4. Çeyrek Kar Tahminleri. 3 Şubat 2015

Download (0)

Full text

(1)

3 Şubat 2015

4. Çeyrek Kar Tahminleri

(2)

4Ç Net Kar Tahminleri

Sanayi şirketleri için 4Ç14 kar açıklamaları Arçelik ve Tofaş ile başladı. Konsolide bilançoların açıklanması için son tarih 11 Mart’ken, konsolide olmayan bilançolar için 2 Mart’dır. Öte yandan, vergi amaçlı açıklanacak bilançolar için son tarih 14 Şubat’tır. Açıklanacak vergi bilançolarının, TURPS, BIMAS ve DOAS gibi bazı şirketlerin UFRS karları için gösterge niteliğinde olabileceğini düşünüyoruz.

Geçen senenin aynı çeyreğine göre, net kardaki artışın %79 ile, FAVÖK’deki %13 artışa kıyasla daha büyük ölçüde olmasını bekliyoruz.

4Ç13’de, şirketlerin net karı Türk Lirası’nın değer kaybetmesinden olumsuz etkilenmişti. Dolayısıyla, net kardaki büyümenin temel sebepleri daha düşük kur kaynaklı gider ve cam şirketlerinin tek seferlik varlık satışlarıdır.

Araştırma kapsamında olan şirketler arasında, EREGL’nin düşen emtia fiyatlarıyla beraber en güçlü çeyreksel performanslarından birini gerçekleştirmesini bekliyoruz. TAV havalimanlarının finansallarındaki iyileşme ise, operasyonel karlılıktaki artış ve daha düşük finansal giderden kaynaklanmaktadır. Düşük bazdan gelen THYAO da daha düşük yakıt giderlerinden faydalanırken, satış gelirlerindeki artışın limitli kalmasını bekliyoruz. Operasyonlar dışında, Euro ve Japon Yeni’nde kısa pozisyonu sayesinde net kar anlamında THYAO’nun faydalanmasını bekliyoruz. TRKCM’ın finansallarının da operasyonel faaliyet performansı bazında iyileşme göstermesini ve Paşabahce ve Soda hisse satışlarından elde edilen tutarın net karı olumlu etkilemesini bekliyoruz.

Diğer yandan, zayıf operasyonel performans ve kur kaynaklı kayıplar CCOLA’nın net karını olumsuz etkilerken, AEFES’in bira faaliyetlerinin

operasyonel olarak daha iyi olmasını ama hala finansal giderlerin yükünü taşımasını bekliyoruz. TUPRS’ın karlılığı ise petrol fiyatlarının

düşüşünden olumsuz etkilenirken, TKFEN’de Libya’daki 195 milyon TL’lik kayıp şirket için gübre bölümünün güçlü performansına rağmen

olumsuz bir finansal sonuca işaret etmektedir.

(3)

4Ç Net Kar Tahminleri (mn TL) - Sanayi

3

Yorumlar 3Ç13 2Ç14 3Ç14T Yıllık Çeyrek 3Ç13 2Ç14 3Ç14T Yıllık Çeyrek 3Ç13 2Ç14 3Ç14T Yıllık Çeyrek

ADANA 98 110 98 0% -12% 29 37 29 1% -21% 20 39 20 0% -49%

9 ayda %11 olan gelir büyümesinin bir önceki yıla göre aynı seviyelerde gelmesini beklediğimiz 4. çeyrek ile birlikte %8'e düşmesini bekliyoruz. Faaliyet kar marjının %30'larda olmasını ve net karın iştirak karıyla desteklenmesini bekliyoruz.

AEFES 1,835 3,057 1,758 -4% -42% 151 606 161 6% -73% -266 21 -148 -44% n.m.

Geçen senenin zayıf baz etkisiyle bira operasyonlarının operasyonel karlılığa katkısının artması zorlu bir çeyrek geçiren gazlı içecek segmenti segmentinin konsolide operasyonel karlılık üzerindeki baskısı açısından önemlidir. Finansal giderler şirketinin finansallarını olumsuz etkilemeyi sürdürecektir.

AKCNS 327 367 321 -2% -13% 71 110 82 14% -26% 39 67 45 16% -32%

Akçansa’nın 4. çeyrekte net karını %16 artış ile 45mn TL’ye çıkarmasını bekliyoruz. Çanakkale fabrikasındaki iki üretim hattından birinde geçici bakım duruşu olması hem satış gelirlerini hem de faaliyet kar marjını baskılayacaktır.

