Delegationsbeslut anmälda till regionstyrelsen 2021-03-03

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2021-03-03 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-1129 0.1

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Henrik Berg

Delegationsbeslut anmälda till regionstyrelsen 2021-03-03

Dnr 267-2021

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar godkänna förteckning över delegationsbeslut.

Ärendet

Följande delegationsbeslut redovisas:

Regionstyrelsens ordförande

 Beslut om förlängd placering av personal från privat aktör verksam inom vårdvalet till regionens covidvård, dnr 65-2021

Regiondirektören

 Avskrivning av fordringar februari 2021 Ekonomi- och planeringsdirektören

 Avskrivning av fordringar februari 2021 del 1 Avskrivning av fordringar februari 2021 del 2 Bilagor:

Beslut om förlängd placering av personal från privat aktör verksam inom vårdvalet till regionens covidvård

Regiondirektörens avskrivning av fordringar februari 2021

Ekonomi- och planeringsdirektörens avskrivning av fordringar februari 2021 Ekonomi- och planeringsdirektörens avskrivning av fordringar februari 2021

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :