postayı klasöre taşı - Etkilenen e-posta tespit edildiğinde bunları taşımak istediğiniz özel klasörü belirtir

Belgede ESET SMART SECURITY 8 (sayfa 56-59)

Diğer

Güncellemeden sonra taramayı tekrar et - Virüs imza veritabanı güncellemesinden sonra yeniden tarama özelliğini açar veya kapatır.

Diğer modüllerin tarama sonuçlarını kabul et - Bu seçenek belirlenirse, e-posta koruması modülü diğer koruma modüllerinin tarama sonuçlarını kabul eder.

4.3.1.2 IMAP, IMAPS tarayıcı

Internet İleti Erişim Protokolü (IMAP) e-posta alımına yönelik diğer bir Internet protokolüdür. IMAP, POP3 ile karşılaştırıldığında, örneğin birden çok istemcinin eşzamanlı olarak aynı posta kutusuna bağlanabilmesi ve iletinin okunmuş, yanıtlanmış veya silinmiş olmasından bağımsız ileti durum bilgisinin korunması gibi avantajlara sahiptir.

ESET Smart Security, kullanılan e-posta istemcisinden bağımsız olarak bu protokol için koruma sağlar.

Bu denetimi sağlayan koruma modülü, sistem başlangıcında otomatik olarak başlatılır ve sonrasında bellekte etkin olarak kalır. IMAP protokolü denetimi, e-posta istemcisini yeniden yapılandırmaya ihtiyaç duymadan otomatik olarak gerçekleştirilir. Varsayılan olarak, 143 numaralı bağlantı noktasındaki tüm iletişim taranır, ancak gerekirse başka iletişim bağlantı noktaları eklenebilir. Birden fazla bağlantı noktası numaraları virgülle ayrılmalıdır.

Şifreli iletişim taranmaz. Şifreli iletişim taramasını etkinleştirmek ve tarayıcı ayarlarını görüntülemek için Gelişmiş ayarlar bölümünde SSL protokolü denetimi'ne gidin, Web ve e-posta > Protokol filtreleme > SSL öğesini tıklatın ve Her zaman SSL protokolünü tara seçeneğini etkinleştirin.

4.3.1.3 POP3, POP3S filtresi

POP3 protokolü, e-posta istemcisi uygulamasında e-posta iletişimi almak için en yaygın biçimde kullanılan

protokoldür. ESET Smart Security, kullanılan e-posta istemcisinden bağımsız olarak bu protokol için koruma sağlar.

Bu denetimi sağlayan koruma modülü, sistem başlangıcında otomatik olarak başlatılır ve sonrasında bellekte etkin olarak kalır. Modülün doğru çalışması için lütfen etkinleştirildiğinden emin olun – POP3 protokol denetimi e-posta istemcisini yeniden yapılandırmaya ihtiyaç duymadan otomatik olarak gerçekleştirilir. Varsayılan olarak, 110 numaralı bağlantı noktasındaki tüm iletişim taranır, ancak gerekirse başka iletişim bağlantı noktaları eklenebilir.

Birden fazla bağlantı noktası numaraları virgülle ayrılmalıdır.

Şifreli iletişim taranmaz. Şifreli iletişim taramasını etkinleştirmek ve tarayıcı ayarlarını görüntülemek için Gelişmiş ayarlar bölümünde SSL protokolü denetimi'ne gidin, Web ve e-posta > Protokol filtreleme > SSL öğesini tıklatın ve Her zaman SSL protokolünü tara seçeneğini etkinleştirin.

Bu bölümde, POP3 ve POP3S protokolü denetimini yapılandırabilirsiniz.

POP3 protokolü denetimini etkinleştir - Bu seçenek etkinleştirilirse, POP3 üzerinden geçen tüm trafik kötü amaçlı yazılım açısından izlenir.

POP3 protokolü tarafından kullanılan bağlantı noktaları - POP3 protokolü tarafından kullanılan bağlantı noktalarının listesi (varsayılan olarak 110).

