• Sonuç bulunamadı

Kamusal Alan ve Kent

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kamusal Alan ve Kent"

Copied!
8
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Kamusal Alan ve Kent

Antik Yunan Kent Devletleri

(2)

Sınıflı toplum yapısı

Vatandaşlar:

18 yaşından büyük yetişkin erkekler

Politika yapabilir, hükümet işlerinde görev alabilirler

Bir çok hakka sahiptirler

Vergi öderler

Mülkiyet edinme hakları vardır( toprak, köle)

çalışmazlar

(3)

Atina Kent Devleti’nde

Vatandaşlardan

Savaş zamanında kent savunmasına katılmaları

Hükümet işlerinde görev almaları

Politik tartışmalara katılmaları beklenmektedir.

(4)

Sınıflı Toplum Yapısı

Kadınlar

Özgür de olsalar köle de, herhangi bir hakka sahip değildirler

Politikaya katılamazlar

Oy kullanamazlar

(5)

Sınıflı Toplum Yapısı

Metikler (yabancılar)

Özgürdürler

Vergi öderler ve savaş sırasında orduda görev alırlar

Toprak veya ev mülkiyetine izin yoktur

Genellikle ticaretle uğraşırlar.

(6)

Sınıflı Toplum Yapısı

Köleler

Hayvan ya da nesneler gibi sahip olunan mal olarak görülür

Sahipleri için çalışırlar

Genellikle suçlular, savaş esirleri ve kölelerin çocuklarından oluşur

Tarımsal işlerde ya da ev hizmetinde çalıştırılırlar.

(7)

Atina Kent Devleti’nde

Vatandaşlardan

Savaş zamanında kent savunmasına katılmaları

Hükümet işlerinde görev almaları

Politik tartışmalara katılmaları beklenmektedir.

(8)

Antik Yunan Kent Devletleri

- Kent, en tepe noktasında Akropolis’in olduğu bir tepenin yamaçlarına doğru inşa edilir.

Kentin aşağı bölümündeki merkezi ise Agora’dır.

Agora aynı zamanda ticaret merkezi, pazar yeridir.

Kent içinde yer alan diğer yapılar:

tiyatro, gymnasium, bouleterion, meclis, tapınaklar …

Referanslar

Benzer Belgeler

Bu derste, öncelikle tarihsel süreç içinde kentsel mekanların düzenlenişi ve kullanılışı kamusal alan fikriyle karşılıklı ilişkisi içinde

Kamusal alan, kamusal mekan, kent, kentsel mekan kavramları üzerine genel tartışma?.

1963 yılında İstanbul Üniversitesi ve Chicago Üniversitesi'nce yürütülen “Güneydoğu Anadolu Tarihöhcesi Araştırmaları Projesi” yüzey araştırmaları sırasında

Bir yerden bir yere geçiş için çatılardan geçilmekte eve girişler yine çatılardan sağlanmaktadır.Evlerin arasında meydan görevi gören boş

URUK: Kral Gılgamış’ın adıyla anılan ve ilk yazılı destan olarak bilinen Gılgamış Destanı’nın geçtiği kenttir.. Ayrıca Nuh Tufanı’nın geçtiği 4 kentten

800’e kadar olan dönem Miken Uygarlığının etkisinde olduğu dönem hakkında pek fazla bilgi yok, bu nedenle karanlık dönem olarak adlandırılıyor..

Kentlerdeki devasa yapılar aslında politik imgelerdir: Anıtlar, kamu binaları…ihtişamlı imgeler...

Bu sadece, sergilenen sanat eseri yoluyla değil, mekanın tüm estetik elemanları; Yapı cepheleri, sokaklar ve meydanlar, kentsel açık alanlar, parklar ve kent