• Sonuç bulunamadı

Konu Anlatımı 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Konu Anlatımı 1"

Copied!
22
0
0

Tam metin

(1)

RASYONEL SAYILAR

Konu Anlatımı

1

(2)

RASYONEL SAYILAR

Rasyonel Sayılar

Simedyan Akademi

b¹0, ve a ve b tam sayı, a

b şeklinde yazılabilen sayılara ... denir. Q={ a b |b¹0, a,b Î Z} Örneğin: 7 5 , - 32 , -4 , 3 ,... ®rasyonel sayıdır. ñ3, -ñ5 , p ,... ® irrasyonel sayıdır. a¹0 için, 0 a = 0 dır. a0 ®tanımsızdır.

(3)

RASYONEL SAYILAR

Kesir Çeşitleri

Simedyan Akademi

1-) Basit Kesir: Payı paydasından mutlak değerce ... olan kesirlerdir.

a

b basit kesir ise |a| < |b| dir. 1

3 , - 57 , 0 , 1523 , ...

`Basit kesirler gerçel sayı doğrusunda -1 ile 1 arasındadır. `Hem tam sayı hem de basit kesir olan sayı ... dır.

(4)

RASYONEL SAYILAR

Rasyonel Sayılar

Simedyan Akademi

2-) Bileşik Kesir: Payı paydasından mutlak değerce ... veya ... olan kesirlerdir.

- 12

5 , 73 , 4 , -2, ...

(5)

RASYONEL SAYILAR

Rasyonel Sayılar

Simedyan Akademi

3-) Tam Sayılı Kesir: a,b ve c pozitif tam sayıları için a b c =a+ bc = a.c+bc -a b c =-(a+ bc )=- a.c+bc ` 3 15 = ` -2 73 = Kesir Çeşitleri

(6)

RASYONEL SAYILAR

Alıştırmalar

Simedyan Akademi

Kesir Çeşitleri

4-) Denk Kesirler: Bir kesrin ... veya ... oluşan tüm kesirlere ... denir.

` 25 kesrine den kesirlerin bazıları: ` 410, 14

(7)

RASYONEL SAYILAR

Alıştırmalar

Simedyan Akademi

Kesir Çeşitleri

5-) Sabit Kesirler: a,b,c ve d gerçel sayıları için a.x+b

(8)

RASYONEL SAYILAR

Alıştırmalar

Simedyan Akademi

Kesir Çeşitleri

R a

b ve cd rasyonel sayıları için

` ba 0 cd = a.d 0 c.d b.d (d) (b) ` a b . cd = a.c b.d ` a b c d = a b . dc = a.d b.c

R ba sayısının toplama işlemine göre tersi - a

b

;çarpma işlemine göre tersi b

a dir.

R a 0 bc = a

(9)

RASYONEL SAYILAR

Alıştırmalar

Simedyan Akademi

Örnek 1

Yukarıda eş parçalara ayrılmış şekilde, taralı bölgelerin alanları toplamının şeklin toplam alanına oranı kaçtır?

(10)

RASYONEL SAYILAR

Alıştırmalar

Simedyan Akademi

Örnek 2

Kare şeklindeki bir tepsi içindeki börek dört eş parçaya bölünüyor. Kemal bu parçalardan birinin yarısını, Arda ise başka bir parçanın

2

3 ünü yemiştir.

Buna göre, Arda'nın Kemal'den fazla olarak yediği börek, tüm tepsi-nin kaçta kaçıdır?

A K

(11)

RASYONEL SAYILAR Alıştırmalar

Simedyan Akademi

Örnek 3 3a-1 10

ifadesi basit kesir olduğuna göre, a nın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır?

(12)

RASYONEL SAYILAR Alıştırmalar

Simedyan Akademi

Örnek 4 5n+1 19

ifadesi bileşik kesir olduğuna göre, n nin alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır?

(13)

RASYONEL SAYILAR Alıştırmalar

Simedyan Akademi

Örnek 5 3x-5+ax a+2-4x

(14)

RASYONEL SAYILAR Alıştırmalar

Simedyan Akademi

Örnek 6 a ve b rasyonel sayılardır. Buna göre, I. a b II. a.b III. ab

(15)

RASYONEL SAYILAR Alıştırmalar

Simedyan Akademi

Örnek 7 (1311 - 2 7 + 1519 )-( 211 - 419 + 127 ) işleminin sonucu kaçtır?

(16)

RASYONEL SAYILAR Alıştırmalar

Simedyan Akademi

Örnek 8 3a=4b, (a¹0,b¹0) a+b2 b + a 2+b a = - 12 olduğuna göre, a+b toplamı kaçtır?

(17)

RASYONEL SAYILAR

Alıştırmalar

Simedyan Akademi

Örnek 9

Sayı doğrusunda verilen 2 ile 3 arası dört eşit parçaya ayrılmıştır. A sayısının toplama işlemine göre tersi x, çarpma işlemine göre tersi y olduğuna göre, x+y toplamı kaçtır?

.

A 2 3 1

(18)

RASYONEL SAYILAR

Alıştırmalar

Simedyan Akademi

Örnek 10

a,b,c ve d sıfırdan farklı gerçel sayılardır. a.b c+d

(19)

RASYONEL SAYILAR

Alıştırmalar

Simedyan Akademi

Örnek 11

a,b ve c birer doğal sayıdır.

a+ 1 b+ 1

c

= 35 16 olduğuna göre, a+b+c toplamı kaçtır?

