• Sonuç bulunamadı

ÜÇGENDE BENZERLİK Konu Anlatımı

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ÜÇGENDE BENZERLİK Konu Anlatımı"

Copied!
19
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÜÇGENDE

BENZERLİK

Konu Anlatımı

(2)

ÜÇGENDE BENZERLİK Üçgende Benzerlik

Simedyan Akademi

A c b a B C D E z y x F

İki üçgenin ... açısının ölçüleri birbirine eşit ise diğer açılar da ... olduğundan m(A) = ...= m(B) = ...= m(C) = ...= ë ë ë ABC ... DEF¿ ¿ ´ . ) ). ) ) ı ı ´ ... =a ... =b ... =c ... k

(3)

ÜÇGENDE BENZERLİK Alıştırmalar

Simedyan Akademi

Örnek 1 ABC ~ FDE m(DFE)= 80º m(AED)= a |DB|=|DF| |EF|=|FC| Verilenlere göre, a kaç derecedir? ¿ ¿ é é A D E F B C ıı ıı S S 80º) ) a

(4)

ÜÇGENDE BENZERLİK Alıştırmalar

Simedyan Akademi

Örnek 2 BAC ~ FED 3.|AC|=2.|DE| |AB|=(x-1) cm |DF|=(2y+1) cm |BC|=3 cm

|EF|= 4 cm olduğuna göre, x-y farkı kaçtır? ¿ ¿ A x-1 B 3 C 2y+1 4 D E F

(5)

ÜÇGENDE BENZERLİK

Açı- Açı- Açı Benzerliği (A-A-A)

Simedyan Akademi

m(A)=... m(B)=... m(C)=... ë ë ë ´ ABC ¿ ~ ...

İki üçgenin ... açısı eşit olduğunda, kalan diğer açılar da ... olur. B A D F E C )ı )ı ) . ) .

(6)

ÜÇGENDE BENZERLİK

Alıştırmalar

Simedyan Akademi

Örnek 3

ADE ve ABC birer üçgen m(ADE)=m(ACB)

|AD|=4 cm |AE| = 3 cm |DB|= 5 cm

olduğuna göre, |EC|= x kaç cm dir? A B C x 3 4 5 E D ). ). é é

(7)

ÜÇGENDE BENZERLİK Alıştırmalar

Simedyan Akademi

Örnek 4 [AB] ^ [BD] [ED] ^ [BD] [AC] ^ [CE] 3.|AC|=4.|CE| |CD|= 6 cm olduğuna göre, |AB| kaç cm dir?

. . . A B C D E 6

(8)

ÜÇGENDE BENZERLİK Alıştırmalar

Simedyan Akademi

Örnek 5 [BE] ^ [AC] [CD] ^ [AB] |AE|= 3 cm |AD|= 5 cm |EC|= 12 cm olduğuna göre, |DB|=x kaç cm dir? . . A 5 D x B C 12 E 3

(9)

ÜÇGENDE BENZERLİK

Alıştırmalar

Simedyan Akademi

Örnek 6 ABC ve EDC dik üçgen

[BA] ^ [AC] [ED] ^ [BC] |ED|= 6 cm |DC|= 8 cm |BD|= 12 cm |AB|= x cm |AE|= y cm olduğuna göre, x-y farkı kaçtır? A B y E x 12 D 8 C 6 . .

(10)

ÜÇGENDE BENZERLİK

Alıştırmalar

Simedyan Akademi

Örnek 7

ABC dik üçgen DEFG kare

[BA] ^ [AC] |BD|= 2 cm |EC|= 6 cm

olduğuna göre, karenin bir kenarı kaç cm dir? A G F E D 2 6 C B .

(11)

ÜÇGENDE BENZERLİK

Temel Orantı Teoremi

Simedyan Akademi

A x a E D y b n m C B [DE] ... [BC] olduğunda m(ADE)= ... m(AED)= ... Bu durumda, x x+y x y a ... ...m = = ya da = ... olur.

NOT: Bu özellik sadece ... olduğunda geçerlidir.

