• Sonuç bulunamadı

KAMUSAL ALAN VE KENT

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "KAMUSAL ALAN VE KENT"

Copied!
8
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

KAMUSAL ALAN VE KENT

3.Hafta

(2)

Avcı ve Toplayıcı Topluluklar

 Sürekli hareket halindeler

 Küçük gruplar halinde

 Az yük ile

 Daha kısa yaşam süresi

 Avcılık için gerekli silahların geliştirilmesi

 Tütsüleme ve tuzlama gibi besinlerin daha uzun saklamaya yönelik yöntemlerin gelişmesi

(3)

İlk yerleşik topluluklar

 Toprağın biçimlendirilmesi

 Hayvanların evcilleştirilmesi

 Düzenli beslenme

 Barınaklar ve güvenliğin sağlanması

 Daha uzun yaşam süresi ve nüfus artışı

 Ürün fazlası

 İş bölümü ve mesleklerin ortaya çıkışı

(4)

Köyün MirasI

 Köylerin Kentlere Miras Bıraktığı Yapı ve İşlevler

 evler, odalar

 kutsal yerler ve tapınaklar

 açık alanlar

 yönetim, yasa ve adaletin ilk belirtileri (

Köyün

yaşlılarından oluşan bir heyet, deneyim ve bilgi birikimi ile

anlaşmazlıkları çözerek ya da bazı gelenekleri aktararak topluluğun birliğini yeniden sağlama işlevi görüyordu

)

 ilk iş bölümü

 sulama kanallarının oluşturulması ve su taşımacılığı

(5)

Kentlerin Gelişimi

(6)

İlk kent yerleşimi çatalhöyük

(7)

ÇATALHÖYÜK

 Şu ana kadar yapılmış arkeolojik kazılarda ulaşılmış en eski kent yerleşimidir

 Konya’nın Çumra ilçesinde yaklaşık olarak 14 hektarlık bir alanda yer almaktadır.

 Tarihi M.Ö. 7500 yılına kadar gitmektedir.

 1958 yılında James Mellaart tarafından

keşfedilmiş ilk kazıları 1961-1963 ve 1965

yıllarında yapılmıştır. 1993`te yeniden başlayan ve günümüze kadar devam eden kazılar 2018’e kadar Ian Hodder tarafından yürütülüştür.

 2012 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası

Listesine alınmıştır.

(8)

Çatalhöyük yerleşimi

Çatalhöyük, birbirine bitişik evler ve sokağı olmayan bir yerleşim düzeni tekil bir özellik sergilemektedir.

Bir yerden bir yere geçiş için çatılardan geçilmekte eve girişler yine çatılardan sağlanmaktadır.Evlerin arasında meydan görevi gören boş alanlar bulunmaktadır.

Referanslar

Benzer Belgeler

Kamusal alan, kamusal mekan, kent, kentsel mekan kavramları üzerine genel tartışma?.

1963 yılında İstanbul Üniversitesi ve Chicago Üniversitesi'nce yürütülen “Güneydoğu Anadolu Tarihöhcesi Araştırmaları Projesi” yüzey araştırmaları sırasında

URUK: Kral Gılgamış’ın adıyla anılan ve ilk yazılı destan olarak bilinen Gılgamış Destanı’nın geçtiği kenttir.. Ayrıca Nuh Tufanı’nın geçtiği 4 kentten

800’e kadar olan dönem Miken Uygarlığının etkisinde olduğu dönem hakkında pek fazla bilgi yok, bu nedenle karanlık dönem olarak adlandırılıyor..

 Vergi öderler ve savaş sırasında orduda görev alırlar.  Toprak veya ev mülkiyetine

Kentlerdeki devasa yapılar aslında politik imgelerdir: Anıtlar, kamu binaları…ihtişamlı imgeler...

 Kentler, ağırlıklı olarak liman, büyük yol kavşakları, akarsu, manastır, kilise ve kale etrafında, yani ticarete imkan

yy’dan itibaren ticari faaliyetlerin yeniden gelişmesi sonucu kentler de giderek gelişmeye başlamıştır..  Avrupa’nın çeşitli yerlerinde bugünkü kentlerin temeli olan