ÜÇGENDE YARDIMCI ELEMANLAR Konu Anlatımı 3

10  Download (0)

Full text

(1)

ÜÇGENDE

YARDIMCI

ELEMANLAR

Konu Anlatımı

3

Simedyan Akademi

(2)

ÜÇGENDE YARDIMCI ELEMANLAR

Üçgende Kenarortay

Simedyan Akademi

FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE VE OLİMPİYATÇILARA

A B D C b c Va

123

a ABC üçgeninde; Va: [BC] ye ait ... 2.Va2= ...+...

-

... ...

(3)

ÜÇGENDE YARDIMCI ELEMANLAR Alıştırmalar

Simedyan Akademi

Örnek 1 3 x 3 5 7 D A C B ABC üçgeninde; |AB|= 7 cm |AC|= 5 cm |BD|=|DC|=3 cm olduğuna göre,

(4)

ÜÇGENDE YARDIMCI ELEMANLAR Üçgende Kenarortay

Simedyan Akademi

S S D A C B G E ıı ıı [CD] ve [BE] ... olduğunda,

(5)

ÜÇGENDE YARDIMCI ELEMANLAR Üçgende Kenarortay

Simedyan Akademi

ıı ıı D F E A B C [AD] ... ve |BF|= ... olduğunda,

(6)

ÜÇGENDE YARDIMCI ELEMANLAR Üçgende Kenarortay

Simedyan Akademi

ıı ıı D A C B [AD] ... olduğunda ... ... [AD] nin üzerinde, fakat yeri belli değildir.

(7)

ÜÇGENDE YARDIMCI ELEMANLAR Üçgende Kenarortay

Simedyan Akademi

G A B C

G noktası ABC nin ...

olduğunda üçgenin tüm ...

G noktasından geçer. ÿ

(8)

ÜÇGENDE YARDIMCI ELEMANLAR Üçgende Kenarortay

Simedyan Akademi

Örnek 2 . ıı ıı D G H E F C B

A ABC dik üçgen;

[AF] ile [BE] kenarortay 3.|DH|=|DC|

olduğuna göre, |GH|

(9)

ÜÇGENDE YARDIMCI ELEMANLAR Üçgende Kenarortay

Simedyan Akademi

NOT: . G b c a F C E B D A

123

123

123

ABC dik üçgeninde;

G noktası ağırlık merkezi,

Va: [BC] kenarına ait kenarortay Vb: [AC] kenarına ait kenarortay Vc: [AB] kenarına ait kenarortay olduğunda;

...Va2=...V

(10)

ÜÇGENDE YARDIMCI ELEMANLAR Alıştırmalar

Simedyan Akademi

Örnek 3 . G A C B 6m 4m

Dik üçgen şeklindeki uçurtmanın

köşeleri ile ağırlık merkezi olan G nok-tası arasına çıtalar konuluyor.

[BA] ^ [CA]

[BG] ve [CG] çıtalarının uzunlukları 4 metre ve 6 metre olduğuna göre,

Figure

Updating...

References

Related subjects :