• Sonuç bulunamadı

Simedyan Akademi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Simedyan Akademi"

Copied!
33
0
0

Tam metin

(1)

TYT-AYT | Sayma Yöntemleri

Permütasyon

Simedyan

Akademi

(2)

Simedy

an A

kademi SAYMA YÖNTEMLERİ

TOPLAMA YOLUYLA SAYMA

A ve B iki ayrık küme olsun. Bu iki kümenin birleşim kümesinin

eleman sayısını bulma işlemine ... yoluyla sayma denir.

s(AÈB)=...+... ile bulunur.

ÇARPMA YOLUYLA SAYMA

A ve B boş kümeden farklı iki ayrık küme olmak üzere, AxB kümesin-de oluşan ikililerin eleman sayısını bulma işlemine ...

yoluyla sayma denir.

s(AxB)=...x... şeklinde hesaplanır.

(3)

Simedy

an A

kademi SAYMA YÖNTEMLERİ

Örnek-1

Ahmet dolabındaki 4 gömlek, 3 kazaktan;

a) 1 gömlek veya 1 kazağı kaç farklı şekilde giyebilir? b) 1 gömlek ve 1 kazağı kaç farklı şekilde giyebilir?

(4)

Simedy

an A

kademi SAYMA YÖNTEMLERİ

Örnek-2

(5)

Simedy

an A

kademi SAYMA YÖNTEMLERİ

Örnek-3

5 katlı bir binanın dış cephesi 5 farklı boya ile boyanmak isteniyor.

a) Bina kaç farklı şekilde boyanabilir?

b) Binanın her katının farklı renk ile boyanması koşuluyla kaç farklı şekilde

(6)

Simedy

an A

kademi SAYMA YÖNTEMLERİ

A={1,2,3,4,5} Kümesinin elemanları kullanılarak üç basamaklı

a) Kaç farklı sayı yazılabilir?

b) Rakamları farklı kaç farklı sayı yazılabilir?

c) Rakamları farklı kaç çift sayı yazılabilir?

d) Rakamları tekrarsız 5 ile bölünebilen kaç sayı yazılabilir?

e) Rakamları farklı 341 den büyük kaç farklı sayı yazılabilir?

(7)

Simedy

an A

kademi SAYMA YÖNTEMLERİ

Örnek-5

Şekildeki gibi A dan B ye 5 farklı yol, B den C ye 3 farklı yol vardır. Buna göre,

a) A dan C ye kaç farklı şekilde gidilebilir?

b) A dan C ye kaç farklı şekilde gidilip, dönülebilir?

c) A dan C ye gidilen yoldan geri dönmemek şartıyla kaç farklı şekilde gidilip,

dönülebilir?

(8)

Simedy

an A

kademi SAYMA YÖNTEMLERİ

ÖSYM

25 küçük kareden oluşan I. şeklin her satır ve sütununda yalnız bir küçük kare karalanarak, II. şekildeki gibi desenler elde edilmek isteniyor.

Bu kurala göre en çok kaç farklı desen elde edilir?

(9)

Simedy

an A

kademi PERMÜTASYON

n,r Î N ve n ³ r olmak üzere ... tane elemanın ... elemanlı ... dizilişine ... 'in ...'li permütasyonu denir.

"..." ile gösterilir. P(n,r)= ... ile bulunur.

(10)

Simedy an A kademi PERMÜTASYON Örnek-6 P (6,4)+ 2. P(4,2) değeri kaçtır?

(11)

Simedy an A kademi PERMÜTASYON Örnek-7 2. P(n,2) + 72= P (2n,2) olduğuna göre, n kaçtır?

(12)

Simedy

an A

kademi PERMÜTASYON

A={ 1,2,3,4,5,6} kümesi veriliyor.

a) A kümesinin 3 elemanlı permütasyonlarının sayısı kaçtır?

b) A kümesinin 3 elemanlı permütasyonlarının kaç tanesinde 5 bulunur?

(13)

Simedy

an A

kademi PERMÜTASYON

6 kişi düz bir sıra boyunca kaç farklı şekilde sıralanabilir?

(14)

Simedy

an A

kademi PERMÜTASYON

Örnek-10

Kerem ile Aslı'nın da aralarında bulunduğu 7 kişilik bir grup düz bir sıra boyunca

a) Kaç farklı şekilde sıralanabilir?

b) Kerem ile Aslı uçlarda olması koşuluyla kaç farklı şekilde sıralanabilir?

c) Kerem ile Aslı'nın yan yana olması koşuluyla kaç farklı şekilde sıralanabilir?

(15)

Simedy

an A

kademi PERMÜTASYON

5 farklı fizik kitabı, 3 farklı matematik kitabı ve 4 farklı Türkçe kitabı bir rafa yerleştirilmek isteniyor.

a) Kaç farklı şekilde yerleştirilebilir?

b) Aynı dersler yan yana olmak üzere kaç farklı şekilde yerleştirilir?

