Delegationsbeslut anmälda till regionstyrelsen 2018-10-31

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2018-10-31 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-484 0.1

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Henrik Berg

Delegationsbeslut anmälda till regionstyrelsen 2018-10-31

Dnr 3625-2018

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att godkänna förteckning över delegationsbeslut.

Ärendet

Regionstyrelsens vice ordförande

 Yttrande över EU-kommissionens förslag till reform av den gemen- samma jordbrukspolitiken, dnr 3708-2018

Regiondirektören

 Förlängning av anställning av HR-direktör, dnr 3625-2018 Verksamhetschefen för upphandling

 Beslut att anta leverantörer 2018-08-27 – 2018-09-25 Avdelningen för regional utveckling

 Delegationsbeslut 2018-09-07 – 2018-09-30

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :