Delegationsbeslut anmälda till regionstyrelsen 2021-02-03

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2021-02-03 Sida 1 (2)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-1074 0.6

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Henrik Berg

Delegationsbeslut anmälda till regionstyrelsen 2021-02-03

Dnr 1660-2020

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar godkänna förteckning över delegationsbeslut.

Ärendet

Följande delegationsbeslut redovisas:

Regionstyrelsens ordförande

 Remissyttrande över promemoria om Covid-19-lag, dnr 1675-2020 Regiondirektören

 Avskrivning av fordringar 2020-12-15 Ekonomi- och planeringsdirektören

 Fastställande av priser för analyspaket för SARS-CoV-2, Influensa A/B och RSV, dnr 1658-2020

 Avskrivning av fordringar december 2020 nr 1

 Avskrivning av fordringar december 2020 nr 2

 Avskrivning av fordringar januari 2021 nr 1

 Avskrivning av fordringar januari 2021 nr 2 Verksamhetschefen för upphandling

 Beslut om upphandling 2020-11-13 – 2020-12-22

 Beslut om upphandling 2020-12-23 – 2021-01-28

Länschefen för länsenheten Särskilt stöd/Funktionshinder

 Beslut vid begäran om insatser enligt LSS 1 september – 31 december 2020

Bilagor:

Yttrande över promemoria om Covid-19-lag Remissyttrande över promemoria om Covid-19-lag Regiondirektörens avskrivning av fordringar 2020-12-15

Fastställande av priser för analyspaket för SARS-CoV-2, Influensa A/B och RSV

Ekonomi- och planeringsdirektörens avskrivning av fordringar december 2020 nr 1

Ekonomi- och planeringsdirektörens avskrivning av fordringar december 2020 nr 2

Ekonomi- och planeringsdirektörens avskrivning av fordringar januari 2021 nr 1

(2)

Sida 2 (2)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-1074 0.6

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Henrik Berg

Ekonomi- och planeringsdirektörens avskrivning av fordringar januari 2021 nr 2

Upphandlingsbeslut 2020-11-13 – 2020-12-22 Upphandlingsbeslut 2021-12-23 – 2021-01-28

Beslut vid begäran om insatser enligt LSS, 1 september 2021 – 31 december 2021.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :