• Sonuç bulunamadı

Kamusal Alan ve Kent

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kamusal Alan ve Kent"

Copied!
8
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Kamusal Alan ve Kent

Antik Yunan Kent Devletleri

(2)

Antik Yunan Kent Devletleri

• M.Ö. 800’e kadar olan dönem Miken Uygarlığının etkisinde olduğu dönem hakkında pek fazla bilgi yok, bu nedenle karanlık dönem olarak adlandırılıyor.

• M.Ö. 800-490 arası Arkaik Dönem

• M.Ö.490-323 Klasik Dönem

• M.Ö.323-146 Helenistik Dönem

(3)

Antik Yunan Kent Devletleri

• Antik Yunan olarak bilinen bölge birbirinden farklı kent devletlerinden oluşmaktadır

• Her kentin farklı yönetimi (monarşi, oligarşi, demokrasi) ve farklı yöneticileri, yasa ve mahkemeleri, parası bulunmaktadır.

(4)

Antik Yunan Kent Devletleri

• Yunanistan’ın dağlık coğrafyası ve çok sayıda adanın varlığı nedeniyle mekanın parçalı yapısı kurulan kentlerin her birinin ayrı bir

örgütlenmeye sahip olması sonucunu doğurmuştur

(5)

Antik Yunan Kent Devletleri

• Antik Yunan’daki Kent Devletleri içinde en önemli olanları Atina ve Sparta’dır.

• Atina, Demokrasiyi yönetim biçimi olarak benimseyen ilk kent devletidir.

(6)

• Vatandaşlar:

• 18 yaşından büyük yetişkin erkekler

• Politika yapabilir, hükümet işlerinde görev alabilirler

• Bir çok hakka sahiptirler

• Vergi öderler

• Mülkiyet edinme hakları vardır( toprak, köle)

• çalışmazlar

Sınıflı toplum yapısı

(7)

• Vatandaşlardan

• Savaş zamanında kent savunmasına katılmaları

• Hükümet işlerinde görev almaları

• Politik tartışmalara katılmaları beklenmektedir.

Atina Kent Devleti’nde

(8)

Antik Yunan Kent Devletleri

• - Kent, en tepe noktasında Akropolis’in olduğu bir tepenin yamaçlarına doğru inşa edilir.

• Kentin aşağı bölümündeki merkezi ise Agora’dır.

• Agora aynı zamanda ticaret merkezi, pazar yeridir.

• Kent içinde yer alan diğer yapılar:

• tiyatro, gymnasium, bouleterion, meclis, tapınaklar …

Referanslar

Benzer Belgeler

1963 yılında İstanbul Üniversitesi ve Chicago Üniversitesi'nce yürütülen “Güneydoğu Anadolu Tarihöhcesi Araştırmaları Projesi” yüzey araştırmaları sırasında

Bir yerden bir yere geçiş için çatılardan geçilmekte eve girişler yine çatılardan sağlanmaktadır.Evlerin arasında meydan görevi gören boş

URUK: Kral Gılgamış’ın adıyla anılan ve ilk yazılı destan olarak bilinen Gılgamış Destanı’nın geçtiği kenttir.. Ayrıca Nuh Tufanı’nın geçtiği 4 kentten

 Vergi öderler ve savaş sırasında orduda görev alırlar.  Toprak veya ev mülkiyetine

Kentlerdeki devasa yapılar aslında politik imgelerdir: Anıtlar, kamu binaları…ihtişamlı imgeler...

 Kentler, ağırlıklı olarak liman, büyük yol kavşakları, akarsu, manastır, kilise ve kale etrafında, yani ticarete imkan

yy’dan itibaren ticari faaliyetlerin yeniden gelişmesi sonucu kentler de giderek gelişmeye başlamıştır..  Avrupa’nın çeşitli yerlerinde bugünkü kentlerin temeli olan

 binalar da sokaklar, caddeler ve bulvarlara uygun olarak çizgisel bir hizada inşa edildi.  Böylece dar ve çıkmaz sokaklar yok edilerek geniş