Delegationsbeslut anmälda till regionstyrelsen 2020-09-15

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2020-09-15 Sida 1 (2)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-944 0.10

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Henrik Berg

Delegationsbeslut anmälda till regionstyrelsen 2020-09-15

Dnr 873-2020

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar godkänna redovisade delegationsbeslut.

Ärendet

Följande delegationsbeslut redovisas:

Regionstyrelsens ordförande

Svar på remissen ”En översyn av regleringen för tjänstepensionsföre- tag”, dnr 682-2020

Svar på remissen ”Framtidens teknik i omsorgens tjänst”, dnr 522-2020

 Uppsägning av medlemskap i Sveriges Ekokommuner, dnr 230-2020

 Remissyttrande till JO, transport av vårdintyg med polishandräckning, dnr 620-2020

Regiondirektören

 Avskrivning av kundfordringar, april 2020

 Dispens för avrop av inhyrd vårdpersonal – Länssjukvård, kirurgen/uro- logen

 Dispens för avrop av inhyrd vårdpersonal – Ambulansen

 Dispens för avrop av inhyrd vårdpersonal – Barnkliniken, Gällivare sjukhus

 Dispens för avrop av inhyrd vårdpersonal – Dialysen, Kiruna sjukhus

 Dispens för avrop av inhyrd vårdpersonal – Barnmorska, Kiruna hälso- central

 Dispens för avrop av inhyrd vårdpersonal – Sjuksköterskor, akuten Sun- derby sjukhus

 Dispens för avrop av inhyrd vårdpersonal – Ambulansen, Arvidsjaur häl- socentral

 Beslut om förlikning enligt mål i Luleå Tingsrätt Ekonomi- och planeringsdirektören

 Avskrivning av kundfordringar, april 2020

 Avskrivning av kundfordringar, maj 2020

 Avskrivning av kundfordringar, juni 2020

 Avskrivning av kundfordringar, juli 2020

 Avskrivning av kundfordringar, augusti 2020

 Mottagande av donation till lekterapin vid Sunderby sjukhus, dnr 1176- 2020

(2)

Sida 2 (2)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-944 0.10

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Henrik Berg

 Mottagande av donation till medicinrehabkliniken vid Piteå sjukhus, dnr 924-2020

HR-direktören

 Beslut om avskedande 2020-07-09

 Beslut om avskedande 2020-08-27 Divisionschefer Närsjukvård

 Avslag på begäran om utlämnande av allmänna handlingar – ambulans- rapporter maj 2020, dnr 1-2020

Förhandlingschefen

 Beslut vid förhandling enligt 64 § MBL Verksamhetschefen för upphandling

 Upphandlingsbeslut 2020-05-15 – 2020-08-19

Länschefen för länsenheten Särskilt stöd/Funktionshinder

 Beslut om insatser enligt LSS maj-augusti 2020 Bilagor:

Remissyttrande ”En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag”

Remissyttrande ”Framtidens teknik i omsorgens tjänst”

Uppsägning av medlemskap i Sveriges Ekokommuner Regiondirektörens avskrivning av kundfordringar, april 2020

Ekonomi- och planeringsdirektörens avskrivning av kundfordringar, april - augusti 2020

Mottagande av donation till lekterapin vid Sunderby sjukhus Mottagande av donation till medicinrehabkliniken vid Piteå sjukhus Delegationsbeslut upphandling 2020-05-15 – 2020-08-19

Beslut om insatser enligt LSS maj-augusti 2020

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :