Simedyan Akademi

16  Download (0)

Full text

(1)

AYT | Kümelerde İşlemler

2020 - 2021

Simedyan

Akademi

(2)

Simedy an A kademi

Kümelerde İşlemler

AYT Kümeler ve Özellikleri 2020 2019 2018 2017 2016 AYT 2 1 - 2 2 TYT 1 1 2 2 1

SINAV İKİZİ TYT-2019 KURAL

Kesişim Kümesi : İki ya da daha fa-zla kümenin sadece ... eleman-larını bulunduran kümeye ... kümesi denir.

Birleşim Kümesi : İki ya da daha fazla kümenin ... elemanlarını bulunduran kümeye ... kümesi denir.

Fark Kümesi : Bir kümede ...

diğer kümede ... elemanların oluşturduğu kümeye ... kümesi denir.

...

A B

... ... ...

Aşağıdaki venn şemasında

* 2 ile bölünebilen tam sayılar kümesi A

* 3 ile bölünebilen tam sayılar kümesi B

* 12 ile kalansız bölünebilen tam sayılar kümesi C ile

gösteriliyor. A B C Buna göre I. 18 II. 24 III. 42

sayılarından hangileri boyalı bölgenin bir elemanıdır?

A = {x | 1 ≤ x ≤ 10 , x Î N}

B = {y | 1 < y < 17 , y = 2k, kÎN} C = {z | 1 < z < 20 , z = 3m, mÎN} kümelerinin venn şeması aşağıda-ki gibidir.

A B

C

Buna göre, taralı bölgelerin

ifade ettiği kümenin elemanlarını yazınız.

(3)

Simedy an A kademi

Kümelerde İşlemler

AYT KURAL 1.

Ayrık Küme : ... elemanı

... kümelere ... kümeler denir.

*Ayrık kümelerin kesişimi ...kümedir.

*A ve B ayrık kümeler ise ... = ... B A ...=... A B C .1 .3 .2 .a .b .c .e .4 .f .∆ .: .7 .9

Yukarıda verilen venn şemasında A, B ve C kümeleri için: a) A kümesini yazınız. b) B kümesini yazınız. c) C kümesini yazınız. d) AÇBÇC kümesini yazınız. e) A - (BÇC) kümesini yazınız.

(4)

Simedy an A kademi

Kümelerde İşlemler

AYT 2.

Bir teknoloji marketinde bulunan * Cep telefonu bölümü C kümesi

* Android işletim sistemli olanlar A kümesi

* Yerli üretim olan telefonlar B kümesi ile gösteriliyor.

Buna göre, Hadise bu marketten aldığı android işletim sistem-li olmayan yersistem-li üretim telefon venn şemasında gösterilmek istenirse nasıl bir çizim yapılmalıdır?

(5)

Simedy an A kademi

Kümelerde İşlemler

AYT 3. A C B

(6)

Simedy an A kademi

Kümelerde İşlemler

AYT KURAL 4. A ve B iki küme s(A) = 12 s(B) = 8

s(AÇB) = 4 olduğuna göre, a) s(AÈB) kaçtır?

b) s(A - B) kaçtır?

Kümelerde İşlemlerin Özellikleri :

AÈA = ... AÇA = ... AÈE = ... AÇE = ... AÈ∅ = ... AÇ∅ = ... (AÈB)' = ... (AÇB)' = ... AÈA' = ... AÇA' = ... E' = ... ∅' = ... AÈ(BÈC) = ... AÇ(BÇC) = ... AÈ(BÇC) = ... AÇ(BÈC) = ... AÈB = ... AÇB = ... A-B = ... s(AÈB) = ... s(AÈB) = ... s(A) + s(A') = ...

(7)

Simedy an A kademi

Kümelerde İşlemler

AYT 5.

ve s(AÈB) = 45 olduğuna göre, s(B) kaçtır? s(A-B) s(AÇB)

(8)

Simedy an A kademi

Kümelerde İşlemler

AYT 6. s(A'ÇB') = 9 s(A'-B') = 6 s(B') = 4 3.s(A) = 2.s(B)

(9)

Simedy an A kademi

Kümelerde İşlemler

AYT 7.

A, B ve C evrensel kümenin üç alt kümesidir. s(A) + s(B') = 12

s(A') + s(B) = 14 s(C) = 7

(10)

Simedy an A kademi

Kümelerde İşlemler

AYT 8.

s(A) = 11 ve s(B) = 6 olmak üzere

a) s(AÈB) en çok kaçtır?

b) AÇB ≠ ∅ olmak üzere s(AÈB) en çok kaçtır? c) s(AÈB) en az kaçtır?

(11)

Simedy an A kademi

Kümelerde İşlemler

AYT 9. A = { x | 10 < x < 112 , x = 3k, kÎN} B = { x | 40 < x < 158, x = 4m, mÎN} kümeleri veriliyor.

(12)

Simedy an A kademi

Kümelerde İşlemler

AYT 10. A = [-ò30,19/4] B = [ -11/2, ò80] kümeleri veriliyor.

Buna göre, AÇB kümesinin elemanı olan tam sayıların toplamı kaçtır?

(13)

Simedy an A kademi

Kümelerde İşlemler

AYT 11.

x ve y birer tam sayı olmak üzere A = {x,3,6}

B = {2,y} kümeleri veriliyor.

A kümesinin elemanları toplamı B kümesinin elemanları toplamına eşit ve s(AÇB) = 1 olduğuna göre,

(14)

Simedy an A kademi

Kümelerde İşlemler

AYT 12.

Elemanları rakamlardan oluşan 6 elemanlı A kümesinin bazı elemanlarıyla ''142814 ve 43118'' , elemanları rakamlardan oluşan B kümesinin bazı

elemanları ile ''50225 ve 10055'' sayıları yazılabilmektedir. Buna göre, AÇB kümesinin elemanları ile

I. 127 II. 3211 III. 19050 IV. 6122

(15)

Simedy an A kademi

Kümelerde İşlemler

AYT 13.

A, B ve C birer küme olmak üzere I. (A-B)ÈB = A ise B Ì A dır.

II. A Ì B ve B Ì C ise A Ì C dir. III. AÇB = AÈB ise A Ì B dir.

(16)

Simedy an A kademi

Kümelerde İşlemler

AYT 14. A, B ve C birer küme AÌ B ve A Ì C ise B Ì C dir.

önermesi veriliyor. Aşağıdakilerden hangisi bu önermenin yanlış olduğunu gösterir?

A) {a} {a,b} {a,c} B) {a} {b} {a,c} C) {a} {a,b} {b} D) ∅ {a} {a} E) ∅ {a} {a,b}

Figure

Updating...

References

Related subjects :