• Sonuç bulunamadı

Simedyan Akademi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Simedyan Akademi"

Copied!
12
0
0

Tam metin

(1)

Geometri | Çemberde Açı

SORU ÇÖZÜMÜ-1

Simedyan

Akademi

(2)

Simedy an A kademi ÇEMBERDE AÇI SORU ÇÖZÜMÜ-1 1. B A O 4a+20° K O merkezli çemberde m(AéOB)= 4a+20°

m(AùKB)= 300° olduğuna göre, a kaç derecedir?

(3)

Simedy an A kademi ÇEMBERDE AÇI SORU ÇÖZÜMÜ-1 Şekildeki çemberde m(AéBC)= 5a-20° m(AïC)= 7a+20° olduğuna göre, a kaç derecedir? 2. B A C 5a-20°

(4)

Simedy an A kademi ÇEMBERDE AÇI SORU ÇÖZÜMÜ-1 3.

C

A

5

7

B

[AB] çaplı çemberde |AB|= 7 cm

|AC|= 5 cm

olduğuna göre,

(5)

Simedy an A kademi ÇEMBERDE AÇI SORU ÇÖZÜMÜ-1 4. E C D A 100º B a

[EC] çaplı çemberde, m(BéAE)= 100°

olduğuna göre,

(6)

Simedy an A kademi ÇEMBERDE AÇI SORU ÇÖZÜMÜ-1 5. C O A B a 35° 25° O merkezli çemberde, m(BéAO)= 35° m(BéCO)= 25° olduğuna göre,

(7)

Simedy an A kademi ÇEMBERDE AÇI SORU ÇÖZÜMÜ-1 6. C D E B G F H A 5 4 x

[AB] çaplı çemberde

[AD] Ç [BE] Ç [CF]= {H} |FG|= 5 cm

|GB|= 4 cm

olduğuna göre,

(8)

Simedy an A kademi ÇEMBERDE AÇI SORU ÇÖZÜMÜ-1 7. C D E B A [AB] // [DC] m(AïB)= 100° m(AïD)= 60 ° olduğuna göre,

(9)

Simedy an A kademi ÇEMBERDE AÇI SORU ÇÖZÜMÜ-1 8. C D B A 40° Şekildeki çemberde

C: Teğet değme noktası m(BéAC)= 40°

olduğuna göre,

(10)

Simedy an A kademi ÇEMBERDE AÇI SORU ÇÖZÜMÜ-1 9. C D K B E A 15°

[AB] çaplı çemberde |AD|=|DC|

m(CéEB)= 15° olduğuna göre,

(11)

Simedy an A kademi ÇEMBERDE AÇI SORU ÇÖZÜMÜ-1 10. A D C B a 40º

ABC ve BDC birer üçgendir. |AB|=|BD|=|BC|

m(AéCD)= 40° olduğuna göre,

(12)

Simedy an A kademi ÇEMBERDE AÇI SORU ÇÖZÜMÜ-1 11. A D E C B a |AB|=|BD|=|BC| A,D,E doğrusal m(AéBC)= 70 olduğuna göre,

Referanslar

Benzer Belgeler

Bir çemberde kesişen farklı iki kirişin oluşturduğu açıya iç açı denir.İç açının ölçüsü gördüğü yayların ölçüleri toplamının yarısına eşittir..

TEMEL KAVRAMLAR TEMEL KAVRAMLAR Düzlem de sabit bir nok tadan eşit u zak lık tak i nok talar k ümesine çember denir.. Buradak i sabit nok ta ya çemberin merkezi , eşit u zak

Birbirine özdeş olan kavanoz ve birbirine özdeş olan baharatlıkların 50 cm uzunluğundaki mutfak rafına dizilişleri şekilde gösterilmiştir. (Nesnelerin arasında

Her iki tarafında 0,5 cm mesafe olan 8 cm’lik bir cetvelin altına, her iki tarafında 0,2 cm mesafe olan 5 cm’lik özdeş iki cetvel, aralarında boşluk bırakılmadan uç

Simedy an A kademi 14... Simedy an A

ÜÇGENDE AÇI-KENAR BAĞINTILARI Simedyan Akademi Soru Çözümü 1... ÜÇGENDE AÇI-KENAR BAĞINTILARI Simedyan Akademi Soru

toplamı 126 olduğuna göre, tek sayıların büyük olan sayısıyla, çift sayıların küçük olan sayısının toplamı kaçtır?...

sayıları arasında pozitif bölen sayısı 3 olan kaç farklı x tam sayısı vardır?.. ASAL

6. a,b ve c birer reel sayı olmak üzere, a-c<c<0<b-a eşitliği veriliyor. Buna göre, I) a.b.c<0 II) a<b-c III) a<b<c. ifadelerinden hangisi ya da hangileri

SIRA SENDE Aşağıdaki şekilde karelerin içindeki sayıların çarpımı, çemberin içine; üçgenlerin içindeki sayınların toplamı ise beşge- nin içine yazılıyor. 3

ÇARPANLARA AYIRMA Simedyan Akademi Soru Çözümü 8..

Simedy an A kademi ÇEMBERDE AÇI SORU ÇÖZÜMÜ-2 6. E ve F çemberlerin

Mavi bölgeler: İki büyük ikizkenar dik üçgen Kırmızı bölgeler: İki küçük ikizkenar dik üçgen Yeşil bölge: Orta boyu ikizkenar dik üçgen. Sarı bölge:

toplamının sondan kaç basamağı

Simedy an A kademi Konu Anlatımı ..... Simedy an A kademi Konu

[r]

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ-2 FONKSİYON 11... Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ-2

Bir x reel sayısının 3 sayısına olan uzaklığı, -7 sayısına olan uzak- lığına eşittir.Buna göre, |x| değeri kaçtır?..

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ POLİNOMLAR SORU-7 P(x-2)=2x 2 -4x+3..

Bu kütüphaneye önce her birinde a kişi bulunan b tane grup, sonra her birinde b kişi bulunan c tane grup girdiğinde turnike Şekil-2 deki

ifadelerindeki boş üçgenlerin içine (+), (-) ve (x) işaretlerinden sırasyıla hangileri yerleştirilirse;. I, II ve III numaralı ifadelerin sonuçları

Fakat, bu planda yapılacak kreş ve dikilecek ağaç sayısı yeterli bu- lunmamış ve önce her bir ilçeye yapılması planlanan kreş sayısın- dan 1 fazla sayıda kreş

A,B ve C maddelerinin her birinin birim kütleleri sırasıyla a,b ve c olduğuna göre, a,b ve c yi küçükten büyüğe sıralayınız. A B