• Sonuç bulunamadı

FONKSİYONLAR SORU ÇÖZÜMÜ 2

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "FONKSİYONLAR SORU ÇÖZÜMÜ 2"

Copied!
13
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

FONKSİYONLAR

SORU ÇÖZÜMÜ

(2)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ-2

FONKSİYON

1. A = {-1,0,2,3} ve B = {-4,-3,-1,1,3} kümeleri veriliyor.

f = A ® B fonksiyonu bire bir fonksiyon olduğuna göre, f(0) + f(2) . f(3)

(3)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ-2

FONKSİYON

2.

y = f(x) birim fonksiyon olmak üzere

(4)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ-2

FONKSİYON

3.

f sabit fonksiyon olmak üzere

(5)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ-2

FONKSİYON

4. f doğrusal fonksiyon

(6)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ-2

FONKSİYON

5.

y = f(x) doğrusal fonksiyon olmak üzere

(7)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ-2

FONKSİYON

6.

y = f(x) fonksiyonunun grafiği y eksenine göre, simetriktir. x2.f(x)+2f(-x) = 3x2-2 olduğuna göre, f(-3) değeri kaçtır ?

(8)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ-2

FONKSİYON

7. f(x) = g(x) =

fonksiyonları veriliyor. Buna göre, f(f(2)-g(3)) değeri kaçtır ? 2x+1, x tek sayı x2-3, x çift sayı 3x-1, x tek sayı x2+1, x çift sayı 567 567

(9)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ-2

FONKSİYON

8. f: R® R ve g: R® R (f+g)(x) = x+2

(10)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ-2

FONKSİYON

9. f(x) = 4x-3 g(x) = x2+x-1 fonksiyonları tanımlanıyor.

(11)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ-2

FONKSİYON

10.

(12)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ-2

FONKSİYON

11. f(x) = x+2 2

(13)

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ-2

FONKSİYON

12. I : R—>R parçalı fonksiyon f(x) =

Buna göre, (fof) (ñ3

3 ) değeri kaçtır ? 2x+3, x rasyonel

x2, x rasyonel değilse

Referanslar

Benzer Belgeler

ÇARPANLARA AYIRMA Simedyan Akademi Soru Çözümü-3 11..

Simedy an A kademi ÇEMBERDE AÇI SORU ÇÖZÜMÜ-1 10.. Simedy an A kademi ÇEMBERDE AÇI SORU

Simedy an A kademi ÇEMBERDE AÇI SORU ÇÖZÜMÜ-2 6. E ve F çemberlerin

toplamının sondan kaç basamağı

C={Gözlüklü öğrenciler} kümesi 3 ile bölünebilen rakamlar D={ Gözlüksüz öğrenciler} kümesi 2 ile bölünebilen rakamlar olarak tanımlanıyor. Buna göre, (B ÈD) ı

ifadesinin alabileceği en küçük değer bulunurken her bir mutlak değerin içini sıfır yapan x değeri bulunur. Bulunan

Bir x reel sayısının 3 sayısına olan uzaklığı, -7 sayısına olan uzak- lığına eşittir.Buna göre, |x| değeri kaçtır?..

A ve B sınıflarındaki toplam öğrenci sayısı 65 olduğuna göre, B sınıfındaki öğrenci sayısı kaçtır?.. ORAN