(20)

RASYONEL SAYILAR Alıştırmalar

Simedyan Akademi

SIRA SENDE (1- 14 ) . (1- 1 9 ).(1- 116 )... (1- 1100) işleminin sonucu kaçtır?

(21)

RASYONEL SAYILAR Alıştırmalar

Simedyan Akademi

ÖSYM x-2 3x+y = 0 eşitliğinin sağlanması için,

I. x=2 II. x ¹ y3 III. y¹ - 6

(22)

RASYONEL SAYILAR

Alıştırmalar

Simedyan Akademi

ÖSYM

Yukarıda bir sürahiyle biri büyük diğeri küçük iki bardak gösterilmiştir. Sürahi,

` 15 i su dolu iken 5 büyük ve 11 küçük bardak su ile

` 25 i su dolu iken 2 büyük 8 küçük bardak su ile boşaltılabilmektedir. Buna göre, büyük bardağın hacminin küçük bardağın hacmine oranı kaçtır?

Referanslar

Benzer Belgeler

Bir rasyonel sayı ondalıklı yazıldığında, ondalıklı kısımdaki sayılar belli bir rakamdan sonra sonsuza kadar tekrar ediyorsa (devrediyorsa) bu sayıya devirli ondalık

Basit kesir olabilmesi için mutlak değerce payın paydadan daha küçük olması gerekmektedir. 16 x 1

Bir rasyonel sayının ondalık gösterimi yazıldığında, ondalık kısımdaki sayılar belli bir rakamdan sonra sonsuza kadar tekrar ediyorsa (devrediyorsa) bu ondalık

Aşağıdaki kesirlerin birim kesir kadarını boyayıp kesir olarak yazınız. Aşağıdaki kesirleri sayı doğrusunda gösteriniz.. Sınıf

Bir sınıftaki her erkek öğrencinin, sınıftaki erkek arkadaşlarının sayısı, kız arkadaşlarının sayısının 3 katından 4 eksik, her kız öğrencinin,

16 Payı paydasından küçük olan kesirler nasıl kesirlerdir?. A Bileşik kesir B Tam sayılı kesir C Basit kesir D

İşaretine bakılmaksızın payı paydasından küçük olmayan (büyük veya eşit olan) kesirlere bileşik kesir denir. Aşağıdaki sayı doğrusunda koyu ve kalın çizgi

a ve b birer tam sayı olmak üzere olmak üzere şeklinde yazılabilen sayılara rasyonel sayılar denir.. Q harfi

Kitap ve makalelerinde Polonya, Fransa, Avusturya ile ilgili gizli Vatikan arşivle­ rinde bulunan bilgi ve belge­ lerden yararlanan yazar çalış- malannda Türk

Bileşik Kesir: İşaretine bakılmaksızın payı paydasından küçük olmayan (büyük veya eşit olan) kesirlere bileşik kesir denir2. Bileşik kesirler tam sayılı kesir diye

Tablo 2’de kesir, rasyonel sayı ve rasyonel ifade kavramları arasında ilişkinin far- kındalığına bakıldığında matematik öğretmenlerinin %45,83’ü kesirler rasyonel

1) Paylar eşitse, paydası ... olan kesir daha büyüktür. olan kesir daha büyüktür. olan daha büyüktür. olan kesir daha büyüktür.. RASYONEL SAYILAR Alıştırmalar Simedyan

Geriye kalanın yarısını da Ahmet aldığına göre, Ahmet tüm pizza- nın kaçta kaçını almıştır?...

toplamı bir tam sayı olduğuna göre, bu koşulu sağlayan en büyük iki basamaklı ab sayısı kaçtır?.. Simedyan Akademi RASYONEL SAYILAR Soru Çözümü-2 RASYONEL SAYILAR

İşaretine bakılmaksızın payı paydasından büyük veya eşit olan kesirlere bileşik kesir denir..  UYARI: Sıfır hariç bütün tam sayılar bileşik kesirdir.. 4..

Payı paydasından mutlak değerce büyük ya da eşit olan kesirlere bileşik kesir denir.. KESİR ÇEŞİTLERİ-TAM

Toplam kalite yönetim yaklaşımının kalite kayıtları ve kontrolü uygulamaları organizasyonun genel belge yönetim sisteminin bir parçası olarak ele alınmalı ve

EGZ grubu spinal mobilite değerleri tedavi öncesi ve sonrası kendi içinde karşılaştırıldığında torakal bölge dik duruş değerinin anlamlı olarak

Çalışma sonucunda kronik hastalık düzeyi yüksek olan bireylerde, düşük olanlara göre el kavrama kuvveti, denge ve yürüme bozukluğu, fiziksel aktivite düzeyi, fonksiyonel

Birinci hipotezimiz olan, lateral epikondilit bulunan bireylerin dirsek eklem pozisyon hissi, sağlıklı kontrol grubuna göre farklı olduğu hipotezi, 30 derecelik

Tüm üyeler puan verme işini bitirdikten sonra grup lideri grup üyelerine akıllı cep telefonlarının gereğinden fazla ve aşırı kullanımlarının olumsuz etkileri

Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin (AÜ6, 2013) 40. maddesinde doktora yeterlilik sınavı ile ilgili açıklamalar aşağıdaki gibidir. 1) Doktora

Sir banka, son edeme tarihinden sonra yapl- Ian kredi kartl odemelerinde, ayhk % 4 faiz al- maktadlr?. 380 YTL kredi kartl borcu olan bir mu§teri, borcunun 180 YTL sini son odeme