• Sonuç bulunamadı

Soru Çözümü

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Soru Çözümü"

Copied!
14
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

BİRİNCİ DERECEDEN

BİR BİLİNMEYENLİ

DENKLEMLER

Soru Çözümü

(2)

BİRİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER

Simedyan Akademi

Soru Çözümü 1. a b c d = a.b+c-d x 2 2 7 =11 işlemi tanımlanıyor. Buna göre,

(3)

BİRİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER

Simedyan Akademi

Soru Çözümü

2. 3x-1

2 - 3x

olduğuna göre, x in değeri kaçtır?

(4)

BİRİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER

Simedyan Akademi

Soru Çözümü

3. (3a-4)x+(b-6)=0

denkleminin çözüm kümesi tüm reel sayılar olduğuna göre, a.b çarpımı kaçtır?

(5)

BİRİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER

Simedyan Akademi

Soru Çözümü

4.

olduğuna göre, x in değeri kaçtır?

x+1 - 12 x-2 1 3

(6)

BİRİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER

Simedyan Akademi

Soru Çözümü

5.

ifadesini sağlayan, x değeri kaçtır? 30 3+ 4 -x-3 2 1 =6

(7)

BİRİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER

Simedyan Akademi

Soru Çözümü

6.

eşitliğini sağlayan, x değeri kaçtır?

(8)

BİRİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER

Simedyan Akademi

Soru Çözümü

7. 2x+m

x-1 + x-mx+1 =7

(9)

BİRİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER

Simedyan Akademi

Soru Çözümü

8. 5x-[3x-(x+1)-7]=40 olduğuna göre, x değeri kaçtır?

(10)

BİRİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER

Simedyan Akademi

Soru Çözümü

9.

olduğuna göre, x in değeri kaçtır?

5x+1 4x-7

2 3

(11)

BİRİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER

Simedyan Akademi

Soru Çözümü

10. Her m reel sayısı için

m =3-m

x+1 =10 olmak üzere

(12)

BİRİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER

Simedyan Akademi

Soru Çözümü

11.

denkleminin çözüm kümesini bulunuz. 8

(13)

BİRİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER

Simedyan Akademi

Soru Çözümü

SIRA SENDE Aşağıdaki şekilde karelerin içindeki sayıların çarpımı, çemberin içine; üçgenlerin içindeki sayınların toplamı ise beşge-nin içine yazılıyor.

3 x+2 A

4x-1 x+3

B

(14)

BİRİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER

Simedyan Akademi

Soru Çözümü

ÖSYM Aşağıda verilen 5 kutunun içindeki şekerlerin kaçar kg ol-duğu verilmiştir.

7 11 12 6 15 I II III IV V

kutulardan sırasıyla; x kg, (2x) kg, (3x) kg, (x+1) kg, (x+3) kg şeker alın-dığında tüm kutularda kalan şekerlerin toplamı 15 kg olduğuna göre, 4. kutudan kaç kg şeker alınmıştır?

Referanslar

Benzer Belgeler

Viskoz çarpma prensibi ile çalışan filtre 3 mikrondan 100 mikrona kadar olan partikülleri süzmekte, bunu durdurma/difüzyon prensibi ile çalışan genişletilmiş

İnceleme alanında metamorfik kayalar, Kar- bonifer ve Permiyen kayaları üzerinde aşmalı olan Jura, üçüncü dilimde metamorfitler üzerine gelir ve düzenli bir Jura-Alt

Üçgenlerin benzerlikleri açılarının eşit olması ve kenarlarının orantılı olmasına bağlıdır. 1) İki üçgenin karşılıklı ikişer açısı eşit ise, bu üçgenler

Geniş bir optikle bakıldığında, toplumsal yapı olarak insanlığın “ bilgi toplumuna dönüşmesi”, bilgi toplumu içinde yükseköğretime yönelik “talep

Yukarıdaki takvime göre, hangi gün Pazar gününe denk

Buna göre a,b,c sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız.. Dik koordinat düzleminde [0,4] aralığında tanımlı f ve g fonksiyonlarının

Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ-2 FONKSİYON 11... Simedy an A kademi SORU ÇÖZÜMÜ-2

ifadesinin alabileceği en küçük değer bulunurken her bir mutlak değerin içini sıfır yapan x değeri bulunur. Bulunan