• Sonuç bulunamadı

Soru Çözümü

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Soru Çözümü"

Copied!
9
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ASAL ÇARPANLARA

AYIRMA

Soru Çözümü

(2)

ASAL ÇARPANLARA AYIRMA

Simedyan Akademi

Soru Çözümü

1. xy iki basamaklı sayı

a ve b asal sayı olmak üzere

xy=2a.3b

(3)

ASAL ÇARPANLARA AYIRMA

Simedyan Akademi

Soru Çözümü

2. x,y Î N+ olmak üzere

2x2=3y3

(4)

ASAL ÇARPANLARA AYIRMA

Simedyan Akademi

Soru Çözümü

3. x sayısı tam sayı olmak üzere

3<x<72

sayıları arasında pozitif bölen sayısı 3 olan kaç farklı x tam sayısı vardır?

(5)

ASAL ÇARPANLARA AYIRMA

Simedyan Akademi

Soru Çözümü

4. a,b Î N+

72.a=b2

ifadesini sağlayan a ve b sayıları için a+b toplamının en küçük değeri kaçtır?

(6)

ASAL ÇARPANLARA AYIRMA

Simedyan Akademi

Soru Çözümü

5. a Î N+

6.3a

(7)

ASAL ÇARPANLARA AYIRMA

Simedyan Akademi

Soru Çözümü

6. 3030

(8)

ASAL ÇARPANLARA AYIRMA

Simedyan Akademi

Soru Çözümü

7. K= 132+262+392

(9)

ASAL ÇARPANLARA AYIRMA

Simedyan Akademi

Soru Çözümü

ÖSYM x,m,n ve z asal sayı olmak üzere A

x y z

m n

Yukarıdaki tabloda bir A sayısının asal çarpanlara ayırma tablosu verilmiştir.

Referanslar

Benzer Belgeler

Test Adı: 6.SINIF 1.DENEME SÖZEL BÖLÜM Hazırlayan: Bağcılar Prof.. Fuat

Çalışmamızda aerobik kapasitenin bir göstergesi olan Cooper testi sonuçları, anaerobik kapasitenin göstergeleri arasında yer alan kısa mesafeli sürat koşuları, dikey

[r]

IFN-gamma, IL-12, IL-15, IL-18 E... İmmünoloji Toplam Soru Sayısı: 38 9 Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, T helper 2 grubu sitokinler doğru olarak verilmiştir? ).. Cevap:

E) Negatif asal tam bölen sayısı pozitif asal tam bölen sayısına eşittir. II) Asal sayı bölenlerinin toplamı 10 dur. III) Negatif asal bölenlerinin toplamı

III) Tam sayı bölenlerinin

II) Bir tam sayıyı tam olarak bölen 3 farklı pozitif tam sayı varsa, bu sayı bir asal sayının karesidir. III) Bir tam sayıyı tam olarak bölen 4 farklı pozitif

Bir çocuk torbaya her gün bir tane bilye koymaktadır. III) Sıfır sayısını tam olarak bölen sonsuz tane tam sayı vardır. II) Pozitif tam sayıların çarpımı 80 5