(16)

Simedy

an A

kademi TEKRARLI PERMÜTASYON

Tekrarlı Permütasyon

n tane nesneden bazılarının aynı türden olduğu n tane elemanın farklı dizilişlerine ... permütasyon denir.

n tane nesne verilsin n1 tanesi ... n2 tanesi ...

nk tanesi ... olsun. Buna göre farklı sıralı dizilişlerinin sayısı: ...

(17)

Simedy

an A

kademi TEKRARLI PERMÜTASYON

"MARMARA" kelimesindeki harflerinin yerleri değiştirilerek yazılan anlamlı ya da anlamsız kelimeler yazılıyor.

a) Kaç farklı kelime yazılabilir?

b) M harfi ile başlayan kaç kelime yazılabilir?

c) M harfi ile başlayıp; R harfi ile biten kaç kelime yazılabilir?

d) M harfinden sonra R harfi gelen kaç kelime yazılabilir?

(18)

Simedy

an A

kademi TEKRARLI PERMÜTASYON

Örnek-13

Yukarıdaki şekilde A noktasından, D noktasına yalnızca sağa yukarı yönde hareket etmek koşuluyla çizgiler üzerinden giderek en kısa yoldan

a) Kaç farklı şekilde gidilebilir?

b) [BC] yolundan geçmesi koşuluyla kaç farklı şekilde gidilebilir? c) [BC] yolunan geçmemesi koşulyula kaç farklı şekilde gidilebilir?

A

B C

(19)

TYT-AYT | Sayma Yöntemleri

Permütasyon

SORU ÇÖZÜMÜ

Simedyan

(20)

Simedy

an A

kademi

SORU ÇÖZÜMÜ

SAYMA YÖNTEMLERİ- PERMÜTASYON

1.

Hakan gittiği bir lokantadaki menüde 4 farklı çorba, 3 farklı yemek, 4 farklı tatlı ve 3 farklı içecek olduğunu görüyor.

Buna göre, Hakan bu menüden 1 çorba, 1 yemek, 1 tatlıyı veya 1 çorba, 1 yemek, 1 içeceği kaç farklı şekilde isteyebilir?

(21)

Simedy

an A

kademi

SORU ÇÖZÜMÜ

SAYMA YÖNTEMLERİ- PERMÜTASYON

2.

(22)

Simedy

an A

kademi

SORU ÇÖZÜMÜ

SAYMA YÖNTEMLERİ- PERMÜTASYON

3.

Her biri 5 seçenekli olan 20 soruluk bir testin cevap anahtarı art arda aynı seçenek gelmemesi koşuluyla kaç farklı şekilde oluşturulabilir?

(23)

Simedy

an A

kademi

SORU ÇÖZÜMÜ

SAYMA YÖNTEMLERİ- PERMÜTASYON

4.

10 öğrencinin katıldığı bir sınavda, başarılı-başarısız durumu kaç farklı şekilde sonuçlanabilir?

(24)

Simedy

an A

kademi

SORU ÇÖZÜMÜ

SAYMA YÖNTEMLERİ- PERMÜTASYON

ÖSYM

Şekilde verilen düzgün altıgen şeklindeki parçalar ortadaki düzgün altıgene şekildeki gibi birleştirilmiştir.

Buna göre, elinde sarı, kırmızı, beyaz, lacivert ve yeşil renkte 5 boyası olan bir kişi, ortak kenarlı altıgenler farklı renkte olması koşuluyla kaç farklı şekilde boyanabilir?

(25)

Simedy

an A

kademi

SORU ÇÖZÜMÜ

SAYMA YÖNTEMLERİ- PERMÜTASYON

ÖSYM

A={ 2,3,4,6,8} kümesinin elemanları, yukarıdaki şekilde içinde harfler olan kutulara, her kutuya farklı bir rakam gelmesi ve a.b=c.d eşitliğini sağlamak koşuluyla kaç farklı şekilde yerleştirilebilir?

a e b

d c

(26)

Simedy

an A

kademi

SORU ÇÖZÜMÜ

SAYMA YÖNTEMLERİ- PERMÜTASYON

5.

P (n, (n-2))=12 olduğuna göre, n kaçtır?

(27)

Simedy

an A

kademi

SORU ÇÖZÜMÜ

SAYMA YÖNTEMLERİ- PERMÜTASYON

6.

(28)

Simedy

an A

kademi

SORU ÇÖZÜMÜ

SAYMA YÖNTEMLERİ- PERMÜTASYON

7.

4 kızın ve 3 erkeğin bulunduğu bir grup düz bir sıra boyunca

a) Kaç farklı şekilde sıralanabilir?

b) Kızlar kendi aralarında, erkekler kendi aralarında yan yana olması koşuluyla

kaç farklı şekilde sıralanabilir?

(29)

Simedy

an A

kademi

SORU ÇÖZÜMÜ

SAYMA YÖNTEMLERİ- PERMÜTASYON

SIRA SENDE

3 farklı Fizik kitabı ve 4 farklı Türkçe kitabını bir rafa Fizik kitapları yan yana gelmemesi koşuluyla kaç farklı şekilde dizilebilir?

(30)

Simedy

an A

kademi

SORU ÇÖZÜMÜ

SAYMA YÖNTEMLERİ- PERMÜTASYON

9.

