• Sonuç bulunamadı

7. HAFTA Kamusal alan ve kent

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "7. HAFTA Kamusal alan ve kent"

Copied!
10
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

7. HAFTA

Kamusal alan ve kent

(2)

ROMA UYGARLIGI

M.Ö. 753 – M.Ö. 509 – Monarşi

M.Ö. 509– M.Ö. 27 – Cumhuriyet

M.Ö. 27 – M.S. 476 –İmparatorluk

M.S. 395 – Batı ve Doğu

Batı Roma : M.S. 476

Doğu Roma: M.S. 1453

(3)

İTALYA, FRANSA,

İSPANYA, PORTEKİZ, BELÇİKA, HOLLANDA, İSVİÇRE, LÜKSEMBURG, AVUSTURYA, MACARİSTAN, SLOVAKYA, BOSNA,

HIRVATİSTAN, MACARİSTAN,

BRİTANYANIN BİR KISMI SIRBİSTAN, ROMANYA, BULGARİSTAN,

YUNANİSTAN, KOSOVA, MAKEDONYA, TÜRKİYE, SURİYE, LÜBNAN,

IRAK, ÜRDÜN, MISIR

Trajan Döneminde En geniş sınırlara ulaşılmıştır

(4)

ANADOLUDAKİ ROMA KENTLERİ

Kentler Roma hayatının merkezidir.

«Ötelere uzanan dünyayı bir kent yaptınız»

R. Namatianus

Kentlerdeki devasa yapılar aslında politik imgelerdir: Anıtlar, kamu binaları…ihtişamlı imgeler

(5)

ROMA CUMHURİYETİ

Senato: Patricilerden oluşuyor

Konsey: Patriciler ve Plebler

Patriciler: Yönetici sınıf, aristokratlar.

Senatörler, komutanlar, yöneticiler, rahipler

Şövalyeler

Avam (askerler)

(6)

ROMA

Büyük bir imparatorluğu bir arada

tutacak ve yönetebilecek yapıların ve kurumların geliştirilmesi gerekliliği

Roma Ceza Hukuku

Roma Medeni Hukuku

(7)

FORUM ROMANUM

Forum sadece açık bir meydan değildir. İbadethane ve tapınakların, mahkeme ve meclis binalarının, heybetli sıra

sütunlarla çevrili açık alanların karmaşık bir tarzda yerleştirildiği bölgedir.

(8)

FORUM ROMANUM

Pazar yeri olduğu kadar kamusal yaşamın, politik toplantıların, mahkemelerin, sosyal yaşamın da bir alanı. Dini ve din dışı, resmi, sivil çeşitli etkinliklerin, gösterilerin de mekanı. Hatiplerin halka hitap ettiği yerlerdir.

Önemli kamu binaları ile çevrilidir.

Ör: Basilica, Senato

(9)

TİYATRO

Koro ve orkestra

Şarkılar, danslar, gösteriler

Tanrıları

onurlandırma

(10)

ROMA KENTİ ENVANTERİ

1790 saray

46.602 konut

10.000 heykel

500 çeşme (Ör: fontana di Trevi)

290 depo ve ambar

254 Fırın

37 geçit

36 mermer kemer

30 park/bahçe

28 kütüphane

19 su kanalı

18 fora/meydan

11 hamam

8 köprü

6 dikilitaş

5 gölet (deniz savaşı gösterileri için)

4 gladyatör okulu

3 tiyatro

2 sirk

2 amfiteatr

Referanslar

Benzer Belgeler

Game store: Oyun mağazası Department Store: Büyük mağaza Shopping Centre/Mall: Alışveriş merkezi Sports Centre: Spor salonu. Amusement Park: Lunapark

Bu derste, öncelikle tarihsel süreç içinde kentsel mekanların düzenlenişi ve kullanılışı kamusal alan fikriyle karşılıklı ilişkisi içinde

Kamusal alan, kamusal mekan, kent, kentsel mekan kavramları üzerine genel tartışma?.

1963 yılında İstanbul Üniversitesi ve Chicago Üniversitesi'nce yürütülen “Güneydoğu Anadolu Tarihöhcesi Araştırmaları Projesi” yüzey araştırmaları sırasında

Bir yerden bir yere geçiş için çatılardan geçilmekte eve girişler yine çatılardan sağlanmaktadır.Evlerin arasında meydan görevi gören boş

URUK: Kral Gılgamış’ın adıyla anılan ve ilk yazılı destan olarak bilinen Gılgamış Destanı’nın geçtiği kenttir.. Ayrıca Nuh Tufanı’nın geçtiği 4 kentten

800’e kadar olan dönem Miken Uygarlığının etkisinde olduğu dönem hakkında pek fazla bilgi yok, bu nedenle karanlık dönem olarak adlandırılıyor..

 Vergi öderler ve savaş sırasında orduda görev alırlar.  Toprak veya ev mülkiyetine