• Sonuç bulunamadı

3.SORU 6.SORU 5.SORU 2.SORU 4.SORU 1.SORU FONKSİYON SORULARI www.matematikkolay.net

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "3.SORU 6.SORU 5.SORU 2.SORU 4.SORU 1.SORU FONKSİYON SORULARI www.matematikkolay.net"

Copied!
10
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

1.SORU

 

 

 

1 2 3 4

A {a, b, c} ve B {1, 2, 3, 4}

olduğuna göre, aşağıdaki ilişkilerden hangisi A'dan B'ye bir fonksiyondur?

A) (a, 4), (b, 1) B) (c, 3)

C) (a, 2), (b, 1), (c, 3), (b, 4) D) (a, 2),

 

 

 

 

 

 

 

1

(b, 2), (c, 4) E)   (a, 0), (b, 1), (c, 2)

2.SORU

Yukarıda verilen f : A B fonksiyonuna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) f(a) f(b) 4 B) s(f(A)) 3 C) B f(A) {2, 5} D) f(b) f(c)

E) f(A) B

  

  

3.SORU

A {a, b, c} ve B {0, 1, 2, 3}

kümeleri veriliyor. Buna göre, A kümesinden B kümesine tanımlı kaç farklı fonksiyon yazlır?

A) 12 B) 36 C) 64 D) 81 E) 100

 

4.SORU

x2 2 I. f : R R, f(x)

x 1 II. g : Z R, g(x) x 4 III. h: N R, h(x) 2x IV. k : Z R, k(x) 2

x 3 V. r : N Z, r(x) 1

x 4

Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi fonksiyondur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

  

  

 

 

 

5.SORU

f : R R f(x) x 1 3

olduğuna göre, f( 2) f(0) f(8) toplamının değeri kaçtır?

A) 1 B) 0 C) 1 D) 2 E) 3

  

  

6.SORU

f : [ 2, 5] R f(x) 3x 4

olduğuna göre, f(x) in görüntü kümesi aşağıdakiler - den hangisidir?

A) [ 6, 7] B) [ 7, 8] C) [ 8, 9]

D) [ 9, 10] E) [ 10, 11]

   

  

 

(2)

7.SORU

2

2 2 2

2 2

f : R R f(x) x x 2

olduğuna göre, f(x 1) fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A) x x 2 B) x x 4 C) x 3x 2

D) x 2x 5 E) x 4x 3

   

     

   

8.SORU

f(2x 1) x2 mx 2

fonksiyonu veriliyor. f(3) 12 olduğuna göre, m kaç- tır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

   

9.SORU

f(x 2) f(x) x 1 ve f(1) 3 olduğuna göre, f(17) kaçtır?

A) 69 B) 71 C) 73 D) 75 E) 77

    

10.SORU

f(x 1) x.f(x) ve f(2) 5 olduğuna göre, f(10) kaçtır?

A) 9! B) 5.9! C) 10! D) 2.10! E) 5.10!

  

11.SORU f(x) x

2x 3

olduğuna göre, f(x 2) fonksiyonunun f(x) türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

3f(x) 1 7f(x) 2 5f(x) 2

A) A) A)

5f(x) 1 8f(x) 1 7f(x) 1

3f(x) 1 8f

D) E) 8f(x) 2

 

  

  

(x) 3 5f(x) 1

12.SORU

x 1

2 2

2 2 2

f(x) 3

olduğuna göre, f(2x 1) fonksiyonunun f(x) türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

f (x) f (x)

A) B) C) f (x) D) 3.f (x) E) 9.f (x)

9 3

(3)

13.SORU

Yukarıdakilerden hangileri örten, hangileri içine fonksiyondur?

İçine Fonksiyon Örten Fonksiyon A) I, II III, IV

B) I, IV II, III C) I, III II, IV D) II, III I, IV E) II, IV I, III

14.SORU

2 3

Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi ya da hangileri birebir fonksiyondur?

I. f : R R f(x) 3x 4 II. f : R R g(x) x 8 III. f : Z Z h(x) x 1

A) I ve II B) I ve III C) II ve III

  

  

  

D) Yalnız I E) I, II ve III

15.SORU

Yukarıda verilen A ve B kümelerine göre, f(a) 3 olacak şekilde, A dan B ye kaç farklı birebir fonksiyon oluşturulabilir?

A) 6 B) 9 C) 10 D) 12 E) 24

16.SORU

f(x) 4x 1 3 ax

fonksiyonu sabit fonksiyon olduğuna göre, a kaçtır?

A) 12 B) 16 C) 20 D) 24 E) 30

 

17.SORU

3 2

A {1, 2, 3} ve B {4, 20, 48} kümelerine göre, f : A B f(x) x 9x 6

g : A B g(x) ax 2x

fonksiyonları eşit olduğuna göre, a kaçtır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

 

   

  

(4)

f(x) birim fonksiyondur.

f(3x 2) (a 2)x b 3 olduğuna göre, f(a b) kaçtır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

    

19.SORU

f(x) doğrusal fonksiyondur.

f( 2) 9 f(1) 3

olduğuna göre, f(7) kaçtır?

