• Sonuç bulunamadı

Soru Çözümü

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Soru Çözümü"

Copied!
15
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

1. DERECEDEN

İKİ BİLİNMEYENLİ

DENKLEMLER

Soru Çözümü

(2)

Simedyan Akademi

1. DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER

Soru Çözümü

1. DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER

Soru Çözümü

1. 2x-y= 5 8x+ky=1

denklem sisteminin çözüm kümesi tek elemanlı olduğuna göre, k için ne söyle-nebilir?

(3)

Simedyan Akademi

1. DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER

Soru Çözümü

1. DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER

Soru Çözümü

2. (x-3y-7)2+(3x+4y-8)2=0

(4)

Simedyan Akademi

1. DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER

Soru Çözümü

1. DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER

Soru Çözümü

3. 3a+4b+3c=48 3a-4b+3c=24 olduğuna göre, b-a-c ifadesinin değeri kaçtır?

(5)

Simedyan Akademi

1. DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER

Soru Çözümü

1. DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER

Soru Çözümü

4. 3ax+by=-3 2by-ax= -13

denklem sistemini sağlayan (x,y) ikilisi (-1,3) olduğuna göre, a

(6)

Simedyan Akademi

1. DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER

Soru Çözümü

1. DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER

Soru Çözümü

ÖSYM

Yukarıdaki toplama tablosunda x ve y yerine yazılması gereken sayıların toplamı kaçtır?

+ 4b 5b 3a x 11 5a 1 y

(7)

Simedyan Akademi

1. DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER

Soru Çözümü

1. DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER

Soru Çözümü

5. (a-3)x+(b+5)y+2c-3=0

(8)

Simedyan Akademi

1. DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER

Soru Çözümü

1. DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER

Soru Çözümü 6. 1 x-y 2 x-y 8 2x+y 3 2x+y - 141 15 7 = = + + olduğuna göre, x y oranı kaçtır?

(9)

Simedyan Akademi

1. DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER

Soru Çözümü

1. DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER

Soru Çözümü 7. 7 6a b - =2 5 2b 3a- =3

(10)

Simedyan Akademi

1. DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER

Soru Çözümü

1. DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER

Soru Çözümü

8. 3a - 2b-3c = 0 ab-bc= 6 olduğuna göre, (a-c)2 ifadesinin değeri kaçtır?

(11)

Simedyan Akademi

1. DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER

Soru Çözümü

1. DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER

Soru Çözümü

9. 43x-32y= 18 102x-33y=54

denklem sistemini sağlayan x ve y değerleri için x

(12)

Simedyan Akademi

1. DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER

Soru Çözümü

1. DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER

Soru Çözümü

ÖSYM

Yukarıdaki şekillerde özdeş elma ve muzların kütleleri ölçülmüştür. Buna göre, III. şekildeki ölçüm kaç kilogramı gösterir?

(13)

Simedyan Akademi

1. DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER

Soru Çözümü

1. DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER

Soru Çözümü

10. 3a+3b

a+b+1 + a+b+2a+b = 4

(14)

Simedyan Akademi

1. DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER

Soru Çözümü

1. DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER

Soru Çözümü

11. a.(3y-x) + b.(x-y) = 6b

(15)

Simedyan Akademi

1. DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER

Soru Çözümü

1. DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER

Soru Çözümü

ÖSYM

Birbirine özdeş olan kavanoz ve birbirine özdeş olan baharatlıkların 50 cm uzunluğundaki mutfak rafına dizilişleri şekilde gösterilmiştir. (Nesnelerin arasında boşluk yoktur.)

13 cm

24 cm

Buna göre, bu rafa 3 adet kavanoz ve 1 adet baharatlık konulsaydı, rafta kaç cm boşluk kalırdı?

Referanslar

Benzer Belgeler

OKUR TEMSİLCİSİ RAHATSIZ ETTİ: Sabah gazetesi Yayın Yönetmeni Erdal Şafak, Okur Temsilcisi Yavuz Baydar’ın Gezi Parkı olaylarıyla ilgili gazetenin

In this direction, the aim of the study is to try to explain the repurchase intentions of the customers in the corporate segment towards their main banks

Y›ld›r›m, edebiya- t›m›zda f›kra türünde yeterli bilimsel ça- l›flma yap›lmad›¤›n› ve Türk f›kralar› için ileri sürülen ilkelerin f›kralar›n

藥學院吳介信院長於 2014 年 4 月前往美國及大陸,分別拜訪了 加州大學聖地牙哥分校(University of California, San Diego,簡

Doğada yaygın olarak bulunan meyvelerin, sebzelerin, çiçeklerin, bazı hayvan ve fungusların sarı, portakal, ve kırmızı rengini veren pigmentlerdir..

Mustafa Kemal Paşa, dünya­ nın İçtimaî inkılâplar geçirmekte olduğunu, bu alanda elde edilen muvaffakiyetlerin, zorbalara ve­ ya lakaytlara teslim ettirilen

Boyun diseksiyonu sırasında karotid sinüs böl- gesine lokal anestezik infiltrasyonuyla denervas- yon yapılan 60 hasta çalışma grubunu oluştu- rurken, lokal

Bu çal›flmada ‹nönü Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi'nde May›s 2006-Nisan 2007 tarihle- ri aras›nda, beyin cerrahisi yo¤un bak›m ünitesi (BCYBÜ)'nde