Återrapportering av regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören 2020-09-15

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Återrapportering av regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören 2020-09-15

Regionstyrelsen beslutar att ge regiondirektören i uppdrag att återkoppla om vidtagna åtgärder inom kompetensförsörjning, prioriteringar och en ekonomi i balans till regionstyrelsen.

RS 200609 Från ärendet ”Revisionsrapport Styrning, uppföljning och kontroll av folktandvårdens uppdrag”

Ärendet behandlas i regionstyrelsen 2020-09-15, ”Prioriteringsordning för folktandvårdens patienter”

Regionstyrelsen beslutar att ge regiondirektören i uppdrag att ta fram ett styrdokument som tydliggör roll- och ansvarsfördelningen mellan styrelsen och övriga nämnder.

RS 200304 Från ärendet ”Revisionsrapport Det regionala utvecklingsansvaret”

Ärendet behandlas i regionstyrelsen 2020-09-15, ”Regionstyrelsens ledning, styrning

och uppföljning”

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :