• Sonuç bulunamadı

ÜÇGENDE YARDIMCI ELEMANLAR Konu Anlatımı 3

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ÜÇGENDE YARDIMCI ELEMANLAR Konu Anlatımı 3"

Copied!
10
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÜÇGENDE

YARDIMCI

ELEMANLAR

Konu Anlatımı

3

Simedyan Akademi

(2)

ÜÇGENDE YARDIMCI ELEMANLAR

Üçgende Kenarortay

Simedyan Akademi

FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE VE OLİMPİYATÇILARA

A B D C b c Va

123

a ABC üçgeninde; Va: [BC] ye ait ... 2.Va2= ...+...

-

... ...

(3)

ÜÇGENDE YARDIMCI ELEMANLAR Alıştırmalar

Simedyan Akademi

Örnek 1 3 x 3 5 7 D A C B ABC üçgeninde; |AB|= 7 cm |AC|= 5 cm |BD|=|DC|=3 cm olduğuna göre,

(4)

ÜÇGENDE YARDIMCI ELEMANLAR Üçgende Kenarortay

Simedyan Akademi

S S D A C B G E ıı ıı [CD] ve [BE] ... olduğunda,

(5)

ÜÇGENDE YARDIMCI ELEMANLAR Üçgende Kenarortay

Simedyan Akademi

ıı ıı D F E A B C [AD] ... ve |BF|= ... olduğunda,

(6)

ÜÇGENDE YARDIMCI ELEMANLAR Üçgende Kenarortay

Simedyan Akademi

ıı ıı D A C B [AD] ... olduğunda ... ... [AD] nin üzerinde, fakat yeri belli değildir.

(7)

ÜÇGENDE YARDIMCI ELEMANLAR Üçgende Kenarortay

Simedyan Akademi

G A B C

G noktası ABC nin ...

olduğunda üçgenin tüm ...

G noktasından geçer. ÿ

(8)

ÜÇGENDE YARDIMCI ELEMANLAR Üçgende Kenarortay

Simedyan Akademi

Örnek 2 . ıı ıı D G H E F C B

A ABC dik üçgen;

[AF] ile [BE] kenarortay 3.|DH|=|DC|

olduğuna göre, |GH|

(9)

ÜÇGENDE YARDIMCI ELEMANLAR Üçgende Kenarortay

Simedyan Akademi

NOT: . G b c a F C E B D A

123

123

123

ABC dik üçgeninde;

G noktası ağırlık merkezi,

Va: [BC] kenarına ait kenarortay Vb: [AC] kenarına ait kenarortay Vc: [AB] kenarına ait kenarortay olduğunda;

...Va2=...V

(10)

ÜÇGENDE YARDIMCI ELEMANLAR Alıştırmalar

Simedyan Akademi

Örnek 3 . G A C B 6m 4m

Dik üçgen şeklindeki uçurtmanın

köşeleri ile ağırlık merkezi olan G nok-tası arasına çıtalar konuluyor.

[BA] ^ [CA]

[BG] ve [CG] çıtalarının uzunlukları 4 metre ve 6 metre olduğuna göre,

Referanslar

Benzer Belgeler

There is a significant difference between students’ retention scores in experimental group where thinking-style-based differentiated instruction was applied and control group

Önden görünümü üçgen şek- linde olan yapım aşamasında- ki bir binanın yerden 60 metre yüksekliğinde [DC] teli, yerden 50 metre yüksekliğine ise [EF] teli çekiliyor..

ÇARPANLARA AYIRMA Alıştırmalar Simedyan Akademi Örnek 8 ó2û0û0û.2û04+4 değeri kaçtır?..

birim olan çembere birim çember denir. Bu çember üzerinde bir P(x,y)

4) Bir üçgende iki dış açıortay arasındaki açının ölçüsü ( b) ile açıortayı çizilmeyen iç açının ölçüsünün ( a) ... birbirinin tümler.

Bir üçgenin alanını bulmak için kullanılabilecek formüllerden

olumsuz konuşmaların nedenlerinin öğrenilmeye çalışıldığı bu çalışma uzun bir süreyi kapsayan alan çalışmasından, literatür taramasından, basından ve internet

Benzer şekilde Uysal (2015)’ın 209 üniversite öğrencisi ile yaptığı çalışmada problemli sosyal medya kullanımı ile iyi oluş arasında negatif yönde