Makro ekonomik sorunlar ve çözüm yolları

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Ankara Üniversitesi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Açık Ders Malzemeleri

Ders izlence Formu

Dersin Kodu ve İsmi EBH132 Ekonomi II Dersin Sorumlusu Öğr. Gör. Uğur DEMİR

Dersin Düzeyi Önlisans

Dersin Kredisi 2

Dersin Türü

Dersin İçeriği

Makro iktisat terimleri;

Milli gelir ve hesaplanması;

Makro ekonomik sorunlar ve çözüm yolları;

Ekonomik büyüme ve refah

Dersin Amacı Öğrencinin makro ekonomik terimleri öğrenmesi, makro ekonomik mekanizmaları anlaması, makro ekonomik koşulları irdelemesi amaçlanmaktadır

Dersin Süresi 2 saat

Eğitim Dili Türkçe

Ön Koşul Yok

Önerilen Kaynaklar BOCUTOĞLU Ersan, BERBER Metin, Genel İktisada Giriş, 2013, 3. Baskı Ekin Basın Yayın Dağıtım

Dersin Kredisi (AKTS) 3

Laboratuvar Yok

Diğer-1

Figure

Updating...

References

Related subjects :