é é

(12)

ÜÇGENDE BENZERLİK Alıştırmalar

Simedyan Akademi

Örnek 8 A D E 4 B C [DE] // [BC] 2.|DB|=3.|AD|

|DE|=4 cm olduğuna göre, |BC| kaç cm dir?

(13)

ÜÇGENDE BENZERLİK Alıştırmalar

Simedyan Akademi

Örnek 9 ) ıı D E C B 3 4 A [DE] // [BC] |AD|= 4 cm |DB|= 3 cm

[BE] açıortay olduğuna göre, |BC| kaç cm dir?

(14)

ÜÇGENDE BENZERLİK Alıştırmalar

Simedyan Akademi

Örnek 10 ABC üçgeninde, [DF] // [BC] [DE] // [BF] |AE|= 4 cm |EF|= 3 cm |FC|= x cm

olduğuna göre, x kaç cm dir? A E 3 F x C B D 4

(15)

ÜÇGENDE BENZERLİK

Alıştırmalar

Simedyan Akademi

Örnek 11

ABC ve ADC üçgeninde [EF] // [BC] [FG] // [AD] 3.|AE|= 4.|EB| |EF|= x birim |BC|= y birim |FG|= a birim |AD|= b birim olduğuna göre, x.a

y.b oranı kaçtır? A b D G a F x E B y C

(16)

ÜÇGENDE BENZERLİK Orta Taban

Simedyan Akademi

ıı ıı A B D E C |AD|=|DB| olduğunda |AE|=|EC| ...

|AD|=|DB| ve [DE] ... [BC] olduğunda |AE|=|EC| ...

|AD|=|DB| ve |AE|=|EC|olduğunda [DE] ... [BC] olur.

(17)

ÜÇGENDE BENZERLİK Orta Taban

Simedyan Akademi

ıı ıı s s D E A C B [DE] // [BC] olduğunda ADE ... ABC ( ... teoremi) |AD|

|AB| = ...|AC| = ...|BC| = ... olur. Yani;

|BC| = ... |DE| dir. ¿

(18)

ÜÇGENDE BENZERLİK Alıştırmalar

Simedyan Akademi

Örnek 12 . ıı ıı A B C D 8 4 ABC üçgeninde [BA] ^ [DB] |AD|=|DC| |DB|= 4 cm |AB|= 8 cm olduğuna göre, |BC| kaç cm dir?

(19)

ÜÇGENDE BENZERLİK Alıştırmalar

Simedyan Akademi

Örnek 13 . . ıı ıı G H E 5 F K B C T D A 12

ABCD ve EFGH kare [DT] ^ [TK] [TK] ^ [KH] |CK| = |KH| A,B,K,E,F doğrusal olduğuna göre, |TC| kaç cm dir?

Referanslar

Benzer Belgeler

Bu denklemi sağlayan(x, y ) ikilisine denklemin çözümü

denkleminin biri pozitif diğeri negatif iki gerçel kökü olduğuna göre, m nin alabileceği değerlerin kümesi nedir

Bir toptancıda her biri 20 kg olan 6 paket, her biri 10 kg olan 5 paket vardır. Buna göre, bu paketlerden toplam ağırlığı 100 kg olan koliler yapılmak isteniyor. Bu koliler

Buna göre, Hadise bu marketten aldığı android işletim sistem- li olmayan yerli üretim telefon venn şemasında gösterilmek istenirse nasıl bir çizim yapılmalıdır?... Simedy an

bağlacı ile bağlanmasıyla elde edilen bileşik önermeye denir ve ....

parabolü 0x eksenini kesmediğine göre, k'nın en küçük tam sayı değeri kaçtır?.. çözüme alınır.. Bütün ifadeler ...

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ POLİNOMLAR SORU-7 P(x-2)=2x 2 -4x+3..

Buna göre, elinde sarı, kırmızı, beyaz, lacivert ve yeşil renkte 5 boyası olan bir kişi, ortak kenarlı altıgenler farklı renkte olması koşuluyla kaç farklı