• Sonuç bulunamadı

ÜÇGENDE ALAN Konu Anlatımı 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ÜÇGENDE ALAN Konu Anlatımı 1"

Copied!
8
7
0
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

ÜÇGENDE

ALAN

Konu Anlatımı

1

(2)

ÜÇGENDE ALAN

Üçgende Alan Konu Anlatımı-1

Simedyan Akademi

A D B C . Alan (A¿BC)= ... x ... 2 Alan (A¿BC)=... x ... 2

Bir üçgenin alanını bulmak için kullanılabilecek formüllerden biri;

Yani;

Üçgenin alanı: (...x...)/...

ile bulunur. |BC|=a

(3)

ÜÇGENDE ALAN Alıştırmalar

Simedyan Akademi

Örnek 1 ABC üçgeninde; m(AéCB)=30o |BC|=10cm |AC|=12cm olduğuna göre,

Alan (A¿BC) kaç cm2 dir?

A

B C 30o )

10 cm

(4)

ÜÇGENDE ALAN Alıştırmalar

Simedyan Akademi

Örnek 2 A E B D F C . . [AF] ^ [BC] [DE] ^ [BC] |AF|= 7 cm |BC|= 8 cm |DE|= 5 cm olduğuna göre,

(5)

ÜÇGENDE ALAN

Üçgende Alan Konu Anlatımı-1

Simedyan Akademi

Alan(A¿BD) Alan(A¿DC) = S1S2 = ... ... KURAL A B D C S1 S2

Yükseklikleri eşit olan iki üçgenin alanları oranı ...

oranıdır.

BÖzel Olarak |BD|=|DC| olduğunda;

Alan (A¿BD)= ...

ıı ıı

D C B

(6)

ÜÇGENDE ALAN Alıştırmalar

Simedyan Akademi

Örnek 3 ABC üçgeninde 3.|DC| = 2. |BD| Alan (A¿BC)=25 cm2 olduğuna göre,

Alan(A¿DC) kaç cm2 dir? A

(7)

ÜÇGENDE ALAN

Üçgende Alan Konu Anlatımı-1

Simedyan Akademi

Sinüs Alan Kuralı

Bir üçgenin iki kenarının uzunluğu ve bu kenarları oluşturan ...

biliniyorsa bu üçgenin alanı şu formülle bulunur.

A

B C

x y a)

(8)

ÜÇGENDE ALAN Alıştırmalar

Simedyan Akademi

Örnek 4 ABC üçgeninde; m(BéAC)= 45o |AB|= 4ñ2 cm |AC|= 6 cm olduğuna göre;

Alan (A¿BC) kaç cm2 dir?

6 4ñ2 45o A B C )

Referanslar

Benzer Belgeler

DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER Alıştırmalar Simedyan Akademi Örnek 1 2x-3y=7 x+y=1.. denklem sisteminin çözüm

DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER Alıştırmalar Simedyan Akademi Örnek 9 ax-b= 2a - bx 2 denkleminin çözüm kümesi nedir?.. DERECEDEN BİR

Önden görünümü üçgen şek- linde olan yapım aşamasında- ki bir binanın yerden 60 metre yüksekliğinde [DC] teli, yerden 50 metre yüksekliğine ise [EF] teli çekiliyor..

ÇARPANLARA AYIRMA Alıştırmalar Simedyan Akademi ÖSYM A=x+y+z B= x-y-z olduğuna göre, A 2 -B 2 ifadesinin

1-) Basit Kesir: Payı paydasından mutlak değerce ... `Hem tam sayı hem de basit kesir olan sayı .... RASYONEL SAYILAR..

Buna göre, bu üçgenin dış açıları sırasıyla hangi sayılarla

ÜÇGENDE ALAN Simedyan Akademi Soru Çözümü-1 2.. ÜÇGENDE ALAN Simedyan Akademi Soru

ÜÇGENDE BENZERLİK Alıştırmalar Simedyan Akademi Örnek 12.. ÜÇGENDE BENZERLİK Alıştırmalar Simedyan Akademi

Bu iki üçgenin çevreleri toplamı 15 cm olduğuna göre, çevresi daha küçük olan üçgenin çevresi kaç cm'dir?.. ÜÇGENDE BENZERLİK Alıştırmalar Simedyan Akademi

köşeleri ile ağırlık merkezi olan G nok- tası arasına çıtalar konuluyor. [BA]

Bu nedenle, başta büyük işletmeler olmak üzere, birçok işletme iş süreçlerini daha sürdürülebilir (ekonomik olarak uygulanabilir, sosyal açıdan sorumlu

be capable OF  yapabilir olmak  be critical OF  eleştiriyor olmak  in case OF  durumunda / olduğu . takdirde 

Şekil 1 de, dikdörtgen biçimindeki televizyon ekranı üze- rine serilmiş olan kare biçimindeki örtünün yarısı görün- mektedir. Örtünün kenarı televizyonun alt

Atama puanlarında en büyük etkiye sahip olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’nin genel yapısını Eğitim Fa- kültelerinde verilmekte olan akademik müfredat, ilgili

ÜÇGENDE YARDIMCI ELEMANLAR Üçgende Kenarortay Simedyan Akademi HATIRLATMA 1: ıı ıı ıı D A B C ABC üçgeninde; |AD|=|BD|=|CD| oluyorsa m(BAC)=...

Günahkâr kimsenin güvenip dayandığı “koruyucu” ya da “destekleyici” güçler (zenginlik, soy-sop, zürriyet genişliği gibi) gözle görünür şeyler olabileceği

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]

olumsuz konuşmaların nedenlerinin öğrenilmeye çalışıldığı bu çalışma uzun bir süreyi kapsayan alan çalışmasından, literatür taramasından, basından ve internet