• Sonuç bulunamadı

ÜÇGENDE ALAN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ÜÇGENDE ALAN"

Copied!
7
2
0
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

ÜÇGENDE ALAN

Soru Çözümü

1

(2)

ÜÇGENDE ALAN

Simedyan Akademi

Soru Çözümü-1

1. ABC dik üçgen

[AB] ^ [BC] |AB|=10 cm |DC|= 8 cm

olduğuna göre;

Alan (A¿DC) kaç cm2 dir? 8

10

D A

(3)

ÜÇGENDE ALAN

Simedyan Akademi

Soru Çözümü-1 2. m(AéBD)=45o [AE] ^ [ED] |AB|=7ñ2 cm |CD|= 4 cm olduğuna göre,

|AE|.|ED| çarpımı kaç cm2 dir? C A B E D 4 . 7ñ2 45o )

(4)

ÜÇGENDE ALAN

Simedyan Akademi

Soru Çözümü-1 3. )ı ı . A B 3 D 5 C

ABC dik üçgen [AB] ^ [BC]

[AD]: Açıortay |BD|= 3 cm

|DC|= 5 cm

olduğuna göre,

(5)

ÜÇGENDE ALAN

Simedyan Akademi

Soru Çözümü-1 4. . 8 6 A B C 2 D ABD üçgeninde; [BA] ^ [AC] |AB|= 8 cm |AC|= 6 cm |CD|= 2 cm olduğuna göre,

(6)

ÜÇGENDE ALAN

Simedyan Akademi

Soru Çözümü-1 5. A B C D E F 6 9 8 [AE] Ç [DC]= {F}

ABE ve BDC birer üçgen.

Taralı bölgelerin alanları eşittir.

Verilen kenar uzunluklarına göre, |EC| kaç br’dir?

(7)

ÜÇGENDE ALAN

Simedyan Akademi

Soru Çözümü-1 6. ABC üçgeninde; 3.|BD|=|DC| |AE|=|EC|

Alan (A¿DE) - Alan (A¿BD)= 8 cm2

olduğuna göre,

Alan (A¿BC) kaç cm2 dir? ıı ıı E D C B A

Referanslar

Benzer Belgeler

ÜÇGENDE AÇI-KENAR BAĞINTILARI Simedyan Akademi Soru Çözümü 1... ÜÇGENDE AÇI-KENAR BAĞINTILARI Simedyan Akademi Soru

Yanda uzunlukları verilen dört çubuktan herhangi üçü seçilerek bir üçgen oluşturulmaya çalışılıyor. Buna göre, en fazla kaç farklı

Bir çembere, dış bölgesindeki bir noktadan çizilen iki teğet arasındaki açı ile. bu açının gördüğü yay

Simedy an A kademi ÇEMBERDE AÇI SORU ÇÖZÜMÜ-1 10.. Simedy an A kademi ÇEMBERDE AÇI SORU

Simedy an A kademi ÇEMBERDE AÇI SORU ÇÖZÜMÜ-2 6. E ve F çemberlerin

Simedy an A kademi ÇEMDERDE UZUNLUK ÇEMBER |PA| ..... uzak- lıktaki kirişlerin

Bir açının bütünleri ile tümlerinin toplamı 160° olduğuna göre, bu açının ölçüsü kaç

Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında, gruptaki terim sayısı tek ise ortadaki sayı, çift ise ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasına o veri

B Dairesel pist üzerindeki aynı noktadan aynı anda zıt yönde hareket eden iki hareketli t süre sonra karşılaştıklarına göre :.. t

Bu denklemi sağlayan(x, y ) ikilisine denklemin çözümü

denkleminin biri pozitif diğeri negatif iki gerçel kökü olduğuna göre, m nin alabileceği değerlerin kümesi nedir

[r]

Bir toptancıda her biri 20 kg olan 6 paket, her biri 10 kg olan 5 paket vardır. Buna göre, bu paketlerden toplam ağırlığı 100 kg olan koliler yapılmak isteniyor. Bu koliler

Buna göre, Hadise bu marketten aldığı android işletim sistem- li olmayan yerli üretim telefon venn şemasında gösterilmek istenirse nasıl bir çizim yapılmalıdır?... Simedy an

parabolü 0x eksenini kesmediğine göre, k'nın en küçük tam sayı değeri kaçtır?.. çözüme alınır.. Bütün ifadeler ...

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ POLİNOMLAR SORU-7 P(x-2)=2x 2 -4x+3..

Buna göre, elinde sarı, kırmızı, beyaz, lacivert ve yeşil renkte 5 boyası olan bir kişi, ortak kenarlı altıgenler farklı renkte olması koşuluyla kaç farklı

Simedy an A kademi TRİGONOMETRİ Konu Anlatımı Örnek-16 0<x<90° olmak üzere sinx-cosx sinx+cosx = 1 2 eşitliğini sağlayan, sinx değeri kaçtır?.. Simedy an A

D:9, çD:, 9çD biçiminde üç basamaklı doğal sayılar oluşturuluyor. Bu sayılar küçükten büyüğe sıralandığında 132, 241, 413 sayıları elde ediliyor. Buna göre, ç:

Bir üçgenin alanını bulmak için kullanılabilecek formüllerden

Simedyan Akademi.. ÜÇGENDE YARDIMCI ELEMANLAR Simedyan Akademi Soru Çözümü 1.. ÜÇGENDE YARDIMCI ELEMANLAR Simedyan Akademi Soru Çözümü 2.. ÜÇGENDE YARDIMCI ELEMANLAR

Masalsı bir ülkede yaşayan bir büyücü, sihirli bir çubuğu havaya attığında; çubuk, ülkede yaşayan herhangi üç kişinin yaşlarıyla ters orantılı olacak şekilde

Günahkâr kimsenin güvenip dayandığı “koruyucu” ya da “destekleyici” güçler (zenginlik, soy-sop, zürriyet genişliği gibi) gözle görünür şeyler olabileceği