A) 14 B) 16 C) 18 D) 20 E) 27

  

20.SORU

2

f(x) çift fonksiyondur.

3f(x) 2f( x) 3x 7 olduğuna göre, f(5) kaçtır?

A) 75 B) 82 C) 87 D) 92 E) 97

   

5 2 2

f(x) fonksiyonu orjine göre simetriktir.

f(x) x ax 5x 3x b olduğuna göre, f(2) kaçtır?

A) 25 B) 32 C) 38 D) 41 E) 45

    

22.SORU

2

x 5 , x 0

f(x)

x 5 , x 0

olduğuna göre, f( 3) f(0) f(3) kaçtır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

  

   

  

23.SORU

f {(0, 1), (1, 2), (2, 3), (3, 4)}

g {( 1, 1), (1, 3), (3, 5), (5, 7)}

fonksiyonlarına göre, (f 2g) fonksiyonu aşağıda - kilerden hangisidir?

A) {( 2, 3), (2, 8), (8, 13), (13, 18)}

B) {(0, 3), (1, 8), (2,

 

13), (3, 18)}

C) {(2, 8), (8, 13), (13, 18)}

D) {(1, 8), (3, 14)}

E) {(3, 18)}

(5)

24.SORU f(x) x3 1 g(x) x 2

fonksiyonlarına göre, f g (2) kaçtır?

f.g

3 1 2

A) 0 B) 7 C) D) E)

28 18 15

 

 

 

 

 

25.SORU f(x) 3x 6

fonksiyonu aşağıdakilerden hangisinde doğru gös- terilmiştir?

 

26.SORU

Yukarıdaki şekilde y f(x) fonksiyonunun grafiği ve - rilmiştir.

Buna göre, f(1) f(5) toplamı kaçtır?

A) 4 B) 3 C) 2 D) 1 E) 0

   

27.SORU

Yukarıda verilen parçalı fonksiyonun kuralı aşağıda- kilerden hangisinde doğru gösterilmiştir?

x 2 x 1 x 2 x 1

A) B)

3 2x x 1 3 2x x 1

x 2 x 1 x 2 x 1

C) D)

3 2x x 1 3 2x x 1

   

 

     

 

   

 

     

 

x 2 x 1

E)

2 3x x 1

 

  

(6)

Yukarıdaki grafik y f(x) fonksiyonuna aittir.

f(3) f( 5)

Buna göre, kaçtır?

f(0) f( 6)

2 1 2

A) B) C) 0 D) E) 1

3 3 3

 

 

 

29.SORU

Yukarıdaki grafik y f(x 2) fonksiyonuna aittir.

Buna göre, f(1) 2.f( 1) 3.f( 4) kaçtır?

A) 12 B) 20 C) 24 D) 28 E) 36

 

   

Aşağıda verilen grafiklerden hangisi fonksiyon belirtmez?

31.SORU

Yukarıda grafiği verilen fonksiyonun tanım ve görün- tü kümesi hangisinde doğru gösterilmiştir?

Tanım Kümesi Görüntü Kümesi A) [ 4, 5] [ 1, 6]

B) [ 2, 3] [0, 6]

C) [ 2, 5] [

 

 1, 4]

D) [ 4, 3] [1, 6]

E) [ 4, 5] [ 1, 4]

 

(7)

32.SORU

Yukarıdaki grafik y f(x) fonksiyonuna aittir.

Buna göre, f(x) 0 denkleminin kaç kökü vardır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

33.SORU

Yukarıdaki grafikleri verilen fonksiyonlardan hangi - leri 1 -1 (birebir) fonksiyondur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III

34.SORU

2

2 2 2

f(x) 2x 1 ve g(x) x 5

olduğuna göre, (fog)(x) bileşke fonksiyonu nedir?

A) x 3 B) x 2x 6 C) 2x 11

   

   

35.SORU

f(x) x2 3 ve g(x) 6 x (fog)(2)

olduğuna göre, kaçtır?

(gof)(2)

6 8 11 13

A) 1 B) C) D) E)

5 7 13 5

   

36.SORU

(fog)(x) 3f(x) g(x) f(x) 4x 3

olduğuna göre, g(8) kaçtır?

A) 30 B) 32 C) 35 D) 45 E) 55

 

 

37.SORU

2

f(x 1) 2x 3 g(3x) x 5 h(x 3) x 2

olduğuna göre, (fogoh)(2) kaçtır?

A) 12 B) 10 C) 9 D) 7 E) 4

  

 

  

    

38.SORU

5g(x) 1 (fog)(x)

3

olduğuna göre, f( 2) kaçtır?

A) 6 B) 4 C) 3 D) 2 E) 6

 

  

(8)

f(x 2) 6

f(2 g(x 1)) ve g(4) 1 x 2

olduğuna göre, f(3) kaçtır?

A) 3 B) 1 C) 1 D) 3 E) 5

     

 

40.SORU

Yukarıdaki şekilde y=f(x) ve y=g(x) fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir.

olduğuna göre, (fofog)(1) (gofog)( 2) kaçtır?

A) 6 B) 4 C) 3 D) 2 E) 6

 

  

41.SORU

f(x) 3x 5

fonksiyonun tersi aşağıdakilerden hangisidir?

x 3 3 x x 5

A) B) C)

5 5 3

5 x x 5

D) E)

3 3

  

  

 

f(x) 3x 5

2x 4

fonksiyonun tersi aşağıdakilerden hangisidir?

4x 5 4x 5 4x 5

A) B) C)

2x 3 3 2x 2x 4

2x 4 2x 5

D) E)

3x 5 3x 4

 

   

  

 

 

43.SORU

 

1 1

f ( 2,5), ( 1, 3), (2, 3), (5, 6)

olduğuna göre, f (5) f( 1) f (6) toplamı kaçtır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

   

  

44.SORU

Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisinin tersi vardır?

45.SORU

1

f(x 3) 3x 1

olduğuna göre, f (5) kaçtır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

  

(9)

46.SORU

f : R {a} R {b}

f(x) 4x 2

3x 9

olduğuna göre, a.b kaçtır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

  

 

47.SORU

2

f : ( , 2] [2, ) f(x) x 4x 6

fonksiyonunun ters fonskiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 6 x 4 B) 2 x 2 C) x 2 2

D) x 2 6 E) x 2 2

  

  

     

   

48.SORU

Yukarıda grafiği verilmiş olan y f(x) fonksiyonunun y x doğrusuna göre simetriği y g(x) fonksiyonudur.

Buna göre, g(8) kaçtır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

 

49.SORU

f(2x 3) 6x 5

olduğuna göre, f(x) fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2x 5 B) 3x 4 C) 4x 6 D) 5x 3 E) 6x 4

  

    

50.SORU

1 1

f(x) x 3 ve g(x) 4x 1 olduğuna göre, (fog ) (2) kaçtır?

A) 11 B) 2 C) 3 D) 14 E) 21

 

   

 

51.SORU

f(x) 3x 5 ve (gof)(x) 5x 3

olduğuna göre, g(x) fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

3x 4 5x 16

A) 2x 2 B) C)

12 3

2x 5 3x 8

D) E)

8 24

   

 

 

(10)

(gof)(x) 2x 3 ve (fog )(x) 5x 31

olduğuna göre, (fof)(5) kaçtır?

A) 62 B) 75 C) 82 D) 95 E) 124

   

53.SORU

f (x 3) g(5x 2)1

olduğuna göre, (fog)(7) kaçtır?

A) 9 B) 2 C) 12 D) 24 E) 40

  

 

54.SORU

1

f(x 2) 2x 3 ve g(x 2) 5 x olduğuna göre, (f og)(2) kaçtır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

     

55.SORU

1

2f(x) 5 x

3f(x) 4

olduğuna göre, f (2) kaçtır?

1 1 3

A) B) 0 C) D) 1 E)

2 2 2

 

1

1 1

Yukarıdaki şekilde y f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.

f (4) f( 6)

Buna göre, ifadesinin değeri kaçtır?

f (1) f (2)

4 3 2 1 1

A) B) C) D) E)

4 4 3 3 6

 

    

57.SORU

1 1

Yukarıdaki şekilde y f(x) ve y=g(x) fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir.

Buna göre, (fog )(3) (gof )(3) toplamının değeri kaçtır?

A) 2 B) 1 C) 0 D) 1 E) 2

 

Referanslar

Benzer Belgeler

Tam puan almak i¸cin yaptı˘ gınız i¸slemleri sınav kˆ a˘ gıdında belirtmeniz gerekmektedir.. Sadece

(Grafi˘ gi ¸cizerken ¸su adımları takip ediniz: Tanım k¨ umesi, grafi˘ gin eksenleri kesti˘ gi noktalar, yerel maksimum ve minimum de˘ gerleri, grafi˘ gin konkavitesi ve b¨

Limitin var olması i¸cin tek-y¨ onl¨ u limitlerin mevcut ve birbirine e¸sit olması gerekti˘ ginden 1 noktasında limit yoktur.. Buna g¨ ore f fonksiyonu 1 noktasında

Taylor polinomu kullanılarak sin 2 de˘ gerine 10 −7 hassaslık ile bir yakla¸sım yapılmak istenirse n ka¸c olmalıdır,

Taylor polinomu kullanılarak sin 2 de˘ gerine 10 −7 hassaslık ile bir yakla¸sım yapılmak istenirse n ka¸c olmalıdır, tespit

Newton b¨ ol¨ unm¨ u¸s fark form¨ ul¨ un¨ u kullanarak ¨ u¸c¨ unc¨ u Lagrange interpolasyon polinomunu yazınız. Bu polinom yardımı ile f(2) de˘gerine bir

Newton b¨ ol¨ unm¨ u¸s fark form¨ ul¨ un¨ u kullanarak ¨ u¸c¨ unc¨ u Lagrange interpolasyon polinomunu yazınız. Bu polinom yardımı ile f (2) de˘ gerine bir

Trigono- metrik ifadelerle ilgili hesap makinasında i¸slem yaparken radyan modunu kul- lanmayı unutmayınız.. Aksi soruda belirtilmedik¸ce 5-ondalık dijit yuvarlama aritmeti˘