ESET Smart Security POP3S protokolü denetimini de destekler. Bu iletişim türü, sunucu ile istemci arasında bilgi aktarmak için şifreli bir kanal kullanır. ESET Smart Security, SSL (Güvenli Yuva Katmanı) ve TLS (Aktarım Katmanı Güvenliği) şifreleme yöntemlerini kullanarak iletişimleri denetler.

POP3S protokolü denetimini kullanma - Şifreli iletişim denetlenmez.

Seçili bağlantı noktaları için POP3S protokolü denetimini kullan - Yalnızca POP3S protokolü tarafından kullanılan bağlantı noktaları içinde tanımlanan bağlantı noktalarına yönelik POP3S denetimini etkinleştirmek için bu seçeneği işaretleyin.

POP3S protokolü tarafından kullanılan bağlantı noktaları - Denetlenecek POP3S bağlantı noktalarının listesi (varsayılan olarak 995).

4.3.1.4 Antispam koruması

İstenmeyen posta adı verilen istenmeyen e-postalar, elektronik iletişimin en büyük sorunlarından biri haline geldi.

İstenmeyen posta, tüm e-posta iletişiminin yüzde 80'ini oluşturuyor. Antispam Koruması, bu sorundan koruma hizmeti sunar. İstenmeyen postaları önleme modülü, birkaç e-posta güvenliği ilkesini birleştirerek gelen kutusunu temiz tutmak için mükemmel bir filtre özelliği sağlar.

İstenmeyen posta algılamasındaki önemli ilkelerden biri, önceden tanımlanmış güvenilen adresleri (beyaz liste) ve istenmeyen posta adreslerini (kara liste) temel alarak istenmeyen e-postayı tanıyabilmektir. İletişim listenizdeki tüm adresler ve güvenli olarak işaretlediğiniz tüm diğer adresler otomatik olarak beyaz listeye eklenir.

İstenmeyen postaları algılamak için kullanılan birincil yöntem e-posta iletisi özelliklerini taramaktır. Alınan iletiler temel Antispam ölçütüne göre (ileti tanımları, istatistik sezgisel tarama, tanıma algoritmaları ve diğer benzersiz yöntemler) taranır ve bunun sonucunda oluşan indeks değeri iletinin istenmeyen posta olup olmadığını belirler.

ESET Smart Security içindeki Antispam koruması, posta listeleriyle çalışırken farklı parametreler belirlemenize olanak tanır. Seçenekler şu şekildedir:

İleti işleme

E-posta konusuna metin ekle - İstenmeyen posta olarak sınıflandırılmış iletilerin konu satırına özel bir önek dizesi eklemenizi sağlar. Varsayılan "[SPAM]" metnidir.

İletileri spam klasörüne taşı - Etkinleştirildiğinde, istenmeyen posta iletileri varsayılan önemsiz e-posta klasörüne taşınır.

Kullanılacak klasör - Bu seçenek istenmeyen postayı kullanıcı tarafından tanımlanan bir klasöre taşır.

Spam puanı günlük kaydı

ESET Smart Security Antispam altyapısı, taranan her iletiye bir istenmeyen posta puanı atar. İleti antispam günlüğüne (ESET Smart Security > Araçlar > Günlük dosyaları > Antispam koruması) kaydedilir.

Yazma - Antispam koruması günlüğündeki Puan hücresi boş olacaktır.

Yalnızca yeniden sınıflandırılan iletileri ve İSTENMEYEN POSTA olarak işaretlenen iletileri yaz - İSTENMEYEN POSTA olarak işaretlenen iletiler için istenmeyen posta puanını kaydetmek istiyorsanız bu seçeneği belirleyin.

Tüm iletileri yaz - Tüm iletiler, günlüğe istenmeyen posta puanıyla kaydedilir.

E-posta istemci antispam korumasını otomatik başlat - Etkinleştirildiğinde, antispam koruması sistem başlangıcında

Belgede ESET SMART SECURITY 8 (sayfa 56-59)