• Sonuç bulunamadı

Konu Anlatımı

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Konu Anlatımı"

Copied!
11
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Üçgende

Açı- Kenar Bağıntıları

Konu Anlatımı

(2)

ÜÇGENDE AÇI - KENAR BAĞINTILARI

Üçgen Eşitsizliği

Simedyan Akademi

Üçgenin Çizilebilme Koşulu

A C a b c B ...< a < ... ...< b < ... ...< c < ...

(3)

ÜÇGENDE AÇI - KENAR BAĞINTILARI Alıştırmalar

Simedyan Akademi

Örnek 1 A C B x 2 3

ABC üçgeninde verilen kenar uzunluklarına göre, x in tam sayı değerleri

(4)

ÜÇGENDE AÇI - KENAR BAĞINTILARI Alıştırmalar

Simedyan Akademi

Örnek 2 9 5 x 6 7 C B A D ABC ve BCD üçgenlerinde verilen kenar uzunluklarına göre, x in tam sayı değerleri kaç tanedir?

(5)

ÜÇGENDE AÇI - KENAR BAĞINTILARI Alıştırmalar

Simedyan Akademi

Örnek 3 A C B 4x-1 2x-3 x+7

ABC üçgeninde; verilen kenar uzunluklarına

göre, x in alabileceği tam sayı değerleri kaç tanedir?

(6)

ÜÇGENDE AÇI - KENAR BAĞINTILARI Alıştırmalar

Simedyan Akademi

Örnek 4 A B D C 7 3

ABC bir üçgen

Verilen kenar uzunluklarına

göre, ADC üçgeninin çevresinin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır?

(7)

ÜÇGENDE AÇI - KENAR BAĞINTILARI Alıştırmalar

Simedyan Akademi

Örnek 5 D E C 13 B F A ıı ıı s s ABC üçgeninde, [CD] ve [BD] kenarortaylar |BC|=13 cm olduğuna göre, Çevre (ADFE) nin en küçük tam sayı değeri kaçtır?

(8)

ÜÇGENDE AÇI - KENAR BAĞINTILARI Alıştırmalar

Simedyan Akademi

Örnek 6 . A 9 C ıı ıı D B 7 E x ABC üçgeninde [ED] ^ [BC] |BD|=|DC| |BE|= 7 cm

|AC|= 9 cm olduğuna göre, |AE|= x in tam sayı değerleri kaç tanedir?

(9)

ÜÇGENDE AÇI - KENAR BAĞINTILARI Kırık Çizgi Kuralı

Simedyan Akademi

D B C A E F G k t z y x ABC üçgeninde, ... < x+y+z+t+k < ...

(10)

ÜÇGENDE AÇI - KENAR BAĞINTILARI Alıştırmalar

Simedyan Akademi

Örnek 7 A D C B 5 4 2 x

Şekildeki dış bükey (konveks) dörtgende verilen kenar

uzunluklarına göre, x in doğal sayı değerleri kaç tanedir?

(11)

ÜÇGENDE AÇI - KENAR BAĞINTILARI Alıştırmalar

Simedyan Akademi

Örnek 8 A D 6 7 C B

D noktası ABC üçgeninin iç bölge-sindedir.

Çevre (ABC) nin en küçük tam sayı değeri: a,

Çevre (BDC) nin en büyük tam sayı değeri: b

ve verilen kenar uzunluklarına göre, b-a farkı kaçtır?

¿ ¿

Referanslar

Benzer Belgeler

3. 90° katlanmış duvara monte şekildeki masanın B köşesi duvardan 22 cm, C köşesi duvardan 20 cm uzaktadır.. Bahçesine korkuluk yapmak isteyen Korkut boyutları 5 cm ve 2475

Serpil Öğretmen öğrencisi Kerem’den 20 cm uzunluğundaki bir çubuktan iki kesim yaparak elde edeceği üç parça ile bir üçgen yapmasını istiyor.. Elde edilecek

5. B) Yamuğun bütün kenar uzunlukları birbirinden C) İç açılarının toplamı 180 derecedir. Yandaki dikdörtgenle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?. A) IABI =ICBI

Bu iki üçgenin çevreleri toplamı 15 cm olduğuna göre, çevresi daha küçük olan üçgenin çevresi kaç cm'dir?.. ÜÇGENDE BENZERLİK Alıştırmalar Simedyan Akademi

köşeleri ile ağırlık merkezi olan G nok- tası arasına çıtalar konuluyor. [BA]

karşısında büyük kenar bulunur. Şekilde verilen açı ölçülerine göre en uzun kenar hangi kenardır?. 3. Sınıf Matematik

Bir üçgende ölçüsü büyük olan açının karşısındaki kenar uzunluğu, ölçüsü küçük olan açının karşısındaki kenar uzunluğundan daha büyüktür.. Tersi

f (x) = cos x fonksiyonun grafi˘ gi π birim sa˘ ga kaydırılır, dikey olarak 5 katsayısı ile uzatılır, x−eksenine g¨ ore yansıtılır ve son olarak 1 birim a¸sa˘