Yılın son çeyreği olması itibariyle, genel yönetim giderlerinin de artış gösterecek olması net karı olumsuz etkileyecek olan bir başka faktör olarak görünüyor. Yılın ilk çeyreğindeki %29’luk faaliyet kar marjı, her ne kadar 4. Çeyrekte %26’ya düşmesini beklesek de bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 5 puanlık artışa işaret ediyor.

ANACM 370 416 381 3% -8% 34 78 36 6% -54% 59 8 75 28% 837%

Gerek Türk piyasasında artan rekabet gerekse Rusya’daki olumsuz ortam finansalları nispeten olumsuz etkilemektedir. Öte yandan Paşabahçe ve Soda hisselerinin satışı net karı olumlu etkileyecektir.

ASELS 727 659 840 16% 27% 144 123 159 10% 29% 110 47 95 -14% 102% Aselsan'ın zayıf TL'den operasyonel olarak güçlü büyüme ve yüksek karlılık yakalayarak avantaj sağlamasını tahmin ediyoruz.

AYGAZ 1,631 1,870 1,402 -14% -25% 61 72 31 -50% -57% 11 68 13 22% -81%

Ürün fiyatlarındaki gerileme şirketin marjlarını baskı altında tutabilir. Bunun yanında TUPRS'ın karındaki çeyreksel gerileme de net karın düşük gelmesine neden olabilir. Şirkete tebliğ edilen 69 milyon TL'lik vergi cezası ise karşılık ayrılması durumunda karı olumsuz etkileyecektir.

BIMAS 3,132 3,753 3,768 20% 0% 153 177 163 7% -8% 106 115 105 -1% -9% BİM'in satış büyümesi hızlı seyretse de, marj baskısı nedeniyle kar büyümesi son 2 çeyrektir yatay seyrediyor ve bu durumun 4Ç'de devam etmesini bekliyoruz.

BIZIM 590 628 592 0% -6% 17 18 15 -10% -17% 5 4 2 -63% -55%

Bizim 4Ç'de kapanan mağazalar nedeniyle tek seferlik giderler kaydedecek, ayrıca satış temposu önceki tahminlerimizin altında. Bu nedenle bu çeyrek de sonuçların zayıf seyretmesi olasıdır.

BRISA 394 425 493 25% 16% 54 86 89 65% 3% 35 53 44 24% -16% Brisa kış lastiği ve ihracat satışlarının katkısı, düşen hammadde fiyatlarının karlılığa olumlu yansımasını 4Ç'de sürdürecektir.

CCOLA 1,003 1,925 1,001 0% -48% 104 371 63 -39% -83% -49 128 -76 54% n.m.

Dördüncü çeyrekte gerek Türkiye gazlı içecek satış hacmindeki daralma gerekse yavaşlayan yurtdışı büyümesi finansalları olumsuz etkileyecektir. Operasyonel zayıflığın yanı sıra TL’nin değer kaybı da net kar üzerinde baskı yaratacaktır.

Net Satışlar FAVÖK Net Kar

(4)

4Ç Net Kar Tahminleri (mn TL) - Sanayi

Yorumlar 3Ç13 2Ç14 3Ç14T Yıllık Çeyrek 3Ç13 2Ç14 3Ç14T Yıllık Çeyrek 3Ç13 2Ç14 3Ç14T Yıllık Çeyrek

CIMSA 215 289 233 8% -19% 55 102 69 24% -32% 33 61 38 13% -38%

Çimsa’nın 4. Çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %14’lük düşüşle 29mn TL net kar açıklamasını bekliyoruz. Mersin, Eskişehir ve Niğde fabrikalarında 20 günlük duruşlar olması hem satış büyümesini hem de faaliyet kar marjını olumsuz etkileyecektir. Yılın son çeyreği olması itibariyle, genel yönetim giderlerinin de artış gösterecek olması net karı olumsuz etkileyecek olan bir başka faktör olarak göze çarpıyor.

DOAS 1,998 1,844 2,611 31% 42% 65 101 132 102% 30% 49 67 83 71% 24% 2014 yılının son 3 ayında otomotiv pazarının beklentileri aşması nedeniyle, DOAS'ın da önceki tahminlerimize kıyasla yılı daha iyi bir sonuçla kapatmasını tahmin ediyoruz.

