• Sonuç bulunamadı

Simedyan Akademi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Simedyan Akademi"

Copied!
16
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

AYT | Kümelerde İşlemler

2020 - 2021

Simedyan

Akademi

(2)

Simedy an A kademi

Kümelerde İşlemler

AYT Kümeler ve Özellikleri 2020 2019 2018 2017 2016 AYT 2 1 - 2 2 TYT 1 1 2 2 1

SINAV İKİZİ TYT-2019 KURAL

Kesişim Kümesi : İki ya da daha fa-zla kümenin sadece ... eleman-larını bulunduran kümeye ... kümesi denir.

Birleşim Kümesi : İki ya da daha fazla kümenin ... elemanlarını bulunduran kümeye ... kümesi denir.

Fark Kümesi : Bir kümede ...

diğer kümede ... elemanların oluşturduğu kümeye ... kümesi denir.

...

A B

... ... ...

Aşağıdaki venn şemasında

* 2 ile bölünebilen tam sayılar kümesi A

* 3 ile bölünebilen tam sayılar kümesi B

* 12 ile kalansız bölünebilen tam sayılar kümesi C ile

gösteriliyor. A B C Buna göre I. 18 II. 24 III. 42

sayılarından hangileri boyalı bölgenin bir elemanıdır?

A = {x | 1 ≤ x ≤ 10 , x Î N}

B = {y | 1 < y < 17 , y = 2k, kÎN} C = {z | 1 < z < 20 , z = 3m, mÎN} kümelerinin venn şeması aşağıda-ki gibidir.

A B

C

Buna göre, taralı bölgelerin

ifade ettiği kümenin elemanlarını yazınız.

(3)

Simedy an A kademi

Kümelerde İşlemler

AYT KURAL 1.

Ayrık Küme : ... elemanı

... kümelere ... kümeler denir.

*Ayrık kümelerin kesişimi ...kümedir.

*A ve B ayrık kümeler ise ... = ... B A ...=... A B C .1 .3 .2 .a .b .c .e .4 .f .∆ .: .7 .9

Yukarıda verilen venn şemasında A, B ve C kümeleri için: a) A kümesini yazınız. b) B kümesini yazınız. c) C kümesini yazınız. d) AÇBÇC kümesini yazınız. e) A - (BÇC) kümesini yazınız.

(4)

Simedy an A kademi

Kümelerde İşlemler

AYT 2.

Bir teknoloji marketinde bulunan * Cep telefonu bölümü C kümesi

* Android işletim sistemli olanlar A kümesi

* Yerli üretim olan telefonlar B kümesi ile gösteriliyor.

Buna göre, Hadise bu marketten aldığı android işletim sistem-li olmayan yersistem-li üretim telefon venn şemasında gösterilmek istenirse nasıl bir çizim yapılmalıdır?

(5)

Simedy an A kademi

Kümelerde İşlemler

AYT 3. A C B

(6)

Simedy an A kademi

Kümelerde İşlemler

AYT KURAL 4. A ve B iki küme s(A) = 12 s(B) = 8

s(AÇB) = 4 olduğuna göre, a) s(AÈB) kaçtır?

b) s(A - B) kaçtır?

Kümelerde İşlemlerin Özellikleri :

AÈA = ... AÇA = ... AÈE = ... AÇE = ... AÈ∅ = ... AÇ∅ = ... (AÈB)' = ... (AÇB)' = ... AÈA' = ... AÇA' = ... E' = ... ∅' = ... AÈ(BÈC) = ... AÇ(BÇC) = ... AÈ(BÇC) = ... AÇ(BÈC) = ... AÈB = ... AÇB = ... A-B = ... s(AÈB) = ... s(AÈB) = ... s(A) + s(A') = ...

(7)

Simedy an A kademi

Kümelerde İşlemler

AYT 5.

ve s(AÈB) = 45 olduğuna göre, s(B) kaçtır? s(A-B) s(AÇB)

(8)

Simedy an A kademi

Kümelerde İşlemler

AYT 6. s(A'ÇB') = 9 s(A'-B') = 6 s(B') = 4 3.s(A) = 2.s(B)

(9)

Simedy an A kademi

Kümelerde İşlemler

AYT 7.

A, B ve C evrensel kümenin üç alt kümesidir. s(A) + s(B') = 12

s(A') + s(B) = 14 s(C) = 7

(10)

Simedy an A kademi

Kümelerde İşlemler

AYT 8.

s(A) = 11 ve s(B) = 6 olmak üzere

a) s(AÈB) en çok kaçtır?

b) AÇB ≠ ∅ olmak üzere s(AÈB) en çok kaçtır? c) s(AÈB) en az kaçtır?

(11)

Simedy an A kademi

Kümelerde İşlemler

AYT 9. A = { x | 10 < x < 112 , x = 3k, kÎN} B = { x | 40 < x < 158, x = 4m, mÎN} kümeleri veriliyor.

(12)

Simedy an A kademi

Kümelerde İşlemler

AYT 10. A = [-ò30,19/4] B = [ -11/2, ò80] kümeleri veriliyor.

Buna göre, AÇB kümesinin elemanı olan tam sayıların toplamı kaçtır?

(13)

Simedy an A kademi

Kümelerde İşlemler

AYT 11.

x ve y birer tam sayı olmak üzere A = {x,3,6}

B = {2,y} kümeleri veriliyor.

A kümesinin elemanları toplamı B kümesinin elemanları toplamına eşit ve s(AÇB) = 1 olduğuna göre,

(14)

Simedy an A kademi

Kümelerde İşlemler

AYT 12.

Elemanları rakamlardan oluşan 6 elemanlı A kümesinin bazı elemanlarıyla ''142814 ve 43118'' , elemanları rakamlardan oluşan B kümesinin bazı

elemanları ile ''50225 ve 10055'' sayıları yazılabilmektedir. Buna göre, AÇB kümesinin elemanları ile

I. 127 II. 3211 III. 19050 IV. 6122

(15)

Simedy an A kademi

Kümelerde İşlemler

AYT 13.

A, B ve C birer küme olmak üzere I. (A-B)ÈB = A ise B Ì A dır.

II. A Ì B ve B Ì C ise A Ì C dir. III. AÇB = AÈB ise A Ì B dir.

(16)

Simedy an A kademi

Kümelerde İşlemler

AYT 14. A, B ve C birer küme AÌ B ve A Ì C ise B Ì C dir.

önermesi veriliyor. Aşağıdakilerden hangisi bu önermenin yanlış olduğunu gösterir?

A) {a} {a,b} {a,c} B) {a} {b} {a,c} C) {a} {a,b} {b} D) ∅ {a} {a} E) ∅ {a} {a,b}

Referanslar

Benzer Belgeler

B Dairesel pist üzerindeki aynı noktadan aynı anda zıt yönde hareket eden iki hareketli t süre sonra karşılaştıklarına göre :.. t

Bu denklemi sağlayan(x, y ) ikilisine denklemin çözümü

denkleminin biri pozitif diğeri negatif iki gerçel kökü olduğuna göre, m nin alabileceği değerlerin kümesi nedir

Bir toptancıda her biri 20 kg olan 6 paket, her biri 10 kg olan 5 paket vardır. Buna göre, bu paketlerden toplam ağırlığı 100 kg olan koliler yapılmak isteniyor. Bu koliler

Buna göre, bu açılışta üç çeşit içecek alan davetli sayısı kaçtır?... Simedy an A kademi AYT Küme Problemleri

bağlacı ile bağlanmasıyla elde edilen bileşik önermeye denir ve ....

parabolü 0x eksenini kesmediğine göre, k'nın en küçük tam sayı değeri kaçtır?.. çözüme alınır.. Bütün ifadeler ...

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ POLİNOMLAR SORU-7 P(x-2)=2x 2 -4x+3..