Cebirsel ifadelerde işlemler konu anlatımı

Tam metin

(1)

Cebirsel İfadelerle İşlemler Konu Anlatımı

2x cebirsel ifadesinde; x e değişken, 2 ye bu terimin kat sayısı denir.

Bir cebirsel ifadede harfleri ve harflerin

kuvvetleri aynı olan terimlere benzer terim denir. Benzer terimlerin kat sayılarının aynı ya da farklı olması önemli değildir.

1. Toplama İşlemi

Cebirsel ifadelerde toplama işlemi yapılırken; 1. benzer terimler bir araya getirilir

(gruplandırılır);

2. bir araya getirilen terimler ortak çarpan parantezine alınarak işleme devam edilir.

(2)

Çözüm:

2. Çıkarma İşlemi

Cebirsel ifadelerde çıkarma işlemi toplama işlemine benzer biçimde yapılır.

Parantezin önündeki; “

” işareti

parantezin içindeki terimlerin işaretini

değiştirir.

3. Çarpma İşlemi

Cebirsel ifadelerde çarpma işlemi

yaparken çarpma işleminin toplama işlemi

üzerine dağılma özelliğinden faydalanırız.

(3)

Çözüm:

Çözüm:

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :