Mottagande av donation till Arvidsjaurs hälsocentral

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Delegationsbeslut | Dnr: 01653-2020 Sida 1 (1)

DOKUMENT-ID VERSION

ARBGRP515-1854338440-508 0.1

Mottagande av donation till Arvidsjaurs hälsocentral

Ärendet

Arvidsjaurs hälsocentral har mottagit en donation på 3000 kronor. Donation- en lämnas av Sandra Hällsten i Arvidsjaur som tillsammans med andra per- soner samlat ihop till donationen. Donationen ska användas av personalen till att uppdatera/öka trivseln i det gemensamma personalrummet.

Donationen 3000 kronor inbetalas till Region Norrbotten, organisationsnr 232100-0230, Swedbank konto 8201-6, 4000 008-5. Märk insättningen med Donation Arvidsjaur HC kst 40217.

Beslut

Donation enligt bifogade dokument godkänns.

Beslutet är fattat med stöd av punkt 2.3.3 i delegationsordningen (vidarede- legering)

Beslutsdatum: 2020-12-02

Tarja Lepola, Ekonomi-och planeringsdirektör

Bilaga:

Donationsdokument

Beslutet skickat till:

Sandra Hällsten

Carola Wallstål, verksamhetschef Arvidsjaur HC Eva-Lena Asplund, närsjukvårdschef Piteå Carina Wribe, ekonomichef division närsjukvård

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :