• Sonuç bulunamadı

Soru Çözümü Üçgende

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Soru Çözümü Üçgende"

Copied!
11
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Üçgende

Açı-Kenar Bağıntıları

Soru Çözümü

(2)

ÜÇGENDE AÇI-KENAR BAĞINTILARI

Simedyan Akademi

Soru Çözümü 1. A B C D x y p t z ) ) ) ) 33o 64o 54o 41o

Şekilde ABC ve BCD üçgen-lerinde verilen açı ölçüleri ve kenar uzunluklarına göre,

(3)

ÜÇGENDE AÇI-KENAR BAĞINTILARI

Simedyan Akademi

Soru Çözümü 2. A B C c a b 70o 43o ) )

Şekildeki ABC üçgeninde verilen açı ölçüleri ve kenar uzunluklarına göre; a,b ve c kenar uzunluklarını küçükten büyüğe doğru

(4)

ÜÇGENDE AÇI-KENAR BAĞINTILARI

Simedyan Akademi

Soru Çözümü 3. .D C B A 12 9

ABCD konveks (dış bükey) bir dörtgen

[AD] ^ [DC] |DC|=9 cm |AD|=12 cm

|BC| nin en küçük çift tam sayı değeri için, |AB| nin en büyük tam sayı değeri kaçtı?

(5)

ÜÇGENDE AÇI-KENAR BAĞINTILARI

Simedyan Akademi

Soru Çözümü

4. ) ABC üçgeninde verilen açı

ölçüsü ve kenar uzunluklarına göre, x in tam sayı değerleri kaç tanedir? 119o 5 cm x cm 4 cm A B C

(6)

ÜÇGENDE AÇI-KENAR BAĞINTILARI

Simedyan Akademi

Soru Çözümü 5. A B C ) a )a . . y x z

ABC üçgeninde verilen açı ölçüleri ve kenar uzunluklarına göre aşağıda verilenlerden kaç tanesi kesinlikle doğrudur?

I. y>x

II. y<x+z III. a<90º IV. z>x

(7)

ÜÇGENDE AÇI-KENAR BAĞINTILARI

Simedyan Akademi

Soru Çözümü 6. é . 4 3 A D x B C

ABC bir dik üçgen

m(BAC)=90o

|AB|=3 cm |AC|=4 cm

D Î ]BC[ olduğuna göre,

|AD|= x in alabileceği tam sayı değerleri kaç tanedir?

(8)

ÜÇGENDE AÇI-KENAR BAĞINTILARI

Simedyan Akademi

Soru Çözümü 7. 4 cm 6 cm 3 cm 4,5 cm

Yanda uzunlukları verilen dört çubuktan herhangi üçü seçilerek bir üçgen oluşturulmaya çalışılıyor. Buna göre, en fazla kaç farklı üçgen oluşturulabilir?

(9)

ÜÇGENDE AÇI-KENAR BAĞINTILARI

Simedyan Akademi

Soru Çözümü 8. A C B ıı ıı ıı 600 700 500

.

P

Şekildeki P noktasındaki su kuyusu; A, B ve C noktalarında bulunan üç eve eşit uzaklıktadır.

|AB|= 600 metre |AC|= 700 metre |BC|= 500 metre

olduğuna göre, C evinin su kuyusuna olan uzaklığının en büyük tam sayı değeri kaçtır?

(10)

ÜÇGENDE AÇI-KENAR BAĞINTILARI

Simedyan Akademi

Soru Çözümü I) |AE| + |ED|=|AB| II) m(BAD)=2.m(BCD) III) |BC|=|AD| IV) [AE] ^ [BC] V) |AB| > |DC| 9. ) ) ) 15º 60º 75º A B C D E

ABC ve ADC bir üçgen m(ADC)=75º

m(BCD)=15º m(ACB)=60º |AB|=|AD|

olduğuna göre, aşağıdakilerden kaç tanesi kesinlikle doğrudur?

é é

é

(11)

ÜÇGENDE AÇI-KENAR BAĞINTILARI

Simedyan Akademi

Soru Çözümü 10. A B D C x

ABC bir üçgen |BD|=|DC|

|AB|= 12 br |AC|= 16 br

olduğuna göre, |AD|= x hangi açık aralıktadır? 16

Referanslar

Benzer Belgeler

Masalsı bir ülkede yaşayan bir büyücü, sihirli bir çubuğu havaya attığında; çubuk, ülkede yaşayan herhangi üç kişinin yaşlarıyla ters orantılı olacak şekilde

yazalım. Verilen aletlerden hangisi en az elektrik tüketir? a) Ütü b) El feneri c) Hesap makinesi S4. Görsellerde verilen araçlar kullanım amaçlarına

1.. TEST 29  Dik Üçgen ve Pisagor Bağıntısı 7. şekilde verilen ve bir kenar uzunluğu 4 cm olan bir kare her adımda ok yönünde katla- narak IV. şekle dönüştürülüyor..

kunun üzerinde ortaya çıkacak ve gece yarısına yakın saatlerde güneybatı ufkundan batacak. Dünya’dan uzaklaşmaya devam eden Mars’ın parlaklığı her geçen

Çevresi 20 birim ve kısa kenarı 3 birim olan dikdörtgenin alanı kaç

[r]

Dik üçgende 90° nin karşısındaki kenara hipotenüs, diğer kenarlara dik kenar adı verilir.. Hipotenüs, üçgenin daima en uzun

İkizkenar üçgenlerde taban üzerindeki herhangi bir noktadan eşit kenarlara çizilen paralellerin toplamı eşit kenarlardan birinin uzunluğuna eşittir.. İkizkenar