A={1,2,3,4,5}

kümesinin elemanları kullanılarak yazılan rakamları farklı beş basamaklı sayıların kaçında 2 sayısı, 3 ün sağında 5 in solunda yer alır?

(31)

Simedy

an A

kademi

SORU ÇÖZÜMÜ

SAYMA YÖNTEMLERİ- PERMÜTASYON

10.

"2233544" sayısının rakamlarının yerleri değiştirilerek

a) Kaç farklı 7 basamaklı sayı yazılabilir?

(32)

Simedy

an A

kademi

SORU ÇÖZÜMÜ

SAYMA YÖNTEMLERİ- PERMÜTASYON

11.

Şekilde A noktasından B noktasına sadece oklar yönünde hareket etmek koşuluyla, en kısa yoldan kaç farklı şekilde gidilebilir?

A

(33)

Simedy

an A

kademi

SORU ÇÖZÜMÜ

SAYMA YÖNTEMLERİ- PERMÜTASYON

12.

Yukarıdaki T harfinden başlayarak E harfine kadar harfleri izleyerek kaç farklı "TÜRKİYE" kelimesi yazılabilir?

T E R R R İ İ İ K K K K Ü Ü Y Y

Referanslar

Benzer Belgeler

1 Mart’ta verilen kırmızı ve beyaz iple birbirine bağlanmış küçük bir süsleme olan baharın simgesi Mărțișor, insanların birbirlerine hediye olarak bir ipe dizilmiş

Bir çembere, dış bölgesindeki bir noktadan çizilen iki teğet arasındaki açı ile. bu açının gördüğü yay

Simedy an A kademi ÇEMBERDE AÇI SORU ÇÖZÜMÜ-1 10.. Simedy an A kademi ÇEMBERDE AÇI SORU

Simedy an A kademi ÇEMBERDE AÇI SORU ÇÖZÜMÜ-2 6. E ve F çemberlerin

Simedy an A kademi ÇEMDERDE UZUNLUK ÇEMBER |PA| ..... uzak- lıktaki kirişlerin

Bir açının bütünleri ile tümlerinin toplamı 160° olduğuna göre, bu açının ölçüsü kaç

Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında, gruptaki terim sayısı tek ise ortadaki sayı, çift ise ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasına o veri

B Dairesel pist üzerindeki aynı noktadan aynı anda zıt yönde hareket eden iki hareketli t süre sonra karşılaştıklarına göre :.. t

Bu denklemi sağlayan(x, y ) ikilisine denklemin çözümü

denkleminin biri pozitif diğeri negatif iki gerçel kökü olduğuna göre, m nin alabileceği değerlerin kümesi nedir

Bir toptancıda her biri 20 kg olan 6 paket, her biri 10 kg olan 5 paket vardır. Buna göre, bu paketlerden toplam ağırlığı 100 kg olan koliler yapılmak isteniyor. Bu koliler

Buna göre, Hadise bu marketten aldığı android işletim sistem- li olmayan yerli üretim telefon venn şemasında gösterilmek istenirse nasıl bir çizim yapılmalıdır?... Simedy an

parabolü 0x eksenini kesmediğine göre, k'nın en küçük tam sayı değeri kaçtır?.. çözüme alınır.. Bütün ifadeler ...

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ POLİNOMLAR SORU-7 P(x-2)=2x 2 -4x+3..

Simedy an A kademi TRİGONOMETRİ Konu Anlatımı Örnek-16 0<x<90° olmak üzere sinx-cosx sinx+cosx = 1 2 eşitliğini sağlayan, sinx değeri kaçtır?.. Simedy an A

D:9, çD:, 9çD biçiminde üç basamaklı doğal sayılar oluşturuluyor. Bu sayılar küçükten büyüğe sıralandığında 132, 241, 413 sayıları elde ediliyor. Buna göre, ç:

TEKNOMARIN POLIURETAN ZEMIN KAPLAMA (Güverte için) İki bileşenli poliüretan esaslı, yüksek parlaklıkta bir güverte zemin kaplamasıdır*. Kendinden yayılma

IUCN (Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği) tarafından nesli en fazla tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan 12 canlı türünden biri olarak kabul edilen

Plazmadaki faktör VIII aktivitesi ya yüzde şeklinde (normal insan plazmasına göreceli olarak) ya da Uluslararası Ünite (plazmadaki faktör VIII için olan Uluslararası

Göz/yüz koruması Özel koruyucu ekipmana gerek yoktur Ellerin korunması Özel koruyucu ekipmana gerek yoktur Cildin ve vücudun korunması Özel koruyucu ekipmana gerek yoktur

Karşıdan karşıya geçerken önce sola sonra sağa sonra tekrar sola bakarım. Yayalara yeşil ışık yandığında karşıdan

• Bilinen bir kalp ya da kan damarı hastalığınız varsa [ayrıca kontrol edilemeyen yüksek kan basıncı, konjestif kalp yetmezliği (kalbin vücudun

10) A kenti ile B kenti arasında 5 farklı yol, B kenti ile C kenti arasında 3 farklı yol vardır. Sınıf Matematik Konu Anlatımı.. 10.. SAYMA VE OLASILI SAYMA VE