• Sonuç bulunamadı

Kamusal Alan ve Kent

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kamusal Alan ve Kent"

Copied!
8
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Kamusal Alan ve Kent

Giriş

(2)

Ders Hakkında

Bu derste öncelikle, tarihsel süreç içinde kentsel mekanların düzenlenişi ve kullanılışı kamusal alan fikriyle karşılıklı ilişkisi içinde tartışılacaktır.

Kamusal mekanların kamusal alandaki ilişkiler ve iletişim biçimleri üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu..

Dolayısıyla kamusal alanın ve kamusal alandaki ilişkilerin niteliğinin dönüşmesinde mekansal söylemlerin nasıl bir rolü olduğunu …

anlamaya çalışacağız

(3)

1. ve 2. HAFTA KONULARI

1. Kamusal alan, kamusal mekan, kent, kentsel mekan kavramları üzerine genel tartışma

2. Kent yerleşimine geçilmesi

Kent öncesi yerleşimlerin özellikleri ve kamusal alan özel alan ayrımı

İlk kentlerin özellikleri ve köyden farklılaştığı unsurlar

(4)

Kavramlar Üzerine Tartışma

Kamu-Kamusal

Kamusal Alan –Özel Alan

Kamuoyu

Kamusal Mekan

Kent

(5)

Kavramlar Üzerine Tartışma

Kamusal Alan nedir?

Özel Alandan farkı nedir?

Bir mekan/yer/ortam ne zaman ve nasıl kamusal alan olarak nitelenebilir.

Kamusal Alana kimler katılabilir?

Kamusal alandaki ilişkilerin ve tartışmanın niteliğini belirleyen unsurlar nedir?

(6)

KAMU(SAL)

Public-Publicus

Halk /ahali

Genel olan – özel olmayan

Herkesi ilgilendiren

Aleni olan

Herkese açık olan

Devlete ait / devletle ilgili olan

 Kamu Yayıncılığı, Kamu Hizmeti, Kamu Kuruluşu, Kamu Menfaati, Kamu Vicdanı, Kamu Çıkarı, Kamu Güvenliği,

Kamusal Tehdit, Özel Kanal, Özel Okul, Özel Hastane, Özel Kuruluş…

(7)

Habermas ve Kamusal ALan

(8)

Habermas’a göre..

 18. yy’da burjuva sınıfının yükselişi ile birlikte

kafelerde ve çeşitli toplantı salonlarında edebiyat, şiir, felsefe gibi konulardaki tartışmalarla ortaya çıktığını söyler.

 Zamanla insanlar politik meseleleri ve gündemdeki olayları da tartışmaya başlamıştır

 Kamuoyunun oluştuğu alan

 Kamusal alan, ortak meselelere ilişkin eleştirel ve rasyonel tartışmaların yapılabildiği alan

 devletten ve sermayeden özerk bir alan, sivil

toplumun alanı

Referanslar

Benzer Belgeler

Bu süreçte orta ve alt sınıf kadınlar yereldeki işleri veya aynı zamanda endüstri devrimi esnasında fabrikalarda çalışıyorlardı (McDowell, 1999; Domosh & Seager,

bireyler tarafından inşa edilmiş olan kamusal ve özel mekânlardaki çok yönlü yapıları ve toplumsal cinsiyet düzenin gerçekleşme biçimlerini mekânsal özellikler

Bu derste, öncelikle tarihsel süreç içinde kentsel mekanların düzenlenişi ve kullanılışı kamusal alan fikriyle karşılıklı ilişkisi içinde

1963 yılında İstanbul Üniversitesi ve Chicago Üniversitesi'nce yürütülen “Güneydoğu Anadolu Tarihöhcesi Araştırmaları Projesi” yüzey araştırmaları sırasında

Bir yerden bir yere geçiş için çatılardan geçilmekte eve girişler yine çatılardan sağlanmaktadır.Evlerin arasında meydan görevi gören boş

URUK: Kral Gılgamış’ın adıyla anılan ve ilk yazılı destan olarak bilinen Gılgamış Destanı’nın geçtiği kenttir.. Ayrıca Nuh Tufanı’nın geçtiği 4 kentten

800’e kadar olan dönem Miken Uygarlığının etkisinde olduğu dönem hakkında pek fazla bilgi yok, bu nedenle karanlık dönem olarak adlandırılıyor..

 Vergi öderler ve savaş sırasında orduda görev alırlar.  Toprak veya ev mülkiyetine