• Sonuç bulunamadı

Soru Çözümü

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Soru Çözümü"

Copied!
15
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

MUTLAK DEĞER

Soru Çözümü

(2)

MUTLAK DEĞER

Simedyan Akademi

Soru Çözümü

1.

Yukarıdaki sayı doğrusu eşit aralıklarla bölünmüştür.Buna göre, |C-B|-|A-C|+|A-B|

ifadesinin sonucu kaçtır?

A 4 C

0 B

(3)

MUTLAK DEĞER

Simedyan Akademi

Soru Çözümü

2. 2<x<3 olmak üzere,

|x-2|-|x-3|-2x+1 ifadesinin eşiti nedir?

(4)

MUTLAK DEĞER

Simedyan Akademi

Soru Çözümü

3. x<y<0<z olmak üzere,

|x-y|-|y-z|+|x-z| ifadesinin eşiti nedir?

(5)

MUTLAK DEĞER

Simedyan Akademi

Soru Çözümü

4. |2x-1|=3

(6)

MUTLAK DEĞER

Simedyan Akademi

Soru Çözümü

5. Bir x reel sayısının 3 sayısına olan uzaklığı, -7 sayısına olan uzak-lığına eşittir.Buna göre, |x| değeri kaçtır?

(7)

MUTLAK DEĞER

Simedyan Akademi

Soru Çözümü

6. Sıfırdan farklı a ve b reel sayıları için |a.b|=-3a

€ba€=2b

(8)

MUTLAK DEĞER

Simedyan Akademi

Soru Çözümü

SIRA SENDE Bilgi a,b Î R+ için a<b iken ña<ñb dir. Buna göre,

x=|ñ3-1| y=|5-x| z=|2-y| olduğuna göre, z kaçtır?

(9)

MUTLAK DEĞER

Simedyan Akademi

Soru Çözümü

8. a-3=b

(10)

MUTLAK DEĞER

Simedyan Akademi

Soru Çözümü

9. |(x-2)(x+1)|=|x+1| eşitliğinin çözüm kümesini bulunuz.

(11)

MUTLAK DEĞER

Simedyan Akademi

Soru Çözümü

10. |x-y+2|+|2x+y-11|=0 olduğuna göre, x.y çarpımı kaçtır?

(12)

MUTLAK DEĞER

Simedyan Akademi

Soru Çözümü

11. €|x-3|+2€=5

(13)

MUTLAK DEĞER

Simedyan Akademi

Soru Çözümü

12. |2x-10|+|x-8| ifadesinin en küçük değeri kaçtır?

(14)

MUTLAK DEĞER

Simedyan Akademi

Soru Çözümü

13. |3x-6|+|2x-4|-|x-2|=12 ifadesini sağlayan, x değerlerinin toplamı kaçtır?

(15)

MUTLAK DEĞER

Simedyan Akademi

Soru Çözümü ÖSYM |x|=2 |y|=3 |z|=5

ifadelerine göre, x+y-z ifadesinin alabileceği en büyük değer, en küçük değerden kaç fazladır?

Referanslar

Benzer Belgeler

MEB 2018 - 2019 ● Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel

(Cevabınızın do˘ gru oldu˘ gunu da g¨ oster- meniz gerekiyor).. (Cevabınızın do˘ gru oldu˘ gunu da g¨

Aşağıdaki çarpma işlemi gerektiren problemleri çözünüz. 1) 36 sayısının 23 katı kaç eder? 6) Ahmet 24 sayfalık fotoğraf albümünün her sayfasına 6 fotoğraf koymuş. Her

Monosakkaritler asimetrik karbon atomu içerirler.. (devam) Tek spesifik karbona bağlı grupların kongfigürasyonu bakımından farklı olan şekerler

f: A →B ve g: C→D iki fonksiyon olmak üzere, A ∩C=T ise. Sınıf Matematik

Kitap 5x sayfa olsun. Buna göre, ilk durumda otobüsteki bayan sayısının kaç olduğunu bulalım. Çözüm:?. İlk durumda otobüsteki bayan sayısı x olsun. Cem’in 12 ayda her

z karmaşık sayısının reel kısmı 0 ve sanal (imajiner) kısmı pozitif olduğu için, bu sayı sanal eksenin pozitif tarafı üzerinde bulunur.. Dolayısıyla esas argümenti 90 o

mR olmak üzere y=x parabolü ile y=-x+mx+m-2 parabollerinin kesimnoktaları A ve B ise [AB] doğru parçalarının orta noktalarının geometrik yerini