EKGYO 370 646 223 -40% -66% 83 205 42 -50% -80% 175 177 79 -55% -56%

ENKAI 3,232 3,102 3,175 -2% 2% 425 514 512 20% 0% 319 320 314 -2% -2%

Şirketin taahhüt segmenti karlılığının dördüncü çeyrekte güçlü olmasını bekliyoruz. Rusya'daki son dönemde yaşanan volatilitenin ise dördüncü çeyrek gayrimenkul segmenti karlılığına olumsuz yansıması beklenmiyor. Enerji segmentinde ise bakım duruşları nedeniyle zayıf geçen üçüncü çeyrekten sonra karlılığın yeniden düzelmesini bekliyoruz. EUR/USD kurundaki hareket ise şirketin net karını bir miktar olumsuz etkilese de failerdeki gerlieme bunu büyük ölçüde karşılayacaktır. Riskler ise faaliyetlerin durduğu Libya'da ortaya çıkabilir.

EREGL 2,581 2,951 2,981 16% 1% 511 673 689 35% 2% 152 437 490 222% 12%

4. çeyreğin Erdemir için düşmeye devam eden hammadde fiyatları ve zayıf TL sayesinde faaliyet kar marjı ve net kar açısından yılın en iyi çeyreği olmasını bekliyoruz. Çelik fiyatlarının düşmeye devam etmesi yatırımcılarda kaygı yaratsa da bu durumun en azından 4. ve 1. çeyreklerde etkisinin görülmesini beklemiyoruz.

Erdemir için 217mn Dolar net kar bekliyoruz.

FROTO 3,327 2,889 3,514 6% 22% 181 229 259 43% 13% 125 122 133 6% 9% Yılın ikinci yarısında artan ticari araç talebi Ford Otosan'ın satış ve karlılık performansına olumlu yansıyacaktır.

GUBRF 650 753 684 5% -9% 159 107 115 -28% 8% 55 31 59 8% 94%

Gübretaş’ın 4. Çeyrekte net karını %8 artış ile 59mn TL’ye çıkarmasını bekliyoruz. Iran operasyonlarında satışların düşmesi ve doğalgaz maliyetlerinin artması ile Gübretaş’ın konsolide faaliyet kar majının bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ciddi anlamda düşüş göstermesini bekliyoruz.

KCHOL 440 679 476 8% -30% Yapı Kredi ve otomotiv segmenti karlılıklarındaki iyileşme KCHOL'un son çeyrek

karını destekleyecektir. TUPRS'ın katkısı ise stok zararı nedeniyle azalacaktır.

KRDMD 515 565 528 3% -6% 120 132 122 2% -7% 56 40 54 -4% 36%

Demir cevheri fiyatlarında devam eden aşağı yönlü hareket, düşük çelik fiyatlarını ve zayıf TL’nin olumsuz etkisini dengeleyecektir. Bir önceki çeyreğe göre %6 gelir daralması bekliyoruz. Her ne kadar zayıf TL, şirketin yaklaşık 300mn Dolarlık açık pozisyonundan dolayı net karı olumsuz etkisini vergi teşvikleri sayesinde azalacak olan vergi gideri dengeleyecektir. 54mn TL net kar beklentimiz bir önceki yılın aynı çeyreği ile aynı seviyelerde bulunmaktadır.

Net Satışlar FAVÖK Net Kar

(5)

4Ç Net Kar Tahminleri (mn TL) - Sanayi

5

Yorumlar 3Ç13 2Ç14 3Ç14T Yıllık Çeyrek 3Ç13 2Ç14 3Ç14T Yıllık Çeyrek 3Ç13 2Ç14 3Ç14T Yıllık Çeyrek

MGROS 1,815 2,295 2,043 13% -11% 121 157 126 5% -20% -157 36 54 n.m. 51% Migros son çeyrekte düşük EUR/TL kurundan ötürü kur farkı geliri yazacaktır.

Operasyonel olarak sonuçlarda sürpriz öngörmüyoruz.

OTKAR 394 234 393 0% 68% 47 18 51 9% 191% 29 1 22 -25% 1562% Otokarın satışları ihracat teslimatları ile toparlanmaya devam etti. Fakat yine de sene sonu net karın 2013 yılının altında kalacağını düşünüyoruz.

PETKM 1,192 863 720 -40% -17% 48 11 18 -63% 61% 0 -53 -5 n.m. -91% Şirketin etilen fabrikasındaki duruşun neredeyse son çeyreğin yarısında devam etmesi şirketin karlılığını olumsuz etkileyecektir.

PGSUS 576 1,109 658 14% -41% 8 335 2 -71% -99% -70 251 6 n.m. -98%

Nispeten yüksek hedge rasyosu sebebiyle petrol fiyatlarındaki azalıştan limitli faydalanacak şirketin diğer giderlerindeki artış ve yurtiçi yolcu ağırlığı şirketin marjlarında baskı yaratabilir. Öte yandan Doların Euro karşısında çeyrek sonu değerlenmesi finansal giderler tarafında şirketin net karını muhtemelen olumlu etkileyecektir.

SAHOL 161 456 463 187% 2%

Akbank'ın güçlü bir kar açıklaması beklentisi ile SAHOL'un karının desteklenmesini bekliyoruz. Çimento segmenti katkısı geçici bakım duruşları nedeniyle azalırken enerji segmentinden ise finansal giderler nedeniyle katkı gelmesini beklemiyoruz.

SELEC 1,362 1,574 1,580 16% 0% 38 37 41 8% 11% 34 34 39 14% 13% Satış büyümesi çift haneli devam ediyor, karlılık ise 3Ç'ye göre bir miktar daha iyi olabilir.

TATGD 160 224 212 32% -5% 12 13 13 7% 5% -11 139 -5 -59% n.m. Maret satışının etkisiyle operasyonel marjlarda nispeten iyileşme öngörsek de Moova (peynir) yatırımına ilişkin giderler finansallarda baskı yaratabilir.

TAVHL 581 818 590 2% -28% 310 525 336 8% -36% 57 257 84 48% -67% Sezonsal açıdan zayıf bir çeyrek olsa da şirketin 4C14 finansalları konusunda hem operasyonel hem de net kar anlamında olumluyuz.

TCELL 2,884 3,162 3,073 7% -3% 753 1,035 916 22% -11% 507 756 396 -22% -48%

Turkcell’in 4. çeyrekte %7 gelir büyümesi ve 396mn TL net kar ile 2014 yılı için yatırımcılarla paylaştığı gelir ve faaliyet karı hedeflerini tutturmasını bekliyoruz. Net kar beklentimiz bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %22 düşüşe işaret ediyor. Ukrayna ve Belarus’ta kurların Dolar’a karşı değer kaybetmesiyle Turkcell’in net karı bir kez daha baskı altında kalacaktır. Biz Turkcell’in bu iki ülkede toplam 330mn TL kur farkı gideri kaydetmesini bekliyoruz. Ön ödemeli hatlardan faturalı hatlara geçişin ve akıllı telefon satışlarının hızlanması Turkcell’in Türkiye performansını destekleyecek olsa da yılın son çeyreğinde abone sayısında artış beklemiyoruz. Diğer taraftan, Superonline’ın %35 ile güçlü büyüme trendini sürdürmesini bekliyoruz.

THYAO 4,890 7,171 5,517 13% -23% 187 1,567 231 24% -85% -144 1,373 261 n.m. -81%

Petrol fiyatlarındaki düşüş maliyetlere olumlu yansıyacak olsa da rekabet kaynaklı yolcu verimindeki olası düşüş ve petrol dışı giderlerdeki artış marjlardaki yıllık artışı nispeten limitleyebilir. Operasyonel karlılıktaki gelişimin yanısıra doların Euro ve Japon Yeni karşısında çeyrek sonu değerlenmesi finansal giderler tarafında şirketin net karını olumlu etkilemesi olasıdır.

Net Satışlar FAVÖK Net Kar

(6)

4Ç Net Kar Tahminleri (mn TL) - Sanayi

Yorumlar 3Ç13 2Ç14 3Ç14T Yıllık Çeyrek 3Ç13 2Ç14 3Ç14T Yıllık Çeyrek 3Ç13 2Ç14 3Ç14T Yıllık Çeyrek

TKFEN 976 1,055 1,129 16% 7% -57 73 75 n.m. 4% -70 69 -145 107% n.m.

Libya'daki durumun kötüleşmesi paralelinde şirket bu projede 195 milyon TL seviyesinde bir zarar yazacaktır. Bu zarar gübre tarafındaki güçlü performansa rağmen dördüncü çeyrek finansallarını baskı altında tutacaktır.

TKNSA 816 776 867 6% 12% 34 26 26 -25% -1% 12 2 -3 n.m. n.m. Rekabet ve kapatılan mağazalara ilişkin tek seferlik giderlerin marjlarda ciddi baskı yaratacağını tahmin ediyoruz.

TRKCM 490 495 573 17% 16% 77 90 103 33% 15% 41 48 189 359% 290% Operasyonel anlamda olumlu bir çeyrek geçirdiğini öngördüğümüz şirketin net karı Paşabahçe ve Soda hisselerinin satışından da pozitif etkilenecektir.

TTKOM 3,296 3,512 3,558 8% 1% 1,202 1,341 1,268 6% -5% 260 319 584 125% 83%

Yıllık planlanan yatırımların yarısının son çeyreğe kalmış olmasından kaynaklı olarak şirketin inşaat gelirlerinin konsolide gelir büyümesini %8’e yükseltmesini bekliyoruz. Sabit hat ses gelirlerinin daralmaya devam etmesiyle birlikte düşük marjlı inşaat gelirleri şirketin konsolide faaliyet kar marjını %36’ya düşürecektir. Faaliyet kar marjı için piyasa beklentisi %37 seviyesinde. Yılın son çeyreğinde TL’nin Dolar’a karşı %2 değer kaybetmesi ve Euro’nun değer kazanmasıyla kur farkı giderleri baskısı azalacaktır. 584mn TL olan 4. Çeyrek net kar beklentimiz 558mn TL piyasa

beklentisinin hafif üzerinde.

TTRAK 567 690 668 18% -3% 84 77 97 16% 26% 75 54 72 -3% 33% Son çeyrekte artan iç Pazar satışları ve gerileyen kurdan ötürü karlılıkta bir iyileşme beklenebilir. Yine de geçen seneye benzer net kar tahminimiz bulunuyor.

TUPRS 10,596 11,812 8,418 -21% -29% 185 488 136 -26% -72% 114 377 147 29% -61%

Petrol fiyatlarındaki gerileme stok zararı nedeniyle şirketin operasyonel karını olumsuz etkileyecektir. Bunun sonucunda şirketin net karı da bir önceki çeyreğe göre gerileyecektir.

ULKER 770 673 792 3% 18% 84 73 87 4% 20% 66 36 52 -21% 47%

Bazı iştiraklerdeki pay satışı ve baskı altındaki ihracat cirodaki büyümeyi sınırlayacaktır. Operasyonel giderlerdeki kontrol sayesinde operasyonel marjın korunmasını öngörmekteyiz. Net kar net finansal giderlerin etkisiyle geçen senenin altında beklenmektedir.

Net Satışlar FAVÖK Net Kar

(7)

Uyarı

7

Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.

Değerleme Yaklaşımı

Değerleme yöntemi olarak çoğunlukla İndirgenmiş Nakit Akımı (İNA) ve Uluslararası Eş Grup Karşılaştırması yöntemleri kullanılırken, Temettü Verimi, Gordon Büyüme Modeli ve Yenileme Değeri metodu da uygun olan durumlarda kullanılmaktadır. Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Araştırma Bölümü analistleri, değerlemelerinde tek bir yönteme bağlı kalabilecekleri gibi; kendi yorumlarına göre, çeşitli ağırlıklandırmalar yaparak birden çok değerleme yöntemini de bir arada kullanabilmektedirler. İMKB-100’ün “Beklenen Piyasa Getirisi”, araştırma kapsamındaki şirketlerin, halka açıklık oranlarına karşılık gelen piyasa değerleri üzerinden bulunan hedef getirilere göre hesaplanmaktadır. Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin araştırma kapsamındaki şirketlerin piyasa değeri, yaklaşık olarak İMKB’nin toplam piyasa değerinin %80’ine karşılık gelmektedir.

Derecelendirme Metodolojisi

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş, araştırma kapsamındaki her şirketi aşağıdaki kriterlere göre derecelendirmektedir:

Bir hissenin hedef değeri, performans dönemimiz olan 12 aylık süre sonunda, analistin ulaşmasını beklediği değeri ifade eder. Hedef getirisi, 12 aylık dönem sonundaki “Beklenen Piyasa Getirisi”nin en az %10 üzerinde olan hisselere ENDEKSİN ÜZERİNDE GETİRİ tavsiyesi verilir. Hedef getirisi “Beklenen Piyasa Getirisi”nin %10’unundan az olan hisselere ENDEKSİN ALTINDA GETİRİ tavsiyesi verilirken; ENDEKSE PARALEL tavsiyesi ise, hedef getirisi ile Beklenen Piyasa Getirisi arasında +/- %10’luk bant içerisinde kalan hisselere verilen öneridir.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. analistleri, şirketlerle ilgili gelişmelere paralel olarak değerlemelerini gözden geçirir ve gerekli görüldüğü anlarda hisselerle ilgili tavsiyelerini değiştirebilirler. Bununla beraber, bazı zamanlarda, bir hissenin hedef getirisi, fiyatlardaki dalgalanmalara bağlı olarak, öngördüğümüz derecelendirme aralıklarının dışına çıkabilir. Bu gibi durumlarda, analist tavsiyesini değiştirmeyebilir.

OYAK Yatirim Menkul Değerler A.S. www.oyakyatirim.com.tr Akatlar Ebulula Cad F-2 C-Blok Levent 34335 İstanbul

research@oyakyatirim.com.tr

444 0414

Figure

Updating...

References

Related subjects :