• Sonuç bulunamadı

Soru Çözümü Üçgenlerde

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Soru Çözümü Üçgenlerde"

Copied!
9
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Üçgenlerde

Yardımcı Elemanlar

Soru Çözümü

(2)

ÜÇGENDE YARDIMCI ELEMANLAR

Simedyan Akademi

Soru Çözümü 1. B 3 E 2 D x C

)

ı ı

A ABC üçgeninde,[AC] dış açıortay [AE] ^ [AC]

|BE|= 3 cm |ED|=2 cm

olduğuna göre,

(3)

ÜÇGENDE YARDIMCI ELEMANLAR

Simedyan Akademi

Soru Çözümü 2. D C 3 ) A 4 B . 45º

ABC bir üçgen [AD] ^ [AB]

m(DAC)=45º |AD|= 3 cm |AB|= 4 cm

olduğuna göre, |AC| kaç cm'dir?

(4)

ÜÇGENDE YARDIMCI ELEMANLAR

Simedyan Akademi

Soru Çözümü 3. T 8 K A C B 6 ABC üçgeninde,

iç teğet çemberinin merkezi K dış teğet çemberinin merkezi T |AB|=8 cm

|BC|= 6 cm |AC|= 7 cm

olduğuna göre, |KT| kaç cm'dir?

(5)

ÜÇGENDE YARDIMCI ELEMANLAR

Simedyan Akademi

Soru Çözümü 4. .

)

ıı B C D 5

A ABC dik üçgen[BA] ^ [AC] [BD]: Açıortay |BC|-|AB|= 5 cm |AD|= 5 cm

oduğuna göre, |DC| kaç cm'dir?

(6)

ÜÇGENDE YARDIMCI ELEMANLAR

Simedyan Akademi

Soru Çözümü 5. ABC üçgeninde m(BAD)= m(DAC)=45º |AB|= 21 cm |AC|= 28 cm olduğuna göre, D A 21 28 C B

)

. . 45º 45º

a) |DC| - |BD| farkı kaç cm'dir? b) |AD| kaç cm'dir?

(7)

ÜÇGENDE YARDIMCI ELEMANLAR

Simedyan Akademi

Soru Çözümü 6. ) ) . . 4 8 7 A E B D C ABC üçgeninde, m(EDB)= m(ADC) |ED|= 4 cm |AD|= 8 cm |AE|= 7 cm olduğuna göre, |BE| kaç cm'dir?

é é

(8)

ÜÇGENDE YARDIMCI ELEMANLAR

Simedyan Akademi

Soru Çözümü HATIRLATMA 1: HATIRLATMA 2: HATIRLATMA 4: HATIRLATMA 3: ) ) ) .. ıı B C D A a= ... m(A)= 2a olduğunda

m(D)= ... ...[AD] dış ... iç kuralı dır.

b= ... ) ) ) D C A b A D C B ıı

)

..

)

) ) 2a .. ı ı )ı . .) ı A D C B a

(9)

ÜÇGENDE YARDIMCI ELEMANLAR

Simedyan Akademi

Soru Çözümü 7. A E D C B

)

)

ıı .. ) 30º 5 8 x ABC üçgeninde, [CD] dış açıortay [BD] iç açırotay m(BDC)=30º |AE|= 5 cm |AB|= 8 cm |ED|= x cm olduğuna göre, x kaç cm'dir? é

Referanslar

Benzer Belgeler

B Dairesel pist üzerindeki aynı noktadan aynı anda zıt yönde hareket eden iki hareketli t süre sonra karşılaştıklarına göre :.. t

Bu denklemi sağlayan(x, y ) ikilisine denklemin çözümü

denkleminin biri pozitif diğeri negatif iki gerçel kökü olduğuna göre, m nin alabileceği değerlerin kümesi nedir

Bir toptancıda her biri 20 kg olan 6 paket, her biri 10 kg olan 5 paket vardır. Buna göre, bu paketlerden toplam ağırlığı 100 kg olan koliler yapılmak isteniyor. Bu koliler

Buna göre, Hadise bu marketten aldığı android işletim sistem- li olmayan yerli üretim telefon venn şemasında gösterilmek istenirse nasıl bir çizim yapılmalıdır?... Simedy an

parabolü 0x eksenini kesmediğine göre, k'nın en küçük tam sayı değeri kaçtır?.. çözüme alınır.. Bütün ifadeler ...

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ POLİNOMLAR SORU-7 P(x-2)=2x 2 -4x+3..

Buna göre, elinde sarı, kırmızı, beyaz, lacivert ve yeşil renkte 5 boyası olan bir kişi, ortak kenarlı altıgenler farklı renkte olması koşuluyla kaç farklı