• Sonuç bulunamadı

Kamusal Alan ve Kent

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kamusal Alan ve Kent"

Copied!
7
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Kamusal Alan ve Kent

2. Hafta

(2)

GÖBEKLİTEPE

(3)

GÖBEKLİTEPE

 Şanlıurfa’nın Örencik Köyü yakınlarında bulunmaktadır.

 Bir yerleşim yeri değildir, tapınaktır.

 Tarihi M.Ö. 9500 -10.000 yılına kadar gitmektedir. Dolayısıyla

Sümerlerden 6 bin, Mısır Piramitlerinden yaklaşık 7000-7500 yıl daha eskidir.

 1963 yılında İstanbul Üniversitesi ve Chicago Üniversitesi'nce yürütülen

“Güneydoğu Anadolu Tarihöhcesi Araştırmaları Projesi” yüzey araştırmaları sırasında tespit edilmiştir

(4)

GÖBEKLİTEPE

Şanlıurfa’nın Örencik Köyü yakınlarında bulunmaktadır.

Bir yerleşim yeri değildir, tapınaktır.

Tarihi M.Ö. 9500 -10.000 yılına kadar gitmektedir. Dolayısıyla Sümerlerden 6 bin, Mısır Piramitlerinden yaklaşık 7000-7500 yıl daha eskidir.

1963 yılında İstanbul Üniversitesi ve Chicago Üniversitesi'nce yürütülen “Güneydoğu Anadolu Tarihöhcesi Araştırmaları Projesi” yüzey araştırmaları sırasında tespit edilmiştir

(5)

Göbeklitepe

Kazı çalışmaları 1995 yılında Şanlıurfa Müzesi başkanlığında ve İstanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü’nden Harald Hauptmann bilimsel danışmanlığında başlatılmıştır. 2007 yılından itibaren ise kazı çalışmaları Bakanlar Kurulu kararı ile ve yine Alman Arkeoloji Enstitüsü'nden Prof. Dr. Klaus Schmidt'in başkanlığında devam ettirilmiştir.

Bölgede 8 ila 30 metre çapında yaklaşık 20 tapınak tespit edilmiş fakat 6 tanesi ortaya çıkarılabilmiştir.

(6)

göbeklitepe

Tapınakta 3 ila 6 metre büyüklüğünde ve 60 ton ağırlığa ulaşabilen T biçiminde dev dikitler bulunmuştur

Taşlar üzerinde işlenmiş akrep, tilki, boğa, yılan, yaban domuzu, aslan, turna ve yaban ördeği figürleri yer almaktadır.

(7)

Tartışma soruları

 Göbeklitepe’yi tarihi açıdan önemli kılan unsurlar sizce nelerdir?

 Göbeklitepe, henüz yerleşik hayata geçmemiş toplumların yaşamı hakkında bize neler söylemektedir?

 Bu kadar büyük bir yapıyı inşa etmek için gerekli olan işgücü, devletin olmadığı bir ortamda sizce nasıl örgütlenmiştir?

Referanslar

Benzer Belgeler

Kamusal alan, kamusal mekan, kent, kentsel mekan kavramları üzerine genel tartışma?.

Bir yerden bir yere geçiş için çatılardan geçilmekte eve girişler yine çatılardan sağlanmaktadır.Evlerin arasında meydan görevi gören boş

URUK: Kral Gılgamış’ın adıyla anılan ve ilk yazılı destan olarak bilinen Gılgamış Destanı’nın geçtiği kenttir.. Ayrıca Nuh Tufanı’nın geçtiği 4 kentten

800’e kadar olan dönem Miken Uygarlığının etkisinde olduğu dönem hakkında pek fazla bilgi yok, bu nedenle karanlık dönem olarak adlandırılıyor..

 Vergi öderler ve savaş sırasında orduda görev alırlar.  Toprak veya ev mülkiyetine

 Kentler, ağırlıklı olarak liman, büyük yol kavşakları, akarsu, manastır, kilise ve kale etrafında, yani ticarete imkan

yy’dan itibaren ticari faaliyetlerin yeniden gelişmesi sonucu kentler de giderek gelişmeye başlamıştır..  Avrupa’nın çeşitli yerlerinde bugünkü kentlerin temeli olan

edilmiştir. Güney liman içinde yapılan sualtı araştırmalarında form vermeyen çeşitli kap ve pişmiş toprak seramik eserler, çatı kiremitleri, metal objeler,