• Sonuç bulunamadı

Kamusal Alan ve Kent

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kamusal Alan ve Kent"

Copied!
8
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Kamusal Alan ve Kent

4. Hafta

(2)

Mezopotamya

(3)

Mezopotamya Uygarliklari

• En bilinenleri

– Sümer (Sumeria M.Ö. 4500- 2300) – Akad (Akkadia M.Ö. 2300- 2200) – Babil (Babylonia M.Ö. 1800- 600) – Asur (Assyrian M.Ö. 2600 – 600) – Elam (Elam M.Ö. 2700 -500)

(4)

Mezopotamya sehir devletleri

• Her şehrin kendi devleti var

• Kendi tanrıları

• Kendi yasaları

• Kendi özel gün ve kutlamaları

• Rahip-kral

• Ziggurat

(5)

Ziggurat

• 3 ana bölümden oluşur

• İlk kat erzak deposudur

• 2. katta okullar ve tapınak bulunur

• En üst kat ise gözlemevi olarak kullanılmıştır

(6)

URUK: Kral Gılgamış’ın adıyla anılan ve ilk yazılı destan olarak bilinen Gılgamış Destanı’nın geçtiği kenttir. Ayrıca Nuh Tufanı’nın geçtiği 4 kentten biri olduğu söylenmektedir.

(7)

Gılgamış Destanı

• Gılgameş Destanı Asur Krallığı’nın son büyük kralı

Asurbanipal’ın (MÖ 669-631) kurduğu kitaplıkta 1853 yılında bulunmuştur.

• Asurbanipal, çağının tarihsel tutanaklarıyla daha eski dönemlerin ilahilerini, şiirlerini, bilimsel ve dinsel

metinlerini bir araya toplayarak, büyük görkemli bir kitaplık kurdurmuştu. Dört bir yana saldığı adamların Babil, Uruk ve Nippur gibi eski bilim merkezlerindeki arşivleri taramalarını buyurmuş, sonra da daha önceki

çağlarda kullanılan dil olan Sümerceyle yazılmış metinleri kopya edip Akad-Sami dillerine çevirmişti.

(8)

Gılgamış Destanı

• 1853 yılında bulunan bu tabletlerin değeri çok daha sonraları anlaşılabildi.

• Tabletler 12 bölümden oluşmaktaydı.

Metindeki boşluklar Mezopotamya’ da ve Anadolu’ da ortaya çıkarılan başka

kitabelerden elde edilen bilgilerle tamamlanmıştır.

• Sümer toplumuna ilişkin önemli bilgiler verir

Referanslar

Benzer Belgeler

Kamusal alan, kamusal mekan, kent, kentsel mekan kavramları üzerine genel tartışma?.

1963 yılında İstanbul Üniversitesi ve Chicago Üniversitesi'nce yürütülen “Güneydoğu Anadolu Tarihöhcesi Araştırmaları Projesi” yüzey araştırmaları sırasında

Bir yerden bir yere geçiş için çatılardan geçilmekte eve girişler yine çatılardan sağlanmaktadır.Evlerin arasında meydan görevi gören boş

800’e kadar olan dönem Miken Uygarlığının etkisinde olduğu dönem hakkında pek fazla bilgi yok, bu nedenle karanlık dönem olarak adlandırılıyor..

 Vergi öderler ve savaş sırasında orduda görev alırlar.  Toprak veya ev mülkiyetine

Kentlerdeki devasa yapılar aslında politik imgelerdir: Anıtlar, kamu binaları…ihtişamlı imgeler...

 Kentler, ağırlıklı olarak liman, büyük yol kavşakları, akarsu, manastır, kilise ve kale etrafında, yani ticarete imkan

yy’dan itibaren ticari faaliyetlerin yeniden gelişmesi sonucu kentler de giderek gelişmeye başlamıştır..  Avrupa’nın çeşitli yerlerinde bugünkü kentlerin temeli olan