• Sonuç bulunamadı

KAMUSAL ALAN VE KENT

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "KAMUSAL ALAN VE KENT"

Copied!
8
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

KAMUSAL ALAN VE

KENT

9. Hafta

(2)

Ortaçağın Mirası

10. yy’dan itibaren ticari faaliyetlerin yeniden gelişmesi sonucu kentler de giderek gelişmeye başlamıştır.

Avrupa’nın çeşitli yerlerinde bugünkü kentlerin temeli olan kentler kurulmaya başlamıştır.

(3)

Ortaçağın Mirası

Bu kentlerin bazıları küçük kentler olarak kalmış bazıları da giderek gelişmiştir.

14. yy’daki bunalımla birlikte kentlerin gelişimi de duraklamıştır.

(4)

14-17.yy Avrupası

Rönesans:

Italya’dan başlayan bir kültürel hareket

Ortaçağ ile Modern dönem arasındaki köprü

Entellektüel temelini Antik Yunan’a ait metinlerin tekrar bulunmasına ve yorumlanmasına borçlu

(5)

Erken Modern Dönem Kent Planı

Ortaçağ’daki düzensiz, karmaşık ve kapalı kent yapısının dönüşümü.

Rönesans kentleri bir “ideal kent” tasarımından etkilenmiştir

Ve bu model bir çok kente uygulanmaya çalışılmıştır.

(6)

Erken Modern Dönem Kent Planı

Özellikleri:

Düzenli bir kent merkezi:

Aydınlanma felsefesi, mantık, akıl, akılcılık

Hesaplamalar, geometri, düzenlilik

(7)

Erken Modern Dönem

Erken Modern Dönem kentlerin özellikleri

Kentlerin büyümesi, nüfusun artması

ticaretin gelişmesi, yasalar ve vergiler

Krallık ve kent yönetimleri

“Baş Kent” hem siyasal hem toplumsal anlamda..

(8)

Modern Kentin Yeni Unsurları

Saat kuleleri (13.yy ve 14.yy)

Müzeler

Sanat Galerileri

Kraliyet parkları

Saray Bahçeleri

Hayvanat Bahçeleri

Devlet daireleri

Ev ve iş yerinin ayrışması

Evlerin odalara ayrılması ve koridor

Referanslar

Benzer Belgeler

Bu derste, öncelikle tarihsel süreç içinde kentsel mekanların düzenlenişi ve kullanılışı kamusal alan fikriyle karşılıklı ilişkisi içinde

Kamusal alan, kamusal mekan, kent, kentsel mekan kavramları üzerine genel tartışma?.

1963 yılında İstanbul Üniversitesi ve Chicago Üniversitesi'nce yürütülen “Güneydoğu Anadolu Tarihöhcesi Araştırmaları Projesi” yüzey araştırmaları sırasında

Bir yerden bir yere geçiş için çatılardan geçilmekte eve girişler yine çatılardan sağlanmaktadır.Evlerin arasında meydan görevi gören boş

URUK: Kral Gılgamış’ın adıyla anılan ve ilk yazılı destan olarak bilinen Gılgamış Destanı’nın geçtiği kenttir.. Ayrıca Nuh Tufanı’nın geçtiği 4 kentten

800’e kadar olan dönem Miken Uygarlığının etkisinde olduğu dönem hakkında pek fazla bilgi yok, bu nedenle karanlık dönem olarak adlandırılıyor..

 Vergi öderler ve savaş sırasında orduda görev alırlar.  Toprak veya ev mülkiyetine

Kentlerdeki devasa yapılar aslında politik imgelerdir: Anıtlar, kamu binaları…ihtişamlı imgeler...