• Sonuç bulunamadı

Cebirsel ifadelerde işlemler konu anlatımı

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Cebirsel ifadelerde işlemler konu anlatımı"

Copied!
3
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Cebirsel İfadelerle İşlemler Konu Anlatımı

2x cebirsel ifadesinde; x e değişken, 2 ye bu terimin kat sayısı denir.

Bir cebirsel ifadede harfleri ve harflerin

kuvvetleri aynı olan terimlere benzer terim denir. Benzer terimlerin kat sayılarının aynı ya da farklı olması önemli değildir.

1. Toplama İşlemi

Cebirsel ifadelerde toplama işlemi yapılırken; 1. benzer terimler bir araya getirilir

(gruplandırılır);

2. bir araya getirilen terimler ortak çarpan parantezine alınarak işleme devam edilir.

(2)

Çözüm:

2. Çıkarma İşlemi

Cebirsel ifadelerde çıkarma işlemi toplama işlemine benzer biçimde yapılır.

Parantezin önündeki; “

” işareti

parantezin içindeki terimlerin işaretini

değiştirir.

3. Çarpma İşlemi

Cebirsel ifadelerde çarpma işlemi

yaparken çarpma işleminin toplama işlemi

üzerine dağılma özelliğinden faydalanırız.

(3)

Çözüm:

Çözüm:

Referanslar

Benzer Belgeler

Tümler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin 3 katından 10 derece fazla olduğuna göre, Küçük olan açının ölçüsü kaç derecedir?..

(12! + 1) sayısıyla (12! +11) sayısı arasında kaç tane asal sayı vardır?...

Faktöriyelli işlemlerde sadeleştirme yapmak için büyük sayıyı küçük sayıya kadar

Her iki dersten geçen 6 kişi, her iki dersten kalan 3 kişi olduğuna göre, Türkçe dersinden geçip, Matematik dersinden kalan kaç kişi vardır?..

Bir kümenin alt küme sayısı ile özalt küme sayısının toplamı 63 olduğuna göre, kümenin eleman sayısı

Ondalıklı sayılarda toplama ve çıkarma işlemi yapılırken virgüller .... ONDALIKLI SAYILAR Alıştırmalar Simedyan Akademi Örnek 1 2,72 1,4 +.. işleminin sonucu

Buna göre, A stan- dardında numara değeri 38 olan bir ayakkabının, B standardındaki. numara

olduğuna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle