Delegationsbeslut anmälda till regionstyrelsen 2020-12-09

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2020-12-09 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-1057 0.5

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Henrik Berg

Delegationsbeslut anmälda till regionstyrelsen 2020-12-09

Dnr 1596-2020

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att godkänna förteckning över delegationsbeslut.

Ärendet

Följande delegationsbeslut redovisas:

Regiondirektören

 Avskrivning av kundfordringar, november 2020 Ekonomi- och planeringsdirektören

 Mottagande av donation, konst till Gällivare sjukhus, dnr 1547-2020

 Mottagande av donation till Arvidsjaurs hälsocentral, dnr 1653-2020

 Avskrivning av kundfordringar, november 2020 del 1

 Avskrivning av kundfordringar, november 2020 del 2 Verksamhetsdirektören

 Remissyttrande – Behörighet för sjuksköterskor att ordinera vaccin mot Covid-19 och om hantering av smittförande avfall, dnr 1484-2020

 Remissyttrande – Konsekvensutredning avseende förbud mot vissa all- männa sammankomster och offentliga tillställningar, dnr 1614-2020 Verksamhetschefen för upphandling

 Upphandlingsbeslut 2020-10-16 – 2020-11-12 Bilagor:

Regiondirektörens avskrivning av kundfordringar, november 2020 Mottagande av donation – konst till Gällivare sjukhus

Mottagande av donation till Arvidsjaurs hälsocentral

Ekonomi- och planeringsdirektörens avskrivning av kundfordringar, novem- ber 2020 (del 1)

Ekonomi- och planeringsdirektörens avskrivning av kundfordringar, novem- ber 2020 (del 2)

Remissyttrande - Behörighet för sjuksköterskor att ordinera vaccin mot Co- vid-19 och om hantering av smittförande avfall, dnr 1484-2020

Remissyttrande – Konsekvensutredning avseende förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Upphandlingsbeslut 2020-10-16 – 2020-11-12

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :