8x-6

(14)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

POLİNOMLAR

SORU-13

P(x) birinci dereceden polinom

x.P(x)+P2(x)=4x2-6x+2

(15)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

POLİNOMLAR

SORU-14 P(x)= x3-3x2+3x-1

(16)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

POLİNOMLAR

SORU-15 P(x)= (a-2)x3+(a+b)x2-4x+d Q(x)= 3x2-(c+2)x-5

(17)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

POLİNOMLAR

SORU-16

P(x) polinomunun (x2-x+2) ile bölümünde bölüm (x+1) kalan 5

(18)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

POLİNOMLAR

SORU-17 P(x)= x3-ax2+bx-2c+1

polinomunun (x2+2) ile bölümünde, bölüm (x+3) kalan 7 dir.

(19)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

POLİNOMLAR

SORU-18 P(x)=4x3-3x2+x-3

(20)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

POLİNOMLAR

SORU-19 P(x+2)= 4x2-5x+3

polinomu veriliyor. Buna göre, P(2x-3) polinomunun (x-3) ile bölümünden

(21)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

POLİNOMLAR

SORU-20 P(x)= (x+1)+(x+2)+...+(x+6) Q(x)= (x+1)+(x+2)+...+(x+5)

polinomları veriliyor. P(x) polinomunun Q(x) polinomuna bölümünden

(22)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

POLİNOMLAR

SORU-21 P(2x-3) Q(x+2)= 4x2-x+1

olmak üzere Q(x) polinomunun (x-2) ile bölümünden kalan 4'tür. Buna göre,

(23)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

POLİNOMLAR

SORU-22 P(x)= 2x3-kx2+2x-1

(24)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

POLİNOMLAR

SORU-23

P(x) polinomunun (x-1) ile bölümünden kalan 5, (x-3) ile bölümünden kalan 4

(25)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

POLİNOMLAR

SORU-24 P(x)=2x16-3x12+x8-4x4+2

(26)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

POLİNOMLAR

SORU-25 P(x4)=5x12-8x8+2x4+3

(27)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

POLİNOMLAR

SORU-26

P(x) polinomu 3. dereceden olmak üzere,

P(2)= P(4)=P(5)=6 P(0)=7

(28)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ

POLİNOMLAR

SORU-27 P(x)= -xa+2xa+2-2

polinomunun (x-3) ile bölümünden kalan 49 olduğuna göre,

Referanslar

Benzer Belgeler

[r]

Kesirli ifadenin paydası 0 olursa bu kesir tanımsız

[r]

Buna göre a,b,c sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız.. Dik koordinat düzleminde [0,4] aralığında tanımlı f ve g fonksiyonlarının

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ-2 FONKSİYON 11... Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ-2

ifadesinin alabileceği en küçük değer bulunurken her bir mutlak değerin içini sıfır yapan x değeri bulunur. Bulunan

ÜÇGENDE ALAN Simedyan Akademi Soru Çözümü-1 2.. ÜÇGENDE ALAN Simedyan Akademi Soru

Simedyan Akademi.. ÜÇGENDE YARDIMCI ELEMANLAR Simedyan Akademi Soru Çözümü 1.. ÜÇGENDE YARDIMCI ELEMANLAR Simedyan Akademi Soru Çözümü 2.. ÜÇGENDE YARDIMCI ELEMANLAR