Delegationsbeslut anmälda till regionstyrelsen 2021-05-05

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2021-05-05 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-1184 0.1

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Henrik Berg

Delegationsbeslut anmälda till regionstyrelsen 2021-05-05

Dnr 531-2021

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar godkänna redovisade delegationsbeslut.

Ärendet

Följande delegationsbeslut redovisas:

Regionstyrelsens ordförande

 Beslut om omplacering av personal från privat aktör verksam inom vårdvalet till regionens covid-vård i Gällivare, dnr 65-2021

 Remissyttrande – Statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg

Verksamhetschefen för upphandling

 Beslut om upphandling 2021-02-26 – 2021-03-30 Bilagor:

Beslut om omplacering av personal från privat aktör verksam inom vårdvalet till regionens covid-vård i Gällivare

Remissyttrande – Statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg

Beslut om upphandling 2021-02-26 – 2021-03-30

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :