• Sonuç bulunamadı

Simedyan Akademi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Simedyan Akademi"

Copied!
12
0
0

Tam metin

(1)

Geometri | Çemberde Açı

SORU ÇÖZÜMÜ-2

Simedyan

Akademi

(2)

Simedy an A kademi ÇEMBERDE AÇI SORU ÇÖZÜMÜ-2 1. Şekildeki çemderde [AD] Ç [BC] = {E} m(AïB)= 70º m(CïD) = 82º olduğuna göre,

m(BéED) = a kaç derecedir?

a

D C

E

(3)

Simedy an A kademi ÇEMBERDE AÇI SORU ÇÖZÜMÜ-2 Şekildeki çemberde m(CïE)= 100° m(BïD)= 20° olduğuna göre,

m(CéAE)= a kaç derecedir?

2. A C B D E a

(4)

Simedy an A kademi ÇEMBERDE AÇI SORU ÇÖZÜMÜ-2 3.

Şekildeki O merkezli yarım çemberde |AE|= |EC|

olduğuna göre,

m(AéCE)= a kaç derecedir?

E

C

(5)

Simedy

an A

kademi ÇEMBERDE AÇI

SORU ÇÖZÜMÜ-2

4. A,B ve E çemberlerin teğet

değme noktalarıdır. m(AéDE)= a m(EéCB)= b b-a= 20 ° olduğuna göre, b kaç derecedir? E d A B C a b D

(6)

Simedy an A kademi ÇEMBERDE AÇI SORU ÇÖZÜMÜ-2 5. E, D ve F çemberlerin teğet değme noktalarıdır. m(DéAF)= a m(FéBE)= b m(DéCE)= q olduğuna göre,

a+b+q toplamı kaç derecedir?

E F A B C a b q D

(7)

Simedy an A kademi ÇEMBERDE AÇI SORU ÇÖZÜMÜ-2 6.

E ve F çemberlerin kesim noktasıdır. ABCD bir dörtgen,

m(BéAD)= 70° m(AéBC)= 85° m(AéDC)=a m(BéCD)= b

olduğuna göre,

a-b farkı kaç derecedir?

B

C

E

F

D

A

85º

70º

a

b

(8)

Simedy an A kademi ÇEMBERDE AÇI SORU ÇÖZÜMÜ-2 7. A ve B çemberlerin merkezi, C ve D çemberlerin kesim noktasıdır. m(CéAD)= 60° olduğuna göre, m(CéBD) kaç derecedir?

B

C

D

A

60º

(9)

Simedy an A kademi ÇEMBERDE AÇI SORU ÇÖZÜMÜ-2 8. A ve B çemberde teğet değme noktalarıdır. m(AéPB)= 40° olduğuna göre,

m(AéCB)= a kaç derecedir?

A

B

P 40o

(10)

Simedy an A kademi ÇEMBERDE AÇI SORU ÇÖZÜMÜ-2 9. Şekildeki çemberde, [BD] Ç [AC] = {E} m(BéEC)= 70° m(BéPC)= 30° olduğuna göre,

m(AïD) kaç derecedir?

A

B

P

70o

30o

C

D

E

(11)

Simedy an A kademi ÇEMBERDE AÇI SORU ÇÖZÜMÜ-2 10.

A: Tam çemberin merkezi B: Çeyrek çemberin merkezi B: Teğet değme noktası

olduğuna göre, m(DéBC)= a kaç derecedir?

A

B

C

D

a

(12)

Simedy an A kademi ÇEMBERDE AÇI SORU ÇÖZÜMÜ-2 11.

A,C ve D çemberlerde teğet değme noktalarıdır.

[BA ^ [BC

olduğuna göre,

m(AéDC) kaç derecedir?

D

B A

Referanslar

Benzer Belgeler

TEMEL KAVRAMLAR TEMEL KAVRAMLAR Düzlem de sabit bir nok tadan eşit u zak lık tak i nok talar k ümesine çember denir.. Buradak i sabit nok ta ya çemberin merkezi , eşit u zak

Bir çemberde kesişen farklı iki kirişin oluşturduğu açıya iç açı denir.İç açının ölçüsü gördüğü yayların ölçüleri toplamının yarısına eşittir..

ÜÇGENDE AÇI-KENAR BAĞINTILARI Simedyan Akademi Soru Çözümü 1... ÜÇGENDE AÇI-KENAR BAĞINTILARI Simedyan Akademi Soru

Bir çembere, dış bölgesindeki bir noktadan çizilen iki teğet arasındaki açı ile. bu açının gördüğü yay

Simedy an A kademi ÇEMBERDE AÇI SORU ÇÖZÜMÜ-1 10.. Simedy an A kademi ÇEMBERDE AÇI SORU

Simedy an A kademi ÇEMDERDE UZUNLUK ÇEMBER |PA| ..... uzak- lıktaki kirişlerin

Mavi bölgeler: İki büyük ikizkenar dik üçgen Kırmızı bölgeler: İki küçük ikizkenar dik üçgen Yeşil bölge: Orta boyu ikizkenar dik üçgen. Sarı bölge:

DİK ÜÇGEN Simedyan Akademi Soru Çözümü-3 6.. DİK ÜÇGEN Simedyan Akademi Soru

Bir açının bütünleri ile tümlerinin toplamı 160° olduğuna göre, bu açının ölçüsü kaç

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ-2 FONKSİYON 11... Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ-2

Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında, gruptaki terim sayısı tek ise ortadaki sayı, çift ise ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasına o veri

B Dairesel pist üzerindeki aynı noktadan aynı anda zıt yönde hareket eden iki hareketli t süre sonra karşılaştıklarına göre :.. t

Bu denklemi sağlayan(x, y ) ikilisine denklemin çözümü

denkleminin biri pozitif diğeri negatif iki gerçel kökü olduğuna göre, m nin alabileceği değerlerin kümesi nedir

Bir toptancıda her biri 20 kg olan 6 paket, her biri 10 kg olan 5 paket vardır. Buna göre, bu paketlerden toplam ağırlığı 100 kg olan koliler yapılmak isteniyor. Bu koliler

Buna göre, Hadise bu marketten aldığı android işletim sistem- li olmayan yerli üretim telefon venn şemasında gösterilmek istenirse nasıl bir çizim yapılmalıdır?... Simedy an

bağlacı ile bağlanmasıyla elde edilen bileşik önermeye denir ve ....

parabolü 0x eksenini kesmediğine göre, k'nın en küçük tam sayı değeri kaçtır?.. çözüme alınır.. Bütün ifadeler ...

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ POLİNOMLAR SORU-7 P(x-2)=2x 2 -4x+3..

Buna göre, elinde sarı, kırmızı, beyaz, lacivert ve yeşil renkte 5 boyası olan bir kişi, ortak kenarlı altıgenler farklı renkte olması koşuluyla kaç farklı

Simedy an A kademi TRİGONOMETRİ Konu Anlatımı Örnek-16 0<x<90° olmak üzere sinx-cosx sinx+cosx = 1 2 eşitliğini sağlayan, sinx değeri kaçtır?.. Simedy an A

D:9, çD:, 9çD biçiminde üç basamaklı doğal sayılar oluşturuluyor. Bu sayılar küçükten büyüğe sıralandığında 132, 241, 413 sayıları elde ediliyor. Buna göre, ç:

Mağazada satılan televizyon sayısı, fırın sayısından 14 fazladır.. Aşağıda verilen dairesel grafikte, bir memurun aylık harcamaları verilmiştir. Bu memurun eline ayda 3600