Mottagande av donation av konst till Gällivare sjukhus

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Delegationsbeslut | Dnr: 01547-2020 Sida 1 (1)

DOKUMENT-ID VERSION

ARBGRP515-1854338440-494 0.4

Mottagande av donation av konst till Gällivare sjukhus

Ärendet

Gällivare sjukhus har mottagit en donation av två tavlor målade av Birger Jonasson. Tavlorna har donerats av Carl Théen och Emma Théen Larsson, barn till Ulf Théen som arbetade under 25 år som läkare i Gällivare. Ulf Théen avled under 2019.

I mitten av 1970-talet köpte Ulf Théen en stor målning av Birger Jonasson.

Tavlan är i olja och är enligt Jonasson en av de så kallade Malmfältsmål- ningarna, en serie stora målningar föreställande gruvarbetare i vinterland- skap. Ulf Théens barn, Carl Théen och Emma Théen Larsson vill donera målningen ”Vid hållplatsen” till Region Norrbotten. I donationen ingår också en mindre målning av Birger Jonasson med titeln ”Väntan”.

Donatorerna vill donera målningarna till Gällivare sjukhus där deras pappa arbetade som läkare under många år. Donatorerna önskar att tavlorna hängs upp i Gällivare sjukhus på en plats där de kan uppskattas av många männi- skor.

Målningarna har tilldelats registreringsnummer NLL 2020:81 (Vid hållplat- sen) resp NLL 2020:82 (Väntan) i konstdatabasen Carlotta där övrig konst som Region Norrbotten äger finns registrerad.

Beslut

Donation enligt bifogade dokument godkänns.

Beslutet är fattat med stöd av punkt 2.3.3 i delegationsordningen (vidarede- legering)

Beslutsdatum: 2020-11-06

Tarja Lepola, Ekonomi- och planeringsdirektör

Bilaga:

Brev gällande donationen Kopia av Bouppteckning

Beslutet skickat till:

Henrik Ygge, konsthandläggare/Antikvarie, Region Norrbotten Gitt Ström, Närsjukvårdschef Gällivare

Elisabeth Persson Ståhl, Ekonomi-och planeringsavdelningen

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :