• Sonuç bulunamadı

Soru Çözümü Üçgende

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Soru Çözümü Üçgende"

Copied!
9
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Üçgende

Açı-Kenar Bağıntıları

Soru Çözümü

(2)

ÜÇGENDE AÇI-KENAR BAĞINTILARI

Simedyan Akademi

Soru Çözümü 1. x A 8 C B 7 ABC üçgeninde x in tam sayı değerleri kaç tanedir?

(3)

ÜÇGENDE AÇI-KENAR BAĞINTILARI

Simedyan Akademi

Soru Çözümü 2. A 4 7 C 2x-1 B ABC üçgeninde x in tam sayı değerleri kaç tanedir?

(4)

ÜÇGENDE AÇI-KENAR BAĞINTILARI

Simedyan Akademi

Soru Çözümü 3. A B C x-3 x+3 2x-4 ABC üçgeninde |AB|= (x-3) cm |AC|= (2x-4) cm |BC|= (x+3) cm olduğuna göre, x in alabileceği rakam

(5)

ÜÇGENDE AÇI-KENAR BAĞINTILARI

Simedyan Akademi

Soru Çözümü 4. A B C D x 6 8 5 4 ABC ve BDC üçgenlerinde verilen kenar uzunluklarına göre, x in kaç tane tam sayı değeri vardır?

(6)

ÜÇGENDE AÇI-KENAR BAĞINTILARI

Simedyan Akademi

Soru Çözümü 5. A B C D 10 6 ABC üçgeninde, |AB|= 10 cm |AD|= 6 cm olduğuna göre,

Çevre (BDC) nin en küçük tam sayı değeri kaçtır?

(7)

ÜÇGENDE AÇI-KENAR BAĞINTILARI

Simedyan Akademi

Soru Çözümü 6. . A B D C E 4 7 ıı ıı ABC üçgeninde [ED] ^ [BC] |BD|=|DC| |EA|=4 cm

|AB|= 7 cm olduğuna göre, |EC| nin tam sayı değerleri kaç tanedir?

(8)

ÜÇGENDE AÇI-KENAR BAĞINTILARI

Simedyan Akademi

Soru Çözümü 7. A ıı ıı 5 5 . 12 B C x

Şekildeki ABC üçgeninde,

[AB] ^ [AC]

|AK|=|KB|=5cm |AC|=12 cm

|BC|=x cm olduğuna göre, x in tam sayı değerleri kaç tanedir?

(9)

ÜÇGENDE AÇI-KENAR BAĞINTILARI

Simedyan Akademi

Soru Çözümü 8. A B C D x 11 8 7

ABCD konveks (dış bükey) dört-geninde verilen kenar uzunluk-larına göre x in en büyük tam sayı değeri kaçtır?

Referanslar

Benzer Belgeler

SIRA SENDE Aşağıdaki şekilde karelerin içindeki sayıların çarpımı, çemberin içine; üçgenlerin içindeki sayınların toplamı ise beşge- nin içine yazılıyor. 3

ÇARPANLARA AYIRMA Simedyan Akademi Soru Çözümü 8..

toplamının sondan kaç basamağı

Bir x reel sayısının 3 sayısına olan uzaklığı, -7 sayısına olan uzak- lığına eşittir.Buna göre, |x| değeri kaçtır?..

Bu kütüphaneye önce her birinde a kişi bulunan b tane grup, sonra her birinde b kişi bulunan c tane grup girdiğinde turnike Şekil-2 deki

ifadelerindeki boş üçgenlerin içine (+), (-) ve (x) işaretlerinden sırasyıla hangileri yerleştirilirse;. I, II ve III numaralı ifadelerin sonuçları

Fakat, bu planda yapılacak kreş ve dikilecek ağaç sayısı yeterli bu- lunmamış ve önce her bir ilçeye yapılması planlanan kreş sayısın- dan 1 fazla sayıda kreş

ÜÇGENDE ALAN Simedyan Akademi Soru Çözümü-1 2.. ÜÇGENDE ALAN Simedyan Akademi Soru